Pređi na sadržaj
Pomoć u borbi protiv pandemije COVID-19

Pomozite heroju da pronađe smještaj

Donirajte da biste finansirali smještaje za osobe koje se u prvim redovima bore protiv pandemije COVID-19. Sarađujemo s neprofitnim organizacijama kako bi vaše donacije došle do onih kojima su potrebne.

Cjelokupan iznos ide za pomoć osobama koje se bore protiv pandemije

Vaša donacija ide neprofitnim organizacijama koje zdravstvenim radnicima i osobama koje prve pritiču u pomoć pomažu da pronađu smještaj koji im omogućava da budu bliže svojim pacijentima ili na bezbjednoj udaljenosti od svojih porodica.

Airbnb gradi alate za neprofitne organizacije kako bi pomogao osobama koje se bore protiv pandemije COVID-19

Kreirali smo program koji omogućava neprofitnim organizacijama da putem Airbnb-a pronađu smještaj zdravstvenim radnicima i osobama koje prve pritiču u pomoć. Uz vašu pomoć, moći će da rezervišu smještaje za još veći broj ljudi.
International Medical Corps
International Rescue Committee