Pređi na sadržaj
Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Šta se dešava kada Airbnb potvrdi vaš identitet?

  Airbnb kontinuirano ulaže napore kako bi zajamčio što veću sigurnost svim članovima svoje zajednice. Stoga prije ugovaranja rezervacije smještaja ili doživljaja ili prije nego što postanete domaćin možemo zatražiti od vas da nam pošaljete službeni osobni dokument ili potvrdite svoje ime kojim se služite pred zakonom i unesete svoju adresu. Ti nam podaci omogućuju da zajamčimo sigurnost svim korisnicima Airbnba, onemogućimo zlouporabu itd.

  Na koji način Airbnb provjerava identitet

  Kad vas budemo tražili da potvrdite svoj identitet, morat ćete nam poslati svoje zakonsko ime i prezime i adresu ili fotografiju svog službenog osobnog dokumenta (vozačka dozvola, putovnica ili osobna iskaznica). Usto bismo vas mogli tražiti i da snimite novu fotografiju svoga lica. Ta se fotografija razlikuje od vaše profilne fotografije, koju također možemo tražiti da nam pošaljete.

  Ako vas budemo tražili da snimite fotografiju lica, ta se fotografija mora podudarati s fotografijom na vašem osobnom dokumentu, a osobni dokument mora biti važeći. Ako se fotografije ne podudaraju, ako ste mlađi od 18 godina ili ste poslali fotografiju nevažećeg osobnog dokumenta, nećete moći rezervirati smještaj kod domaćina koji zahtijeva da se predoči osobni dokument. Ako ste mlađi od 18 godina, bit će vam otkazane i sve rezervacije koje u tom trenutku budete imali.

  Za potvrdu identiteta može vam biti ponuđeno nekoliko opcija:

  • snimiti fotografiju osobnog dokumenta pomoću mobitela
  • snimiti fotografiju pomoću kamere na vašem računalu ili mobilnom uređaju
  • prenijeti postojeću fotografiju osobnog dokumenta
  • unijeti puno ime i prezime
  • unijeti svoju adresu (koja bi se trebala podudarati s adresom na koju vam dolaze dokumenti iz banke ili računi za komunalne usluge).

  Činjenica da je neki domaćin ili gost izvršio ovaj postupak ne znači da ima našu službenu preporuku, da je to jamstvo o njegovom identitetu ili da možemo sa sigurnošću tvrditi kako je s njime sigurno komunicirati. Uvijek se vodite vlastitom prosudbom i pridržavajte se naših savjeta u pogledu sigurnosti za goste i domaćine.

  Kada ćete morati potvrditi svoj identitet

  Postoji nekoliko situacija u kojima bismo to mogli od vas tražiti. Primjerice, neki domaćini traže da gosti obave postupak verifikacije identiteta kako bi mogli rezervirati njihov smještaj ili doživljaj.

  U nekim slučajevima i Airbnb može tražiti od vas da potvrdite svoj identitet kako bismo bili sigurni da ste zaista osoba za koju se predstavljate.

  Koji god razlog bio, vaš osobni dokument nikad nećemo dati na uvid domaćinu kao ni bilo kojem drugom korisniku Airbnba.

  Budete li se morali kasnije vraćati na stranicu kako biste potvrdili svoj identitet, nema problema. Samo otiđite na stranicu airbnb.com/verify i nastavite tamo gdje ste stali.

  Vrste osobnih dokumenata

  Ovisno o vašoj lokaciji i matičnoj državi, moći ćete dostaviti neki od sljedećih službenih dokumenata:

  • vozačka dozvola
  • putovnica
  • osobna iskaznica.

  Vaš osobni dokument mora biti službeni osobni dokument koji je izdalo neko državno tijelo i na njemu se mora nalaziti vaša fotografija (ne može biti školska iskaznica ili članska iskaznica za knjižnicu ili teretanu).

  Ako dostavljate vozačku dozvolu, tražit ćemo dvije fotografije odnosno morat ćete fotografirati i prednju stranu i poleđinu.

  Ako dostavljate putovnicu, provjerite vide li se brojevi koji se nalaze na dnu stranice s fotografijom.

  Ako ste državljanin Singapura, Hong Konga, Nizozemske, Japana ili Koreje: bez obzira na to koju ćete vrstu osobnog dokumenta dostaviti, važno je da se na fotografiji ne vidi vaš identifikacijski ili matični broj. Budete li snimali novu fotografiju osobnog dokumenta, prilikom snimanja prekrijte broj ljepljivom trakom ili prstom, pazeći da svi ostali podaci budu vidljivi. Budete li prenosili postojeću fotografiju osobnog dokumenta, prvo je uredite tako da se identifikacijski broj ne vidi.

