Pređi na sadržaj
  Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Kako da rezervišem doživljaj?

  Za rezervaciju doživljaja možete da upotrijebite Airbnb veb sajt ili mobilnu aplikaciju. Kada otvorite veb sajt ili aplikaciju, potražite odjeljak Doživljaji. Zatim izaberite grad i datume ili pregledajte sve doživljaje koji su u ponudi.

  Ne morate da imate rezervaciju smještaja na Airbnb-u da biste mogli da rezervišete doživljaj.

  Baš kao i kod smještaja, svaki domaćin sam određuje kad će njegov doživljaj biti dostupan za rezervacije.

  Prije rezervisanja

  Obavezno pogledajte uslove za goste i da li je domaćin postavio još neke uslove. Oni mogu da se odnose na, recimo, starosnu granicu ili potrebne vještine.

  Kako rezervisati dodatne doživljaje

  Na svakom putovanju imate mogućnost da rezervišete onoliko doživljaja koliko želite. Dobro provjerite rasporede da ne biste rezervisali doživljaje koji se preklapaju.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?