Airbnb 2022
Ljetnje izdanje

Novi Airbnb za novi svijet putovanja

Dva reda prekrasnih fotografija prikazuju smještaje u kategorijama Airbnb-ovih smještaja Dvorac, U pustinji, Dizajnerski smještaji, Blizu plaže i Na selu. Jedan od smještaja prikazan je na ekranu mobilnog telefona i prikazuje kako bi se smještaji prikazivali u Airbnb aplikaciji.

Ljudi su fleksibilniji nego ikada po pitanju toga gdje i kada putuju. Da bismo im pomogli da iskoriste ove nove mogućnosti, uvodimo našu najveću promjenu u protekloj deceniji, uključujući potpuno novi način pretrage, bolji način da borave duže i nenadmašan nivo zaštite.

Novi način pretraživanja

Predstavljamo potpuno novi dizajn zasnovan na kategorijama Airbnb smještaja kako bismo pomogli našim gostima da lakše upoznaju svijet Airbnb-a i otkriju smještaje koje sami ne bi mogli da pronađu.

Otvoreni laptop i mobilni telefon prikazuju novu Airbnb početnu stranicu na kojoj se prikazuju fotografije smještaja iz Airbnb-ove kategorije Dizajnerski smještaji. Red ikona na vrhu stranice prikazuje različite kategorije koje gost može da istraži.

Kategorije Airbnb smještaja. Osmišljene da gosti lakše otkriju jedinstvene smještaje.

Naši domaćini nude milione jedinstvenih smještaja širom svijeta. Airbnb kategorije ih organizuju u odabrane zbirke sa više od 50 kategorija smještaja izabranih zbog stila, lokacije ili obližnjih aktivnosti. One obuhvataju:

Upoznajte kategoriju dizajnerskih smještaja

Gosti sada mogu lako da otkriju više od 20.000 smještaja izabranih zbog svoje čuvene arhitekture i enterijera, uključujući remek-djela arhitekata kao što su Frenk Lojd Rajt i Le Korbizje.

Mrežni prikaz čuvenih smještaja iz Airbnb kategorije Dizajnerski smještaji. Obuhvata smještaje koje su projektovali Frenk Lojd Rajt, Le Korbizje i Viljem Ternbul.
Frenk Lojd Rajt
Domaćin je Marika
Mrežni prikaz čuvenih smještaja iz Airbnb kategorije Dizajnerski smještaji. Obuhvata smještaje koje su projektovali Frenk Lojd Rajt, Le Korbizje i Viljem Ternbul.
Le Korbizje
Domaćin je Elodi
Mrežni prikaz čuvenih smještaja iz Airbnb kategorije Dizajnerski smještaji. Obuhvata smještaje koje su projektovali Frenk Lojd Rajt, Le Korbizje i Viljem Ternbul.
Arhitektonski biro Talman
Domaćin je Linda
Mrežni prikaz čuvenih smještaja iz Airbnb kategorije Dizajnerski smještaji. Obuhvata smještaje koje su projektovali Frenk Lojd Rajt, Le Korbizje i Viljem Ternbul.
Robert Nichol & Sons
Domaćin je Dajget
Mrežni prikaz čuvenih smještaja iz Airbnb kategorije Dizajnerski smještaji. Obuhvata smještaje koje su projektovali Frenk Lojd Rajt, Le Korbizje i Viljem Ternbul.
Stiven Hol
Domaćin je Sara
Mrežni prikaz čuvenih smještaja iz Airbnb kategorije Dizajnerski smještaji. Obuhvata smještaje koje su projektovali Frenk Lojd Rajt, Le Korbizje i Viljem Ternbul.
Viljem Ternbul mlađi
Domaćin je Midžu
Mrežni prikaz čuvenih smještaja iz Airbnb kategorije Dizajnerski smještaji. Obuhvata smještaje koje su projektovali Frenk Lojd Rajt, Le Korbizje i Viljem Ternbul.
Arhitektonski biro Cameron Anderson
Domaćini su Rik i Stef
Mrežni prikaz čuvenih smještaja iz Airbnb kategorije Dizajnerski smještaji. Obuhvata smještaje koje su projektovali Frenk Lojd Rajt, Le Korbizje i Viljem Ternbul.
Rikardo Bofil
Domaćin je Hans

Kako kreiramo kategorije Airbnb smještaja

Izabrano među šest miliona smještaja

Domaćini na Airbnb-u nude najveću kolekciju jedinstvenih smještaja na svijetu – od kuća na drvetu do malih kuća – u više od 100.000 gradova u 220 zemalja.

