Smještaji za osobe koje se u prvim redovima bore protiv pandemije COVID-19

Šta su smještaji za osobe u prvim redovima?

Pomoću organizacije Airbnb.org domaćini mogu da ponude smještaj osobama koje se bore protiv pandemije COVID-19, a koje moraju da budu bliže svom radnom mjestu ili na sigurnoj udaljenosti od svojih porodica.

Šta su smještaji za osobe u prvim redovima?

Pomoću organizacije Airbnb.org domaćini mogu da ponude smještaj osobama koje se bore protiv pandemije COVID-19, a koje moraju da budu bliže svom radnom mjestu ili na sigurnoj udaljenosti od svojih porodica.

Kome su namijenjeni?

Smještaji za osobe u prvim redovima dostupni su osobama kojima treba smještaj i koje su povezane s jednom od neprofitnih organizacija s kojima Airbnb.org sarađuje.

Kome su namijenjeni?

Smještaji za osobe u prvim redovima dostupni su osobama kojima treba smještaj i koje su povezane s jednom od neprofitnih organizacija s kojima Airbnb.org sarađuje.

Kako pomoći

Da li ste zainteresovani za ugošćavanje osoba koje se bore protiv pandemije COVID-19? Morate biti aktuelni Airbnb domaćin koji može da ponudi cijeli smještaj.

Kako pomoći

Da li ste zainteresovani za ugošćavanje osoba koje se bore protiv pandemije COVID-19? Morate biti aktuelni Airbnb domaćin koji može da ponudi cijeli smještaj.

Odgovori na vaša pitanja

Saznajte više o programu ili o tome kako ugošćavati osobe koje se bore protiv pandemije COVID-19.

Smještaji za osobe u prvim redovima i Airbnb.org

Program smještaja za osobe u prvim redovima postaje dio organizacije Airbnb.org, neprofitne organizacije s oznakom 501 (c)(3) koja oslobađa potencijal dijeljenja prostora i resursa u kriznim vremenima.