Smještaji za osobe koje se u prvim redovima bore protiv pandemije COVID-19

Domaćini nude svoje smještaje ljekarima, medicinskim sestrama i drugim osobama koje se bore protiv pandemije u prvim redovima i tako im omogućavaju da budu blizu svog posla ili na bezbjednoj udaljenosti od svojih porodica.

Domaćini nude svoje smještaje ljekarima, medicinskim sestrama i drugim osobama koje se bore protiv pandemije u prvim redovima i tako im omogućavaju da budu blizu svog posla ili na bezbjednoj udaljenosti od svojih porodica.

Kako domaćini mogu da pomognu

Ako imate cijeli smještaj, možete da se odlučite da ugošćavate zdravstvene radnike i osobe koje se u prvim redovima bore protiv pandemije na vašem području. Pružićemo vam korisnu kontrolnu listu za čišćenje kako bi vaš prostor bio spreman za osobe koje prve pritiču u pomoć. Prije svakog boravka ćemo takođe pregledati da li osobe koje se bore protiv pandemije ispunjavaju uslove.

Kako domaćini mogu da pomognu

Ako imate cijeli smještaj, možete da se odlučite da ugošćavate zdravstvene radnike i osobe koje se u prvim redovima bore protiv pandemije na vašem području. Pružićemo vam korisnu kontrolnu listu za čišćenje kako bi vaš prostor bio spreman za osobe koje prve pritiču u pomoć. Prije svakog boravka ćemo takođe pregledati da li osobe koje se bore protiv pandemije ispunjavaju uslove.

Jeste li osoba koja se bori protiv pandemije COVID-19?

Domaćini nude smještaj besplatno ili uz popust osobama koje su u prvim redovima. Takođe se odričemo naknada za usluge za sve smještaje za osobe u prvim redovima.

Da biste pristupili smještaju, morate odgovoriti na nekoliko pitanja kako bismo utvrdili da ispunjavate uslove. Kada to uradite, moći ćete da vidite smještaje koji su dostupni u vašem području.

Jeste li osoba koja se bori protiv pandemije COVID-19?

Domaćini nude smještaj besplatno ili uz popust osobama koje su u prvim redovima. Takođe se odričemo naknada za usluge za sve smještaje za osobe u prvim redovima.

Da biste pristupili smještaju, morate odgovoriti na nekoliko pitanja kako bismo utvrdili da ispunjavate uslove. Kada to uradite, moći ćete da vidite smještaje koji su dostupni u vašem području.

Vaše zdravlje je na prvom mjestu

Želimo da se ljudi u ovom trenutku osjećaju ugodno dok ugošćavaju i rezervišu smještaje. Zato smo u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima kreirali detaljnu kontrolnu listu za čišćenje koja će domaćinima pomoći da se pripreme prije svakog boravka.

Vaše zdravlje je na prvom mjestu

Želimo da se ljudi u ovom trenutku osjećaju ugodno dok ugošćavaju i rezervišu smještaje. Zato smo u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima kreirali detaljnu kontrolnu listu za čišćenje koja će domaćinima pomoći da se pripreme prije svakog boravka.

Odgovori na vaša pitanja

Saznajte više o programu ili o tome kako da ugostite osobe koje se bore protiv pandemije COVID-19.