Analizirano mašinskim učenjem

Smještaje na Airbnb-u procjenjujemo pomoću mašinskog učenja za analizu naslova, pisanih opisa, recenzija gostiju, opisa fotografija i drugih podataka.

Sadržaj je odabrao Airbnb

Članovi Airbnb-ovog tima za preporuke pregledaju smještaje i ručno biraju istaknute fotografije. Zatim svaka kategorija prolazi kroz konačan pregled konzistentnosti i kvaliteta fotografija.

Predstavljamo povezane boravke

Više ljudi ostaje duže na putovanju nego ranije. Kako bismo im pružili još više mogućnosti prilikom planiranja smještaja, kreirali smo kategoriju Povezani boravci, inovativna nova funkcija koja dijeli putovanje između dva različita smještaja – sada gosti mogu da pronađu u prosjeku 40% više smještaja prilikom traženja tih dužih boravaka.

Bolji način da ostanete duže

Ekran mobilnog telefona prikazuje povezani boravak. Na ekranu piše: „Podijelite vrijeme između Nerebroa i Gamelholma” i prikazuje cijenu putovanja. Ispod su dvije fotografije smještaja. Slika smještaja u Nerebrou prikazuje trpezariju s velikom crnom policom s knjigama i lusterom modernog izgleda. Slika Gamelholma pokazuje još jednu trpezariju, osvijetljenu velikim krovnim prozorom. Na svakoj fotografiji su datumi koji jasno pokazuju da će gost provesti 12 dana u Nerebrou, a zatim 18 dana u smještaju u Gamelhormu.

Dva smještaja na jednom odredištu

Kada gosti traže duži boravak na jednom odredištu, ponudićemo im mogućnost podjele putovanja između dva različita smještaja u tom području.

Ekran mobilnog telefona prikazuje Povezane boravke iz kategorije Nacionalnih parkova. Na ekranu piše „Podijelite vrijeme između Siona i Velikog kanjona”, zajedno sa cijenom predloženog putovanja. Ispod su dvije fotografije jedna pored druge. Sionska fotografija prikazuje prostran, svjetleći šator pod tamnim nebom. Fotografija Velikog kanjona prikazuje spoljašnji bazen s pogledom na planine. Na svakoj fotografiji su datumi koji jasno pokazuju da će gost provesti 4 dana u Sionu, a zatim 3 dana u Velikom kanjonu.

Dva smještaja u jednoj kategoriji

Smještaji podijeljeni na 14 različitih kategorija, uključujući kampovanje, nacionalne parkove, surfovanje i još mnogo toga, kako bi gosti mogli da uživaju u sličnim smještajima ili aktivnostima na dva mjesta. Na primjer, gost koji pretražuje kategoriju nacionalnih parkova mogao bi da pronađe predlog kategorije Povezani boravci u blizini Siona i drugi u blizini Velikog kanjona.

Jedno jednostavno iskustvo

Ekran mobilnog telefona prikazuje Povezani boravak. Na ekranu piše „Odsjednite u Roma Norte i La Kondesa”, cijena putovanja i slike dva svjetla, šarena, ali različita prostora u Meksiko Sitiju. Ispod se nalazi dugme sa oznakom „Mapa“.

Inteligentno uklapanje

Inteligentno uparujemo dva smještaja po lokaciji, tipu objekta i sadržajima.

