Pređi na sadržaj
  Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima
  Novost vezana za COVID-19
  Our Extenuating Circumstances Policy only applies to certain reservations. To find cancellation and refund options, select a reservation from the Trips page.

  Koji su savjeti o bezbjednosti za domaćine smještaja?

  Uloga domaćina smještaja nosi određene odgovornosti. Informacije u nastavku vam mogu biti od koristi.

  Pametno komunicirajte

  Uvijek plaćajte i komunicirajte putem Airbnb-a. Koristite sistem poruka na Airbnb-u kako biste bolje upoznali svoje goste i međusobno razmijenili očekivanja u vezi sa putovanjem ili prostorom.

  Pregledajte profile i recenzije potencijalnih gostiju, provjerite da li su verifikovali broj telefona, povezali svoje profile na društvenim mrežama i kakve su im preporuke. Ako potencijalni gosti nemaju nijednu verifikaciju profila, možete ih zamoliti da dovrše neke od ponuđenih.

  Vjerujte svojoj intuiciji: Ako nemate dobar osjećaj u vezi s rezervacijom, nemojte je prihvatiti.

  Popunite svoj kućni red i kućni priručnik

  Kada popunite kućni red i kućni priručnik, gosti će znati šta mogu da očekuju. Navedite sve što želite da ljudi znaju prije nego što rezervišu – na primjer, da li je (ili gdje) pušenje dozvoljeno, da li su određene prostorije zabranjene, koja je lozinka za Wi-Fi ili da li gosti treba da se izuju prije ulaska u smještaj.

  Ako vaše područje pogodi katastrofa i želite da pomognete tako što ćete ugostiti osobe kojima je hitno potreban smještaj, možete besplatno da ponudite svoj prostor.

  Postarajte se da imate osiguranje

  Program osiguranja za zaštitu domaćina Airbnb-a pruža osiguranje od odgovornosti za štetu u vrijednosti od najviše 1.000.000 USD po nezgodi u slučajevima kada treća strana podnese zahtjev za naknadu štete zbog tjelesne povrede ili oštećenja imovine u vezi sa boravkom u smještaju na Airbnb-u.

  Takođe možete da razgovarate sa svojom osiguravajućom kućom o dodatnom nivou zaštite u vidu osiguranja lica koje izdaje smještaj ili vlasnika smještaja.

  Postavite uslove za svoj smještaj

  Možete da zahtijevate da gosti obave određene verifikacije prije nego što rezervišu, kao što je provjera identifikacionog dokumenta.

  Dodavanje sigurnosnog depozita za vaš smještaj takođe može da vam pomogne da se zaštitite u slučaju nezgode, kao što je proliveno vino na tepihu.

  Pročitajte Airbnb-ove članke o Odgovornom ugošćavanju

  Domaćine podstičemo da dobro razmisle o svojim odgovornostima. Ugošćavanje pruža bogata iskustva, ali iziskuje i određeni nivo posvećenosti. Pripremili smo članke o odgovornom ugošćavanju koji vam mogu pomoći da saznate šta se očekuje od domaćina u vašem regionu.

  Zapamtite: Ako se nađete u vanrednoj situaciji ili osjetite da je ugrožena vaša lična bezbjednost, odmah se obratite lokalnoj policiji ili hitnim službama.

  Slični članci
  Jeste li dobili potrebnu pomoć?