Pređi na sadržaj
  Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti

  Napomena: Ovaj članak se ne odnosi na okolnosti u vezi sa pandemijom korona virusa (COVID-19). Pogledajte naš članak o nepredviđenim okolnostima koje se odnose na COVID-19 da biste saznali više o pokrivenosti okolnosti koje se odnose na COVID-19, a posebno o ograničenjima pokrivenosti za rezervacije ugovorene nakon 14. marta 2020.

  Ova pravila se primjenjuju na prijave 19. januara 2021. ili prije. Za prijave nakon tog datuma primjenjivaće se ažurirana pravila navedena u nastavku.

  Na snazi do: 19. januara 2021.

  Kako funkcioniše

  Možda ćemo moći da vam vratimo novac ili da vas oslobodimo posljedica otkazivanja ako budete morali da otkažete zbog nepredviđenih okolnosti na koje ne možete da utičete. U nastavku možete pronaći listu okolnosti koje su obuhvaćene našim Pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti. Prije nego što otkažete, provjerite da li se vaša okolnost nalazi na listi u nastavku i da li možete da nam pošaljete potrebnu dokumentaciju.

  Važno je da imate na umu da su otkazivanja bez posljedica dostupna samo za nepredviđene okolnosti koje su nastupile prije zvaničnog datuma prijave za vašu rezervaciju. Pored toga, naša pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti se ne odnose na rezervacije u okviru kategorija Luxe ili Luxury Retreats, koje podliježu posebnim pravilima refundiranja za gosta u kategoriji Luxe.

  Okolnosti koje zahtijevaju dokumentaciju

  Smrt domaćina, gosta ili pomoćnog domaćina, dodatnog gosta, člana njihove uže porodice ili njegovatelja. Tražićemo da nam dostavite jedan od ovih dokumenata:

  • Izvod iz matične knjige umrlih
  • Čitulju
  • Novinski članak u kojem se pominje preminula osoba
  • Policijski izvještaj

  Iznenadna teška bolest ili povreda domaćina ili saputnika. Tražićemo da nam dostavite potvrdu ljekara da navedena osoba nije u stanju da ugošćava ili putuje zbog iznenadne teške bolesti ili povrede. Takođe, potvrda mora da bude izdata nakon datuma potvrde rezervacije i dostavljena u roku od 14 dana od datuma otkazivanja. Trenutno, prethodno postojeća oboljenja koja su poznata korisniku u trenutku rezervacije nijesu obuhvaćena našim pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti.

  Zakonski propisane obaveze, uključujući porotničku dužnost, ograničenja putovanja, pozive na suđenje i vojnu obavezu. Tražićemo da nam dostavite kopiju zvaničnog obavještenja koje je izdato nakon datuma potvrde rezervacije i na kojem se nalazi ime osobe koja je dužna da izvrši tu zakonsku obavezu.

  Nepredviđeno oštećenje objekta, problemi sa sadržajima i održavanjem Airbnb smještaja zbog kojih nije bezbjedno primati goste ili zbog kojih gosti nemaju pristup osnovnim sadržajima, kao što je tekuća voda. To ne uključuje planirana renoviranja. Tražićemo da nam pošaljete sva sljedeća dokumenta:

  • Dokaz da je popravka u toku
  • Procjenu kada će popravka biti završena
  • Fakturu za popravke koje su u toku
  • Fotografije oštećenja

  Problemi u odvijanju saobraćaja zbog kojih nije moguće putovanje na vaše odredište, uključujući zatvaranje puteva i otkazivanje letova, kada nema alternativnih načina putovanja. To uključuje zatvaranja puteva i otkazivanja letova zbog prirodnih katastrofa poput zemljotresa i jakih oluja. Tražićemo da nam dostavite obavještenje o zatvaranju puta ili dokumentaciju od avio-kompanije da je let otkazan i prateću dokumentaciju koja potvrđuje da putovanje do vašeg odredišta nije moguće.

  Obustava saobraćanja vozova, autobusa ili trajekata, pri čemu istog dana nijesu bili dostupni alternativni načini putovanja. Tražićemo da nam dostavite dokumentaciju u kojoj je jasno navedeno da prevoznik nije radio tog dana, npr. snimak ekrana veb sajta kompanije ili link do zvanične izjave prevoznika.