Ekran mobilnog telefona prikazuje mapu Meksiko Sitija. Dva smještaja koja su se pojavila na prethodnom ekranu označena su crnim ikonama koje prikazuju datume svakog boravka. Crna linija koja se nadvija pokazuje koliko su smještaji blizu jedan drugom. Umetnuta slika ponavlja slike dva šarena unutrašnja dvorišta povezana sa ovim povezanim boravkom.

Animirano mapiranje

Povezani boravci su povezani na karti animacijom koja jasno prikazuje udaljenost između smještaja i redosljeda smještaja.

Ekran mobilnog telefona prikazuje sliku smještaja Roma Norte, kao i relevantne informacije o rezervaciji. Na dnu ekrana nalazi se dugme kojim se gost poziva da klikne na „Rezerviši”.

Jednostavna rezervacija

Kad gost izabere povezani boravak, vodi se jednostavnim načinom rezervacije svakog smještaja odjednom.

Nenadmašan nivo zaštite

AirCover je najopsežnija besplatna zaštita za putovanja koja našim gostima pruža sigurnost da stojimo iza njih ako nešto pođe po zlu.

AirCover
Najopsežnija zaštita putovanja. Uvijek uključena, uvijek besplatna. Samo na Airbnb-u.

AirCover pruža četiri vrste zaštite za svakog gosta pri svakom boravku

Garancija rezervacije

U rijetkom slučaju da domaćin mora da otkaže rezervaciju u roku od 30 dana prije prijave, gostima ćemo pronaći sličan ili bolji smještaj ili ćemo im vratiti novac.

Garancija prijave

Ako gost ne može da se prijavi u smještaj, a domaćin ne može da riješi problem, pronaći ćemo mu sličan ili bolji smještaj u istom trajanju kao i prvobitni boravak ili ćemo mu vratiti novac.

Garancija tačnosti

Ako u bilo kojem trenutku tokom boravka gost utvrdi da smještaj ne odgovara onome što se nalazi u objavi, npr. frižider prestane da radi, a domaćin ne može lako da ga popravi ili ima manje spavaćih soba nego što je navedeno, gosti će imati tri dana da to prijave, a mi ćemo im pronaći sličan ili bolji smještaj ili ćemo im vratiti novac.

Danonoćna linija za bezbjednost

Ako se gost ikada bude osjećao nesigurno, danju ili noću će imati prioritetan pristup posebno obučenim agentima službe za bezbjednost.

Pregledajte sve detalje o tome kako AirCover štiti rezervaciju svakog gosta i važeće izuzetke. Ako ste domaćin, saznajte više o tome šta AirCover znači za vas.

Samo Airbnb svakom gostu pruža AirCover

Airbnb
Konkurenti
Garancija rezervacije
Garancija prijave
Garancija tačnosti
Danonoćna linija za bezbjednost

Pogodnosti AirCover-a u poređenju sa sveobuhvatnom zaštitom koju besplatno nude naši glavni konkurenti.

Posebno obučen i posvećen tim koji je spreman da riješi sve probleme

Dva mobilna telefona se nalaze jedan pored drugog; onaj s lijeve strane prikazuje SMS konverzaciju između Airbnb gosta i člana Airbnb-ovog tima za AirCover. Član tima objašnjava da je pronašao 5 novih smještaja, sličnih prvobitnoj rezervaciji gosta. Gost odgovara da je uspio da rezerviše smještaj pod nazivom „Brvnara u Enkoridžu“. Telefon na desnoj strani prikazuje prva dva smještaja s liste želja. Na prvoj fotografiji se vidi sunčana i privlačna dnevna soba iz brvnare u Enkoridžu na Aljasci. Vidi se i vrh stranice sljedećeg smještaja.

Posebno obučen i posvećen tim koji je spreman da riješi sve probleme

AirCover je ugrađen direktno u Airbnb aplikaciji i na veb sajtu, što gostima olakšava da se u svakom trenutku obrate agentu i brzo riješe probleme. Kako bismo vam pružili AirCover, kreirali smo tim specijalno obučenih agenata za pomoć pri rezervisanju smještaja u zadnji čas i proširili našu danonoćnu liniju za bezbjednost kako bi bila dostupna na više jezika nego ikada.