Pređi na sadržaj

Pronađite smještaj za osobe koje se bore protiv pandemije COVID-19

Smještaji za osobe u prvim redovima su za ljude koji aktivno rade na sprečavanju širenja pandemije COVID-19.
Šta je to smještaj za osobe u prvim redovima?
Domaćini se odriču zarade ili snižavaju cijene kako bi pružili podršku osobama koje se bore protiv pandemije COVID-19 u svojoj zajednici. Ako ispunjavate uslove, imaćete pristup besplatnim smještajima i smještajima s popustom.
Ovi smještaji su za:
  • Osobe koje prve pritiču u pomoć
  • Medicinske stručnjake
  • Zdravstveni radnici u zajednici
Potvrdićemo vam da li ustanova za koju radite ispunjava uslove za učešće u programu.
Možete da rezervišete smještaj za osobe u prvim redovima ako:
  • Zbog radnog zadatka morate da budete bliže poslu, u vašem području ili na novoj lokaciji
  • Želite da se izolujete kako biste zaštitili zdravlje porodice ili cimera, a trenutno nemate COVID-19
Saznajte da li ispunjavate uslove
Moraćete da odgovorite na nekoliko pitanja i da navedete podatke o svom radnom zadatku. Kada kontaktiramo vašeg poslodavca i potvrdimo vaše podatke, pozvaćemo vas da rezervišete smještaj.