  Okolnosti koje zahtijevaju posebnu provjeru

  Za ove okolnosti ne morate da nam dostavljate dokumentaciju, ali će naš specijalizovani tim da provjeri svaki pojedinačni slučaj kako bi se potvrdilo da ste direktno pogođeni tim okolnostima.

  Rezervacije u okviru programa Open Homes koje su otkazane. Više informacija o programu Open Homes.

  Prirodne katastrofe, terorističke aktivnosti i građanski/politički nemiri zbog kojih gost ne može da otputuje na odredište ili sa odredišta ili zbog kojih nije bezbjedno primati goste.

  Epidemije ili bolesti koje iznenada pogode region ili čitavu grupu ljudi. Ovo ne uključuje postojeće bolesti koje su povezane sa određenim područjem ⁠– na primjer, malariju na Tajlandu ili denga groznicu na Havajima. Sve izmjene naših pravila u vezi sa izbijanjem bolesti i područjem primjene pravila biće utvrđene na osnovu obavještenja Svjetske zdravstvene organizacije i lokalnih organa vlasti.

   Ograničenja putovanja koja je propisala vlada, organi za sprovođenje zakona ili vojska, koja ograničavaju putovanje na lokaciju smještaja ili doživljaja ili sa nje.

   Uputstva u vezi sa bezbjednosnim i sigurnosnim prijetnjama izdata za lokaciju smještaja ili doživljaja ili lokaciju sa koje gost odlazi.

   Prekidi snabdijevanja komunalnim uslugama na lokaciji smještaja ili doživljaja.

   Promjene uslova za dobijanje vize ili pasoša zbog kojih je nemoguće otputovati na odredište. To ne uključuje izgubljene ili istekle putne isprave.

   Šta uraditi sljedeće

   Ako ste potvrdili da vaše okolnosti ispunjavaju navedene uslove, najprije otkažite rezervaciju smještaja iliAirbnb doživljaj. Ako vaša rezervacija spada u priznate nepredviđene okolnosti, bićete obaviješteni da vaša rezervacija ispunjava uslove za otkazivanje bez posljedica, a ako ste gost, dobićete povraćaj cjelokupnog iznosa.

   Ako vaša rezervacija ne ispunjava uslove automatski, nastavite sa otkazivanjem rezervacije i obratite nam se kako biste podnijeli zahtjev. Detaljno ćemo vam objasniti sljedeće korake, koji uključuju slanje potrebne dokumentacije i čekanje da naš tim obradi vaš zahtjev. Zahtjev morate da pošaljete u roku od 14 dana od dana otkazivanja.

   Napomena: Pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti u nastavku važe za sve prijave od 20. januara 2021. i kasnije. Za sve prijave prije 20. januara 2021. primjenjivaće se postojeća, gore navedena pravila. Primjena ovih pravila na COVID-19 se neće promijeniti kada nova pravila stupe na snagu 20. januara 2021. godine, a većina okolnosti koje se odnose na COVID-19 će i dalje biti isključena.

   Pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti

   Datum stupanja na snagu: 20. januar 2021.

   Pregled

   Ova pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti objašnjavaju kako se postupa s otkazivanjima u slučaju nepredviđenih događaja koji su izvan vaše kontrole nakon rezervisanja i čine dovršetak rezervacije neizvodivim ili nezakonitim. Ova pravila važe i za rezervacije smještaja i za doživljaje.

   Kada ova pravila dozvoljavaju otkazivanje, ona kontrolišu i imaju prednost nad pravilima otkazivanja rezervacije. Gosti na koje utiču događaji obuhvaćeni ovim pravilima mogu da otkažu rezervaciju i, u zavisnosti od okolnosti, dobiju povraćaj novca, popust na putovanja i/ili drugu naknadu. Domaćini na koje utiču događaji obuhvaćeni ovim pravilima mogu da otkažu bez štetnih posljedica, ali u zavisnosti od okolnosti, datumi otkazane rezervacije će im možda biti blokirani u kalendarima.

