Airbnb-ovo zimsko izdanje za 2022.
Zimsko izdanje

Sada je lakše nego ikad objaviti smještaj na Airbnb-u

Fotografija nasmijanog Super domaćina u Airbnb aplikaciji. U tekstu piše da je njeno ime Miranda, da ima tri godine iskustva kao domaćin u Litl Roku, a na Airbnb-u ima ocjenu 4,96 od ukupno 5 zvjezdica.

Airbnb start: novi i jednostavni prvi koraci

Svako može da objavi smještaj na Airbnb-u i počne da zarađuje, uz besplatnu ličnu podršku u svakom trenutku.
Na telefonu se pojavljuje iskačući prozor na kom piše: Iskoristite individualnu pomoć Super domaćina. Iznad ovog teksta vidimo Super domaćina Mirandu, a oko njene fotografije nalazi se još krugova s fotografijama nasmijanih Super domaćina. 

Tekst na ekranu glasi: Povezaćemo vas s iskusnim domaćinom. Vodiće vas kroz proces objave smještaja na Airbnb-u putem ćaskanja ili video-poziva. Takođe možete početi samostalno, a kasnije se povezati s nekim od domaćina.

Dva dugmeta u nastavku vam pružaju mogućnost da se povežete sa Super domaćinom ili da počnete samostalno.

Direktna podrška od Super domaćina

Povezaćemo vas s jednim od Super domaćina, iskusnih domaćina koji će vam pružiti praktičnu pomoć od vašeg prvog pitanja do prvog gosta. Dostupni su putem telefona, video poziva ili ćaskanja u više od 80 zemalja.
Na telefonu je prikazan naslov: Odlučite ko će biti vaš prvi gost. Domaćini mogu da izabere da li žele da prime bilo kojeg gosta koji ima profil na Airbnb-u ili pak gosta s iskustvom. Izabrano je dugme za iskusnog gosta.

Iskusan gost za prvu rezervaciju

Kako biste se osjećali ugodnije kad prvi put ugošćavate, sada imate mogućnost da primite iskusnog gosta, nekoga ko ima najmanje tri završene rezervacije i dobre recenzije na Airbnb-u.
Na telefonu se prikazuje kartica Danas za domaćine na Airbnb-u, sa raznim postavkama za upravljanje objavom smještaja, kao što je alat za kalendar. U donjoj polovini ekrana nalaze se opcije koje omogućavaju domaćinima da ćaskaju sa svojim Super domaćinom ili da pristupe specijalizovanoj podršci od Airbnb-a jednostavnim dodirom na dugme na ekranu.

Specijalizovana podrška od Airbnb-a

Samo jednim dodirom, novi domaćini mogu da se obrate našim posebno obučenim agentima iz tima za podršku zajednici, koji im mogu pomoći oko svega, od problema sa nalogom do isplate. Podrška je trenutno dostupna na 42 jezika.
Logotip AirCover-a za domaćine

Predstavljamo vam još više mjera zaštite

Verifikacija identiteta gosta

Naš sveobuhvatni sistem verifikacije provjerava detalje kao što su ime, adresa, zvanični identifikacioni dokument i još mnogo toga kako bi se potvrdio identitet gostiju koji rezervišu smještaj na Airbnb-u.

Provjera rezervacije

Naša tehnologija koju smo sami razvili analizira stotine faktora u svakoj rezervaciji i blokira određene rezervacije koje pokazuju visok rizik od uznemirujućih zabava i materijalne štete.

Zaštita od oštećenja do 3 miliona USD

Airbnb vam nadoknađuje štetu koju su gosti napravili u prostoru koji iznajmljujete ili na vašoj imovini, a tu je i posebna zaštita za sljedeće kategorije:

Umjetnička djela i dragocjenosti

Airbnb će vam vratiti, zamijeniti ili platiti za oštećene predmete ili dragocjenosti.

Automobili i brodovi

Štitimo automobile, brodove i druga plovila koja parkirate ili skladištite u svom domu.

Oštećenje koje je prouzrokovao kućni ljubimac

Mi ćemo platiti za popravku štete koju je napravio kućni ljubimac gosta.

Gubitak prihoda

Ako morate da otkažete rezervacije na Airbnb-u zbog štete koju napravi gost, nadoknadićemo vam izgubljeni prihod.

Dubinsko čišćenje

Nadoknadićemo vam troškove dodatnih usluga čišćenja koje su potrebne nakon boravka gosta – na primjer, profesionalno čišćenje tepiha.

Osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD

Zaštićeni ste u rijetkim slučajevima kada se gost povrijedi ili dođe do oštećenja ili krađe njegove imovine.

Danonoćna linija za bezbjednost

Ako se u bilo kom trenutku osjetite nebezbjedno, naša aplikacija danju i noću pruža direktni pristup posebno obučenim agentima službe za bezbjednost.

Pregledajte sve detalje o tome kako vas AirCover za domaćine štiti i o svim važećim izuzećima.

