Airbnb 2021.
Zimsko izdanje

Više od 50 noviteta za još bolji Airbnb

Predstavljamo AirCover

Sveobuhvatna zaštita. Besplatno za sve domaćine. Samo na Airbnb-u.

Sveobuhvatna zaštita. Besplatno za sve domaćine. Samo na Airbnb-u.

Besplatno osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1.000.000 USD

Zaštićeni ste čak i u rijetkim slučajevima kada se gost povrijedi.

Zaštita imovine u slučaju štete u iznosu od 1.000.000 USD

Pokrivamo štetu koju gosti nanesu vašem prostoru i stvarima, uključujući dragocjenosti.

Zaštita od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci

Ne brinite: šteta koju prouzrokuju četvoronožni gosti je pokrivena.

Zaštita u slučaju detaljnog postupka čišćenja

Nadoknađujemo vam nepredviđene troškove čišćenja.

Zaštita od gubitka prihoda

Airbnb nadoknađuje izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene rezervacije zbog štete.

Rok za podnošenje zahtjeva od 14 dana

Sada imate 14 dana da prijavite štetu, čak i ako imate uzastopne rezervacije.

Brže isplate nadoknada

Domaćini brže dobijaju nadoknadu u slučaju štete koju su prouzrokovali gosti (u prosjeku 9 dana).

Super domaćini mogu brže da prate status zahtjeva

Super domaćini imaju pristup posebnoj liniji podrške sa prioritetnim raspoređivanjem.

Više informacija o programu AirCover, odredbama i uslovima i svemu što program nudi možete pronaći .

Noviteti dostupni samo na Airbnb-u

Translation Engine

Najnaprednija tehnologija prevođenja dostupna je članovima naše zajednice.

Pregled prilagođenog pristupa

Pregledamo sve karakteristike prilagođenog pristupa koje domaćini smještaja dodaju kako bismo bili 100% precizni.

Provjereni Wi-Fi

Naš novi alat za testiranje brzine omogućava gostima da se uvjere da Wi-Fi u smještaju zadovoljava njihove potrebe.

Ja sam za (još više) fleksibilnosti

Pretražujte do 12 mjeseci unaprijed i otkrijte još više tipova jedinstvenih smještaja.

Kartica Pametnija putovanja

Ažurirana kartica Putovanja na praktičan način objedinjava sve neizostavne detalje putovanja.

Pitajte Super domaćina – proširenje

Novi domaćini mogu da se povežu sa Super domaćinom kako bi dobili stručnu i ličnu pomoć.

Pametnije i jednostavnije iskustvo za goste

Prevod u realnom vremenu

Više ne morate da dodirnete dugme za prevođenje da biste čitali sadržaj na svom jeziku.

Bolji prevodi

Poboljšani prevodi za više od 99% smještaja na Airbnb-u na osnovu studije treće strane.

62 načina da se kaže „Dobro došli”

Svaki smještaj i recenzija su trenutno dostupni na svim jezicima koje podržavamo širom svijeta.

Poboljšani filteri za pretragu

Istaknutiji filteri za prilagođeni pristup olakšavaju pronalazak smještaja za različite potrebe.

Prilagođeni doživljaji

Karakteristike kao što su „znakovni jezik” ili „nema stepenica” sada se jasno prikazuju za doživljaje.

Prethodne uplate gostiju

Transakcije sa gostima (povraćaji novca, priznanice i drugo) sada su lako dostupne.

Odbrojavanje do prijave

Pametnija, intuitivnija kartica sada sadrži praktično odbrojavanje do vašeg dolaska.

Objedinjeni podaci o prijavi

Vaši podaci o prijavi se sada pojavljuju sa podacima o rezervaciji.

Istaknuti doživljaji

Nek vas inspirišu zadivljujući video snimci doživljaja blizu vaše predstojeće destinacije.

Ikone mape Novi doživljaji

Na mapi su istaknuti doživljaji označeni po tipu – hrana, boravak na otvorenom i još mnogo toga.

Aktivnosti samo za vas

Predlažemo vam najbolje doživljaje na osnovu toga s kim ste i gdje ćete boraviti.

Lista želja sa prijateljima

Vaši prijatelji sada mogu da pristupe vašoj listi želja jednim klikom ili dodirom – nije potrebna prijava.

Nove poklon kartice

Poklonite nekome boravak u smještaju ove godine uz više načina da pronađete, kupite i iskoristite Airbnb poklon kartice.

