Putno osiguranje

Razmišljate o kupovini putnog osiguranja? Evo nekoliko podataka.

Razmišljate o kupovini putnog osiguranja? Evo nekoliko podataka.

Kada kupujete polisu putnog osiguranja, pažljivo pregledajte razloge koji su obuhvaćeni, kao i odredbe, uslove i izuzetke polise jer se pokrivenost, paketi i pružaoci usluga razlikuju na globalnom nivou. Imajte na umu da putno osiguranje obično ne pokriva „predvidiv događaj” niti događaj za koji se opravdano očekuje da će se dogoditi, čak i ako je taj događaj jedan od razloga koji su pokriveni. Korona virus (COVID-19) se može smatrati predvidivim događajem i vjerovatno nije obuhvaćen velikim brojem polisa osiguranja.

Airbnb pruža ove informacije samo u opšte informativne svrhe. Airbnb trenutno ne nudi putno osiguranje niti daje preporuku za proizvode ili usluge bilo kojih osiguravajućih društava, agenata ili brokera.

Da li vam treba putno osiguranje?

Putnicima preporučujemo da razmisle o kupovini putnog osiguranja. Individualne potrebe mogu da se razlikuju, ali generalno, postoji širok spektar pogodnosti koje bi trebalo da razmotrite kod izbora paketa.

Paketi mogu uključivati:

Putnicima preporučujemo da razmisle o kupovini putnog osiguranja. Individualne potrebe mogu da se razlikuju, ali generalno, postoji širok spektar pogodnosti koje bi trebalo da razmotrite kod izbora paketa.

Paketi mogu uključivati:

Otkazivanje putovanja

Ova pogodnost vam može pružiti pokriće kada vas određeni razlozi koji su pokriveni spriječe da putujete, kao što su vremenske nepogode ili štrajkovi radnika; bolest, povreda ili smrt; ili poslovne obaveze.

Prekid putovanja

Ova pogodnost vam može nadoknaditi troškove koji su nastali ako treba da okončate putovanje tek nakon što je počelo.

Medicinski troškovi

Ova pogodnost vam može nadoknaditi medicinske troškove koji mogu nastati zbog bolesti ili nezgode koja se dogodi tokom putovanja.

Usluge pomoći u hitnim slučajevima

Na osnovu ove pogodnosti možete dobiti pomoć u slučaju preke potrebe tokom putovanja, poput prevoza u hitnim slučajevima, medicinske evakuacije, ljekarskih uputa i gubitka ili krađe viza i pasoša.

Zaštita prtljaga od gubitka i oštećenja

Ova pogodnost može da pruži pokriće u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja ličnih stvari tokom putovanja.

Otkažite iz bilo kog razloga (CFAR)

Ova pogodnost vam može nadoknaditi sve troškove ili dio troškova putovanja koji nastanu ako se putovanje otkaže iz bilo kog razloga.

Every program is different. It’s important to review the terms of the insurance policy to determine if the plan is right for your needs.

When purchasing a travel insurance policy, carefully review the covered reasons as well as the policy terms, conditions, and exclusions as coverage, plans, and providers differ globally. Note that travel insurance generally doesn’t cover a “foreseen event”—or one that has a reasonable expectation of taking place—even if that event is one of the covered reasons. The coronavirus (COVID-19) may be considered a foreseen event and certain coverages may not apply.

Gdje uplatiti putno osiguranje

Agregatori putnog osiguranja okupljaju pakete mnogih različitih osiguravajućih društava koji nude putno osiguranje kako biste mogli da uporedite pakete i izaberete onaj sa pokrivenošću i cijenom koji odgovara vašim potrebama.

Quote, compare, and purchase travel insurance at InsureMyTrip.

Quote, compare, and purchase travel insurance at InsureMyTrip.

The above link has been provided by a travel insurance aggregator and is available in the USA and Canada. It is not a recommendation or endorsement of the aggregator or any insurance products available through it, some of which may not be available in all states, provinces, or territories.

Šta treba da imate na umu

Pročitajte tekst ispisan sitnim slovima.

Vaša polisa osiguranja sadrži detalje o tome šta je pokriveno, a šta isključeno. Dok ste na putovanju, polisa osiguranja treba da vam bude dostupna u slučaju da se nešto desi i da morate da podnesete zahtjev.

Pogledajte različite ponude.

Imate mnogo opcija, zato uporedite prednosti pokrivenosti i cijene.

Pažljivo pročitajte polisu i postavite pitanja.

Obratite se pružaocu usluga s pitanjima nakon što pregledate pokrivenost, odredbe, uslove i izuzetke.

Provjerite svoju postojeću pokrivenost.

Neke kreditne kartice nude pakete putnog osiguranja i druge pogodnosti, poput pokrića iznajmljenog automobila. Neke polise za vlasnike domova mogu pokriti krađu ili gubitak ličnih stvari dok ste na putu. Možete biti osigurani i preko poslodavca.

Odgovori na vaša pitanja

Da li putno osiguranje pokriva odštetne zahtjeve u vezi sa virusom COVID-19?

Obavezno dobro proučite uslove i odredbe paketa koji kupite. Poznate ili predvidive okolnosti poput epidemije novog korona virusa (COVID-19) i drugih poznatih događaja su vjerovatno isključene iz većine polisa i možda neće biti pokrivene.

Ako ste platili pokriće prije epidemije novog korona virusa (COVID-19), preporučujemo da pažljivo pregledate svoju polisu. Polise osiguranja ograničeno pokrivaju odštetne zahtjeve u vezi sa novim korona virusom (COVID-19). Na primjer, pokriće može biti dostupno ako se razbolite ili ste u karantinu, ali ne i ako otkažete putovanje zbog straha od virusa.

Da li da uplatim putno osiguranje?

Paketi putnog osiguranja nude širok spektar pogodnosti, u koje spadaju nadoknada nepovratnih troškova za nepredviđeno otkazivanje putovanja, prekide ili kašnjenje, nadoknada medicinskih troškova, usluge hitne pomoći, zaštita prtljaga od gubitka ili oštećenja, krađa lične imovine tokom putovanja i drugo. Putno osiguranje je komercijalno dostupno, a pokrivenost, paketi i osiguravajuće kuće se razlikuju na globalnom nivou.

Koja je razlika između pokrivenosti prekida putovanja i pokrivenosti otkazivanja putovanja?

Pokriće prekida putovanja može da vam nadoknadi troškove ako morate da prekinete putovanje zbog razloga koji je pokriven. Pokriće otkazivanja putovanja može da vam nadoknadi troškove ako vam je putovanje otkazano zbog razloga koji je pokriven.

Da li imam putno osiguranje u sklopu kreditne kartice?

Neke kreditne kartice nude ograničenu putnu zaštitu koja se pruža u okviru putnog osiguranja ili programa otkazivanja putovanja. Programi se razlikuju u pogledu pokrivenosti, izuzetaka i ograničenja.

Programi kreditnih kartica mogu da obuhvate: – zaštitu kod iznajmljivanja automobila (uključujući gubitak naknade za korišćenje) – izgubljeni ili oštećeni prtljag – osiguranje od smrti u nesrećnom slučaju i/ili avionske nesreće – hitnu pomoć tokom putovanja i usluge konsijerža

Preporučujemo da pregledate pogodnosti u okviru kreditne kartice, uključujući i sve pogodnosti za zaštitu tokom putovanja koje su vam dostupne na osnovu članstva.