Pređi na sadržaj
Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Opcije otkazivanja zbog pandemije COVID-19

  Ako COVID-19 utiče na vaše planove putovanja (nadamo se da ne utiče) i želite da saznate koje su vam trenutne opcije otkazivanja i povraćaja novca, otvorite odjeljak Otkažite rezervaciju i izaberite Planovi putovanja su mi se promijenili zbog pandemije COVID-19.

  Kao prvo, uvijek ćete imati sljedeće opcije:

  • Povraćaj novca u skladu sa pravilima otkazivanja koje je odredio vaš domaćin
  • Gotovinski povraćaj cjelokupnog iznosa nakon podnošenja službene dokumentacije na pregled

  U zavisnosti od datuma rezervacije i prijave, možda ćete imati i sljedeće opcije:

  • Popust na putovanja zbog nepredviđenih okolnosti
  • Zatražite od domaćina povraćaj cjelokupnog iznosa

  Ako i dalje želite da otkažete, nastavite sa postupkom otkazivanja i objasnićemo vam šta biste vi ili domaćin mogli da uradite.

  Šta treba da znate

  Ako imate COVID-19, u tom slučaju uvijek važe naša standardna Pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti. Prilikom otkazivanja rezervacije samo izaberite opciju Imam nepredviđenu okolnost.

  Ako vaša rezervacija ne ispunjava uslove za povraćaj cjelokupnog iznosa, uvijek možete da pošaljete poruku domaćinu i pitate ga da li želi da vam isplati dodatni iznos povraćaja putem Centra za posredovanje.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?

  Slični članci