Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregledanje koristite tastere za strelicama nagore i nadolje. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretragu će tražiti taj izraz. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila zajednice

Airbnb-ova pravila za sadržaj

Objavljivanjem sadržaja na Airbnb-u pristajete na to da ćete poštovati ova pravila. Zadržavamo pravo da u cijelosti ili djelimično uklonimo bilo koji sadržaj koji krši ova pravila, naše Uslove korišćenja usluge, naše Standarde zajednice, naša Pravila o recenzijama, ili iz bilo kojeg drugog razloga prema sopstvenom nahođenju.

U slučaju ponovljenog ili ozbiljnog kršenja pravila, možemo suspendovati ili trajno deaktivirati naloge odgovornih osoba.

Sadržaj možete da prijavite direktno, a možete se i obratiti nama da biste prijavili sadržaj za koji smatrate da krši ova pravila.

Sljedeći sadržaji nijesu dozvoljeni na Airbnb-u:

 • Sadržaj kreiran isključivo u svrhu oglašavanja ili drugi komercijalni sadržaj, uključujući logotipe, linkove ili nazive preduzeća
 • Nepoželjna pošta, neželjeni kontakt ili sadržaj koji se više puta dijeli i predstavlja smetnju
 • Sadržaj koji podržava ili promoviše nezakonite ili štetne aktivnosti ili koji je seksualno eksplicitan, nasilan, napadan, prijeteći ili uznemiravajući
 • Sadržaj diskriminatorne prirode (za više informacija pročitajte naša Antidiskriminacijska pravila)
 • Pokušaji lažnog predstavljanja (predstavljanje kao druga osoba, korisnik ili subjekt, uključujući lažni nastup u ime Airbnb-a)
 • Sadržaj koji je nezakonit ili koji krši prava druge osobe ili subjekta, uključujući prava intelektualne svojine i prava na privatnost
 • Sadržaj koji sadrži privatne ili povjerljive podatke druge osobe, uključujući sadržaj koji je dovoljan za utvrđivanje lokacije smještaja

Saznajte više o Airbnb-ovim pravilima za sadržaj i korona virusu.

Kršenja pravila

U nastavku su navedeni primjeri kršenja pravila koji se odnose na konkretan tip sadržaja:

Naslovi smještaja

 • Naslovi smještaja koji uključuju informacije koje nijesu relevantne za tip smještaja, stil ili doživljaj
 • Naslovi smještaja koji uključuju simbole ili emotikone

Stranice smještaja ili profila

 • Smještaji i profili koji navode lažne, netačne i obmanjujuće informacije, kao i informacije koje navode na pogrešne zaključke

Centar za zajednicu

 • Sadržaji koji tematski ne pripadaju u neku raspravu, u kojima se ne postavlja pitanje niti se nudi odgovor na neko od pitanja koja su dio šire diskusije
 • Provociranje ili ponovljeno napadanje članova zajednice

Recenzije

 • Recenzije koje su pristrasne ili ukazuju na mogućnost iznude/podsticaja, sukoba interesa ili direktne konkurencije
 • Recenzije koje ne sadrže relevantne informacije o domaćinu ili gostu, smještaju ili doživljaju mogu biti uklonjene. Recenzije koje sadrže uglavnom nevažne informacije takođe bi mogle biti uklonjene, ali samo ako u njima nema relevantnih informacija koje bi mogle pomoći drugim korisnicima pri donošenju odluke o ugovaranju rezervacije.

Saznajte više o Airbnb-ovim pravilima o recenzijama i o tome kako Airbnb posreduje u sporovima oko recenzija.

Prilagođeni URL-ovi

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Zatražite pomoć u vezi sa rezervacijama, nalogom i još mnogo toga.
Prijava ili registracija