Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima
  Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najsličnijem dostupnom jeziku.

  Koliko Airbnb naplaćuje domaćinima?

  Saznajte više o naknadama za usluge za domaćine i goste.
  Autor: Airbnb, objavljeno 16. nov 2020.
  Članak (5 min)
  Ažurirano 5. okt 2022.

  Posebnosti

  • Većina domaćina plaća naknadu za usluge u visini od 3% od međuzbira rezervacije

  • Gosti obično plaćaju naknadu za usluge u iznosu od oko 14% od međuzbira rezervacije

  • Ove naknade pomažu Airbnb-u da podrži domaćine i vodi svoje poslovanje

  Za mnoge ljude je ugošćavanje način da zarade novac dok se povezuju sa putnicima iz cijelog svijeta. Međutim, koliko Airbnb naplaćuje i kako to utiče na domaćine i goste?

  Ako budete znali koje sve naknade Airbnb naplaćuje za svoje usluge (na šta se odnose i zašto se naplaćuju), moći ćete strateški da odaberete cijene koje vam odgovaraju i imaju smisla s obzirom na to kakav smještaj iznajmljujete.

  Koliko Airbnb naplaćuje?

  Većina domaćina plaća paušalnu naknadu za usluge u visini od 3% od međuzbira rezervacije. Međuzbir je vaša cijena noćenja i sve dodatne naknade koje naplaćujete gostima, kao što je naknada za čišćenje, a ne uključuje naknade Airbnb-a i poreze. Gosti obično plaćaju naknadu za usluge u iznosu od oko 14% od međuzbira rezervacije.

  Dakle, ako naplaćujete 100 USD po noćenju za boravak od 3 noćenja, uz 60 USD za naknadu za čišćenje, vaš međuzbir rezervacije iznosi 360 USD. Naknada za uslugu za domaćine, koja po pravilu iznosi 3% međuzbira vaše rezervacije (10,80 USD), oduzima se od vaše zarade, a gostima se naplaćuje naknada za usluge u iznosu od 14% (50,40 USD) koja je uključena u ukupnu cijenu koju plaćaju. U ovom primjeru:

  • Zaradili biste 349,20 USD
  • Vaši gosti bi platili 410,40 USD

  Airbnb-ove naknade za usluge su konkurentne i ne naplaćujemo obradu plaćanja. Na taj način domaćini mogu zadržati veliki dio svoje zarade.

  Većina domaćina plaća paušalnu naknadu za usluge koja iznosi 3%, a izračunava se na osnovu međuzbira ukupnog iznosa rezervacije.

  Zašto Airbnb naplaćuje naknade za usluge?

  Oslanjamo se na naknade kako bismo omogućili da Airbnb posluje bez poteškoća i pokrili troškove proizvoda i usluga koji vam pomažu da iznajmljujete svoj prostor, uključujući:

  • Non-stop korisničku podršku
  • Marketing usmjeren ka gostima putem Google-a, društvenih mreža i sl.
  • Zaštitu za vas i vaš smještaj
  • Edukativne materijale za domaćine

  Više o naknadama možete saznati u našem video zapisu koji se nalazi iznad.

  Da li su gosti upoznati s ovim naknadama?

  Da. Naknade za usluge, naknade za čišćenje i naknade za dodatne goste i kućne ljubimce prikazuju se gostima zajedno s lokalnim porezima, ako je primjenjivo, i ukupnom cijenom koju će platiti.
  Ako znam koje sve stavke čine konačnu cijenu, lakše ću se pobrinuti da ona bude konkurentna. Gosti će tako biti zadovoljniji i imaću bolje recenzije.
  Oliver,
  Bruklin u Njujorku

  Gdje mogu da nađem iznos koji će gosti platiti?

  Kada rezervacija bude potvrđena, cijena po stavkama u podacima o rezervaciji domaćina i u imejlu s potvrdom rezervacije će sadržavati sve primjenjive naknade kako biste mogli jasno da pronađete sljedeće:

  • Naknade i poreze koje naplaćuje Airbnb
  • Sve dodatne naknade koje naplaćujete (kao što je naknada za čišćenje)
  • Ukupnu cijenu koju će gosti platiti
  • Isplatu koju ćete dobiti

  To znači da nikada nećete morati da tražite ukupnu cijenu kada odgovarate na pitanja gostiju ili unosite promjene. Kad budete znali koliko gosti plaćaju, biće vam lakše da upravljate cjenovnom strategijom i povraćajem novca, kao i otkazivanjima i zahtjevima za rezervacije.

  Na vrhu ekrana sa detaljima o rezervaciji možete da pronađete uplatu gosta i isplatu.

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

  Posebnosti

  • Većina domaćina plaća naknadu za usluge u visini od 3% od međuzbira rezervacije

  • Gosti obično plaćaju naknadu za usluge u iznosu od oko 14% od međuzbira rezervacije

  • Ove naknade pomažu Airbnb-u da podrži domaćine i vodi svoje poslovanje

  Airbnb
  16. nov 2020.
  Da li je ovo bilo korisno?