Poklon kartice za cijeli svijet

Šaljite čestitke uz Airbnb poklon kartice, dostupne u AU, CA, DE, FR, IT, SP i UK.

Pretraga smjernica Centra za pomoć

Tražite određena pravila? Pronađite ono što vam treba pomoću našeg jedinstvenog alata za pretragu.

Još jednostavnije ugošćavanje

Pitajte odgovarajućeg Super domaćina

Spojićemo vas sa Super domaćinom na osnovu vaše lokacije, jezika i smještaja.

Objavljivanje smještaja – praktična pomoć

Želite još jednom da pogledate svoj smještaj? Potražite savjete Super domaćina o tome kako uspjeti.

Svijet pomoći Super domaćina

Pozdrav! ¡Hola! Bonjour! Povežite se sa Super domaćinom na više od 30 jezika u 196 zemalja.

Lakši prvi koraci

Primite nove goste u jednom koraku pomoću jednostavnog postupka uključivanja na kartici Danas.

Kartica Danas – detalji rezervacije

Brzo pregledajte i odgovorite na nove rezervacije bez zatvaranja kartice Danas.

Kartica Danas – obavještenja za domaćina

Na kartici Danas se sada prikazuju samo obavještenja za domaćine, ne i ona za goste koja dobijate tokom putovanja.

Kartica Danas – prilagođeni savjeti

Možete dobijati personalizovane savjete o poboljšanju smještaja, npr. dodavanje sadržaja koje gosti vole.

Kartica Danas za profesionalne domaćine

Profesionalni korisnici alata, radujte se! Sada možete da koristite karticu Danas čak i ako imate više smještaja.

Test brzine Wi-Fi veze

Domaćini mogu da testiraju brzinu Wi-Fi veze u svom smještaju u okviru Airbnb aplikacije.

Pregled cijena za domaćine

Pogledajte kako će se cijena smještaja prikazivati gostima.

Naknade za čišćenje za kraći boravak

Ponudite nižu naknadu za čišćenje za boravke od jednog i dva noćenja.

Naknada za kućne ljubimce

Sada možete dodati naknadu za kućnog ljubimca na cijenu noćenja.

Povraćaj novca za doživljaje

Gosti će dobiti povraćaj cjelokupnog iznosa ako otkažu više od 24 sata unaprijed.

Poboljšane funkcije – vodič

Uz bolje smjernice domaćini preciznije prikazuju karakteristike prilagođenog pristupa.

Lakše otpremanje video zapisa

Želite da kreirate video zapis kojim ćete predstaviti svoj doživljaj? Sada je otpremanje video zapisa lakše.

Pretražite prijemno sanduče pomoću teksta

Nema više beskonačnog listanja: sada je lako pronaći poruke sa jednostavnim tekstualnim unosima.

Poboljšano otpremanje fotografija

Automatsko raspoređivanje je sada aktivno kada otpremate jednu po jednu fotografiju.

Promotivne cijene za novi smještaj

Promovišite svoj novi smještaj uz poseban popust u okviru postupka ugošćavanja u 10 koraka.

Poboljšana pozicija u rezultatima pretrage

Poboljšana pozicija u rezultatima pretrage ukazuje na domaćine odličnog kvaliteta i vrijednosti.

Trosmjerne poruke u kategoriji Luxe

Konsijerž Luxe smještaja sada može da uključi goste i domaćine u trosmjernu razmjenu poruka.

Redizajnirani kalendar za računar

Kalendar domaćina za računar je očišćen da bi bio jasniji i jednostavniji za korišćenje.

Postavke kalendara

Prilagodite podatke prikazane u kolonama datuma onome što vam je najvažnije (samo kalendar za računar).

Poboljšanja prikaza cijena

Domaćini sada mogu da vide cijene u prikazu kalendarske godine (samo na računaru).

Projekcija proširenog rizika

Mjere za ograničenje zabava su na snazi za domaćine u Portugaliji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Pojednostavljena rješenja

Novi postupak upravljanja zahtjevima za odštetu domaćinima omogućava jednostavna i brza rješenja.

Više podrške za susjedstvo

Linija za podršku za susjede domaćina proširila se na 12 jezika u 29 zemalja.

Ponovno aktiviranje smještaja

Smještaji mogu ponovo da se aktiviraju na gradskom portalu nakon što domaćini ažuriraju registracije.

Vrijeme objavljivanja funkcija i dostupnost mogu da zavise od lokacije.