Samo vam Airbnb pruža AirCover

AirbnbKonkurenti
Verifikacija identiteta gosta
Provjera rezervacije
Zaštita od oštećenja do 3 miliona USD
Umjetnička djela i dragocjenosti
Automobili i brodovi
Oštećenje koje je prouzrokovao kućni ljubimac
Gubitak prihoda
Dubinsko čišćenje
Osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD
Danonoćna linija za bezbjednost

Poređenje se zasniva na javnim informacijama i besplatnim ponudama glavnih konkurenata od oktobra 2022.

Airbnb kategorije: više jedinstvenih smještaja

Danas predstavljamo šest novih kategorija i dodatnu personalizaciju sadržaja.
Novo
Izvrsni smještaji koji su objavljeni na Airbnb-u u proteklih 10 sedmica.
Na krovu svijeta
Smještaji na nadmorskoj visini od oko 3000 metara, često sa zadivljujućim pogledom.
Popularno
Smještaji s visokim ocjenama privlače veliku pažnju na Airbnb-u.
za olakšan pristup
Provjereno je da smještaj ima staze bez stepenica do smještaja, kupatila i spavaće sobe.
Raj za djecu
Smještaji s prostorijama za igru, vodenim toboganima i slično.
Hanoci
Tradicionalne korejske kuće napravljene od prirodnih materijala.
Laptop i telefon prikazuju početnu stranicu Airbnb-a sa dva reda smještaja u novoj kategoriji predstavljenoj u zimskom izdanju Airbnb-a, pod nazivom Novi, koja sadrži smještaje objavljene na Airbnb-u u proteklih 10 sedmica.Laptop i telefon prikazuju početnu stranicu Airbnb-a sa dva reda smještaja u novoj kategoriji predstavljenoj u zimskom izdanju Airbnb-a, pod nazivom Na krovu svijeta, koja sadrži smještaje na nadmorskoj visini od oko 3000 metara.Laptop i telefon prikazuju početnu stranicu Airbnb-a sa dva reda smještaja u novoj kategoriji predstavljenoj u zimskom izdanju Airbnb-a, pod nazivom Popularno, koja sadrži smještaje koji u posljednje vrijeme imaju mnogo pregleda.Laptop i telefon prikazuju početnu stranicu Airbnb-a sa dva reda smještaja u novoj kategoriji predstavljenoj u zimskom izdanju Airbnb-a, pod nazivom Sa olakšanim pristupom, u kojoj se nalaze smještaji prilagođeni za invalidska kolica i za koje je potvrđeno da nema stepenica na ulazu u spavaće sobe i kupatila.Laptop i telefon prikazuju početnu stranicu Airbnb-a sa dva reda smještaja u novoj kategoriji predstavljenoj u zimskom izdanju Airbnb-a, pod nazivom Raj za decu, koja sadrži smještaje sa zabavnim sadržajima kao što su sobe za igre, vodeni tobogani, košarkaški tereni i drugo.Laptop i telefon prikazuju početnu stranicu Airbnb-a sa dva reda smještaja u novoj kategoriji predstavljenoj u zimskom izdanju Airbnb-a, pod nazivom Hanoci, koja sadrži tradicionalne južnokorejske kuće iz 14. vijeka, sagrađene od prirodnih materijala.
Novo
Bolja personalizacija
Nastojimo da kategorije koje vam prikazujemo budu još relevantnije. Na primjer, ako ste pretraživali smještaje u Napi, kad sljedeći put otvorite aplikaciju prikazaćemo vam smještaje u kategoriji „Vinogradi”.
Dodatni detalji
Prilikom pretraživanja vidjećete više informacija o svakom smještaju. Npr. smještaji u kategoriji Nacionalni parkovi prikazaće udaljenost od ulaza u park.

Dodatna poboljšanja za domaćine

Jednostavniji postupak podnošenja zahtjeva u okviru programa AirCover za domaćine

Domaćini sada mogu da podnesu zahtjev za nadoknadu u samo nekoliko jednostavnih koraka i prate njegov status na kartici Danas.

Predstavljamo brzu isplatu

Domaćini sada mogu da primaju isplate na svoju debitnu karticu u roku od najviše 30 minuta (dostupno samo u SAD).

Detaljnije recenzije

Gosti i domaćini sada mogu u recenzije da dodaju oznake kako bi pružili više pojedinosti o boravku u određenom smještaju.

Zaštita od osvetničkih recenzija

Proširili smo razloge zbog kojih se recenzija može osporiti i dozvoljavamo domaćinima da zatraže uklanjanje bilo kakvih osvetničkih recenzija u svojoj istoriji.

Osnovna pravila za goste

Jednostavnija osnovna pravila, uz stroža pravila u pogledu odgovornosti, garantuju da će se gosti prema svakom smještaju odnositi s pažnjom i poštovanjem.

Novi način uređivanja podataka o kategorijama

S početkom 2023. godine će domaćini moći da vide u kojoj se kategoriji nalazi njihov smještaj i da u objavu smještaja unesu neke detalje koji se odnose na tu konkretnu kategoriju.