  Ako ste državljanin Njemačke: bez obzira na to koju vrstu dokumenta prenosite, obavezno jasno naznačite da se radi o kopiji izvornog dokumenta. To možete učiniti tako da dodate vodeni žig ili neku sličnu oznaku preko osobnog dokumenta na kojoj će pisati „Kopija za potrebe Airbnba”. Vodite računa o tome da svi podaci budu vidljivi.

  Drugi načini potvrde identiteta

  Ima slučajeva u kojima možda nećete morati dostaviti službeni osobni dokument. Moći ćemo se uvjeriti da ste zaista osoba za koju se predstavljate kada unesete svoje zakonsko ime i prezime i adresu (koja se mora podudarati s adresom na koju vam dolaze dokumenti iz banke ili računi za komunalne usluge). Te ćemo podatke usporediti s drugim, zaštićenim bazama podataka.

  Koje podatke dostavljamo domaćinu

  Ako vas budemo tražili vaš službeni osobni dokument, domaćinu bismo mogli dostaviti sljedeće:

  • vaše ime kako je navedeno na osobnom dokumentu
  • podatak o tome jeste li stariji ili mlađi od 25 godina
  • podatak o tome jeste li poslali fotografiju svog osobnog dokumenta
  • vašu profilnu fotografiju i ime na korisničkom profilu.

  Ako ste gost, ovo su podaci koje nikad nećemo dostaviti vašem domaćinu ni bilo kojem drugom korisniku Airbnba:

  • fotografija vašeg osobnog dokumenta
  • fotografija lica koju snimite u okviru postupka verifikacije (budemo li to tražili od vas)
  • vaša adresa.

  Privatnost

  Pitanju privatnosti pristupamo vrlo ozbiljno. Podaci koje nam dostavite u okviru postupka dodavanja službenog osobnog dokumenta podliježu našim Pravilima o privatnosti te se nama i drugim bazama podataka šalju putem istog sigurnosnog protokola kojim se koriste internetske stranice za slanje brojeva kreditnih kartica. U drugim se bazama podataka kojima se koristimo s vašim podacima postupa u skladu s odredbama ugovora koje smo sklopili sa subjektima koji tim bazama upravljaju.

  Za Nizozemsku, Koreju, Singapur, Hong Kong i Japan

  Kako bismo osigurali dodatnu zaštitu vaše privatnosti, važno je da se na fotografiji vašeg osobnog dokumenta ne vidi vaš osobni identifikacijski broj (BSN, RRN, NRIC, HKID, MyNumber i dr.). Ako prenosite korejsku osobnu iskaznicu ili vozačku dozvolu, pripazite da bude vidljivo samo prvih 6 znamenki (koje obuhvaćaju vaš datum rođenja).

  Ako snimate novu fotografiju osobnog dokumenta, pripazite da svi ostali podaci budu vidljivi. Jedino identifikacijski broj treba biti prekriven (možete ga, primjerice, prekriti ljepljivom trakom). Ako prenosite postojeću fotografiju osobnog dokumenta, prvo je uredite tako da se identifikacijski broj ne vidi.

  Uveli smo neke promjene kako bismo na što bolji način zaštitili identifikacijski broj građana. Ako ste fotografiju osobnog dokumenta dodali prije datuma navedenog u nastavku i na njoj se vidi vaš identifikacijski broj, nemate razloga za brigu jer tu smo fotografiju već trajno izbrisali ili uredili pa vi ne morate ništa poduzimati. Ako ste fotografiju osobnog dokumenta dodali nakon određenog datuma, fotografiju smo pohranili, ali smo uklonili vaš osobni identifikacijski broj kako biste bili zaštićeni.

  • Nizozemska, osobni identifikacijski broj (BSN): 5. rujna 2017.
  • Koreja, osobni registarski broj (RRN): 15. svibnja 2018.
  • Singapur, osobna iskaznica (NRIC)/drugi osobni identifikacijski broj: rujan 2019.
  • Hong Kong, osobna iskaznica iz Hong Konga (HKID): 1. listopada 2019.
  • Japan, MyNumber/osobni identifikacijski broj: 1. listopada 2019.

  Spremanje i uklanjanje fotografije osobnog dokumenta

  Spremanje fotografije vašeg osobnog dokumenta izvršava se u skladu s našim Pravilima o privatnosti u kojima je opisan način zaštite vaših osobnih podataka.