   Koji su događaji obuhvaćeni

   U ovim pravilima se pojam „Događaj” odnosi na sljedeće situacije koje se dogode nakon rezervisanja, koje su nepredviđene u trenutku rezervisanja i sprečavaju ili zakonski zabranjuju završetak rezervacije.

   Izmjene uslova za putovanja koje je odredila vlada. Neočekivane promjene uslova za dobijanje vize ili pasoša koje je uvela neka državna agencija, a koje sprečavaju putovanje na odredište. To ne uključuje gubitak ili istek važenja putnih dokumenata ili druge lične okolnosti koje se odnose na to da li gost ima odobrenje za putovanje.

   Proglašene vanredne situacije i epidemije. Zvanično proglašene lokalne ili nacionalne vanredne situacije, epidemije, pandemije i vanredne situacije u javnom zdravstvu. To ne uključuje bolesti koje su endemične ili često povezane s određenim područjima, na primjer malariju u Tajlandu ili denga groznicu na Havajima.

   Ograničenja putovanja koja je odredila vlada. Ograničenja putovanja koja je uvela neka državna agencija, a koja sprečavaju ili zabranjuju putovanje na lokaciju smještaja, boravak tamo ili povratak s te lokacije. To ne uključuje neobavezujuća upozorenja za putnike i slične smjernice vlade.

   Vojne akcije i drugi nemiri. Ratna dejstva, nemiri, invazije, građanski rat, terorizam, eksplozije, bombaški napadi, pobune, demonstracije, građanski neredi i građanski nemiri.

   Prirodne katastrofe. Prirodne katastrofe, elementarne nepogode, veliki prekidi osnovnih usluga, vulkanske erupcije, cunamiji i drugi teški i nenormalni vremenski događaji. To ne uključuje vremenske i prirodne uslove koji su dovoljno česti da se mogu predvidjeti na toj lokaciji; na primjer uragane koji se dešavaju tokom sezone uragana na Floridi.

   Šta nije pokriveno

   Sve ostalo. Ova pravila dozvoljavaju otkazivanja samo za gore opisane događaje. Sve ostalo je isključeno. Primjeri situacija za koje ova pravila ne dozvoljavaju otkazivanje uključuju: neočekivane zaraze, bolesti ili povrede; službene obaveze kao što su dužnost porotnika, pojavljivanje na sudu ili vojne dužnosti; upozorenja za putnike ili druge smjernice vlade (koje ne podliježu zabrani ili ograničenju putovanja); otkazivanje ili promjenu termina događaja za koji je rezervacija ugovorena; i prekide u odvijanju prevoza koji nijesu povezani s pokrivenim događajem kao što su zatvaranje puteva, kao i otkazivanje letova, vozova, autobusa i trajekta. Ako u tim slučajevima otkažete rezervaciju, iznos povraćaja novca će se utvrditi na osnovu pravila otkazivanja koja se primjenjuju na rezervaciju.

   Sljedeći koraci

   Ako vas obavijestimo ili objavimo informacije koje potvrđuju da se ova pravila primjenjuju na vašu rezervaciju, slijedite uputstva za otkazivanje koja vam pošaljemo. Kad vas obavijestimo ili objavimo informacije o tome kako se primjenjuju ova pravila, trebalo bi da imate mogućnost otkazivanja u skladu s ovim pravilima tako što ćete otići na stranicu Putovanja i otkazati pogođenu rezervaciju. Ako smatrate da se ova pravila primjenjuju na vašu rezervaciju, ali vas nijesmo obavijestili ili objavili informacije o događaju, obratite nam se da biste otkazali rezervaciju. U svakom slučaju, budite spremni da dostavite dokumentaciju koja pokazuje kako je događaj uticao na vas ili vašu rezervaciju.

   Ako imate nekih pitanja, obratite nam se.

   Ostale stvari koje treba imati na umu

   Ova pravila važe za sve rezervacije sa datumom prijave na dan stupanja na snagu ili poslije njega. Ova pravila se ne odnose na rezervacije u okviru kategorija Luxe ili Luxury Retreats, koje podliježu posebnim pravilima refundiranja za gosta u kategoriji Luxe.

   Jeste li dobili potrebnu pomoć?
   Slični članci