Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Koji su savjeti o bezbjednosti za domaćine smještaja?

  Uloga domaćina smještaja nosi određene odgovornosti. Materijali u nastavku mogu vam biti od koristi.

  Budite pažljivi u komunikaciji

  Uvijek plaćajte i komunicirajte isključivo putem Airbnb-a. Koristite sistem poruka na Airbnb-u kako biste bolje upoznali svoje goste i međusobno razmijenili očekivanja u vezi sa putovanjem ili prostorom.

  Pregledajte profile i recenzije potencijalnih gostiju, provjerite da li su verifikovali broj telefona, povezali svoje profile na društvenim mrežama i kakve su im preporuke. Ako potencijalni gosti nemaju nijednu verifikaciju profila, možete ih zamoliti da dovrše neke od ponuđenih.

  Vjerujte svojoj intuiciji: Ako nemate dobar osjećaj u vezi s rezervacijom, nemojte je prihvatiti.

  Popunite kućni red i kućni priručnik

  Kada popunite kućni red i kućni priručnik, gosti će znati šta mogu da očekuju. Navedite sve što želite da ljudi znaju prije nego što rezervišu, kao na primjer, da li je (ili gdje) dozvoljeno pušenje, postoje li neka područja kojima je zabranjen pristup, vašu lozinku za Wi-Fi ili treba li gosti da skinu cipele prije ulaska u smještaj.

  Ako katastrofa pogodi vaše područje i želite da pomognete ugošćavanjem osoba kojima je hitno potreban smještaj, možete besplatno da ponudite smještaj.

  Pobrinite se da ste osigurani

  Airbnb-ovo Osiguranje za zaštitu domaćina je program koji pruža primarno osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1.000.000 USD po događaju, u slučaju kad treća osoba podnese zahtjev za naknadu štete zbog tjelesne povrede ili oštećenja imovine u vezi s boravkom u Airbnb smještaju.

  Možda ćete želeti i da razgovarate sa svojom osiguravajućom kućom o dodatnom nivou zaštite u vidu sopstvenogosiguranja za najmodavca ili vlasnika kuće.

  Odredite uslove za svoj smještaj

  Možete da tražite da gosti izvrše određene verifikacije da bi mogli da izvrše rezervaciju, kao što je Identifikacioni dokument je provjeren.

  Dodavanje sigurnosnog depozita za vaš smještaj vam takođe može pomoći da se zaštitite u slučaju nekog incidenta, recimo prosutog vina na tepihu.

  Pročitajte Airbnb-ove članke o odgovornom ugošćavanju

  Savjetujemo domaćinima da dobro razmisle o svojim odgovornostima. Ugošćavanje će vam donijeti bogato iskustvo, ali zahtijeva određeni nivo posvećenosti. Pripremili smo članke o odgovornom ugošćavanju koji vam mogu pomoći da saznate šta se očekuje od domaćina u vašem regionu.

  Zapamtite: Ako se nađete u vanrednoj situaciji ili osjetite da je ugrožena vaša lična bezbjednost, odmah se obratite lokalnoj policiji ili hitnim službama.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?

  Slični članci