  Preporučujemo vam da fotografiju osobnog dokumenta ne uklanjate. Ako to učinite, sve predstojeće rezervacije bit će otkazane.

  Fotografiju osobnog dokumenta možete, međutim, ukloniti 90 dana nakon završetka posljednje ugovorene rezervacije.

  Da biste uklonili fotografiju osobnog dokumenta:U Postavkama računa otvorite rubriku Osobni podaci. Pored službenog osobnog dokumenta odaberite opciju Ukloni.

  Profilnu fotografiju također možete ukloniti, no fotografiju lica koju sami snimite (ako zatražimo da to učinite) ne možete.

  Ostali načini upotrebe identifikacijskih podataka

  Dostavljanjem identifikacijskih podataka gosti i domaćini na Airbnbu pridonose izgradnji povjerenja među članovima naše zajednice. To nam omogućuje i da zajamčimo sigurnost svim korisnicima Airbnba, onemogućimo zlouporabu itd. Identifikacijske podatke možemo upotrijebiti u navedene svrhe na nekoliko različitih načina.

  Kao prvo, vaše identifikacijske podatke možemo upotrijebiti s ciljem da što bolje zaštitimo sve domaćine i goste. Podaci nam pomažu da utvrdimo stvarni identitet svih korisnika Airbnba, a tako možemo još lakše prepoznati pojedince s lažnim namjerama i udaljiti ih s Airbnba. Na taj način podižemo i razinu sigurnosti korisničkih računa te s većom sigurnošću utvrđujemo jesu li korisnici Airbnba stariji od 18 godina.

  Osim toga, tamo gdje to zakon dozvoljava identifikacijske podatke kao što su ime i prezime, adresa i datum rođenja, možemo dostaviti našim pružateljima usluga u svrhu provjere pojavljuju li se u javno dostupnim registrima seksualnih prijestupnika i kažnjavanih kriminalaca. Zasad su navedene provjere dostupne samo za korisnike u SAD-u. Iako vjerujemo da ćemo zahvaljujući ovim provjerama obeshrabriti pokušaje prijevare i zlouporabe naših usluga, one ne jamče da će interakcija s ljudima koji rezerviraju smještaj putem Airbnba biti sigurna ili bez problema. Molimo vas da pažljivo pročitate našu obavijest o ograničenjima koja se odnose na provjeru registara seksualnih prijestupnika i kažnjavanih kriminalaca.

  Tamo gdje to zakon dozvoljava određene identifikacijske podatke možemo dostaviti bankama i drugim financijskim institucijama (u svrhu sprečavanja izbjegavanja poreza, pranja novca i drugih kriminalnih radnji) i službama za očuvanje javnog reda i sigurnosti (koje mogu provoditi razne istražne radnje koje zahtijevaju Airbnbovu suradnju).

  Naš je cilj usko surađivati s navedenim organizacijama i pridržavati se svih zakonskih obaveza te istodobno uvažavati sve korisnike Airbnba i jamčiti im privatnost i sigurnost.

  Uspoređivanje fotografija

  Ako zatražimo da snimite fotografiju svog lica, usporedit ćemo je s fotografijom na službenom osobnom dokumentu koji ste nam dostavili. Na taj ćemo način lakše utvrditi jeste li zaista osoba za koju se predstavljate.

  Iako uspoređivanje može pružiti korisne podatke, nijedan postupak usporedbe crta lica nije u potpunosti nepogrešiv. Učinkovitost usporedbe crta lica razlikuje se ovisno o vještini i iskustvu osobe koja vrši usporedbu, kakvoći i razlučivosti fotografija te promjenama u izgledu osobe (npr. starenje, promjena tjelesne težine, odjeće).

  Stoga se može dogoditi da se ovim postupkom utvrdi da se fotografije dviju različitih osoba podudaraju ili da se odbace fotografije koje doista prikazuju istu osobu. Jednako tako, pojedinci skloni prijevarama ponekad uspijevaju „prevariti” i najsofisticiranije sustave uspoređivanja fotografija.

  Stoga ne jamčimo točnost ili učinkovitost rezultata usporedbe fotografija. Na postupak usporedbe fotografija ne biste se trebali oslanjati kao na jamstvo nečijeg identiteta ili na temelju toga zaključiti da je komunikacija s tom osobom sigurna.

  Rješavanje problema

  Ako imate poteškoća, saznajte više o tome kako poslati službeni osobni dokument.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?

  Slični članci