Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Odgovori na pitanja domaćina: ljetnje izdanje Airbnb-a

  Vraćanje vaših naziva smještaja i druge korisne izmjene.
  Autor: Airbnb, objavljeno 10. jun 2022.
  Članak (3 min)
  Ažurirano 18. jun 2022.

  Posebnosti

  • Dijelimo nove smjernice za pisanje naziva smještaja

  • Vaši nazivi smještaja će početi da se prikazuju do 30. juna

  Ljetnje izdanje Airbnb-a za 2022. godinu predstavljeno je 11. maja, a uveden je novi način pretrage koji se temelji na kategorijama Airbnb smještaja. Od tada smo prikupili komentare hiljada domaćina putem Centra za zajednicu, klubova domaćina, imejlova i radionica sa Savjetodavnim odborom domaćina i drugim liderima domaćina. Hvala vam na dragocjenim komentarima i predlozima. Danas želimo da vam pružimo informacije o tome šta preduzimamo u vezi s tri vaša najvažnija zahtjeva.

  Jedan od načina da istaknem svoj smještaj bio je da mogu lično da napišem naziv svog smještaja. Hoćete li vratiti prikaz naziva smještaja u rezultatima pretrage?

  Da, vratićemo nazive smještaja koje su unijeli domaćini. Želimo da objasnimo zašto smo ih uklonili i da vam kažemo nešto više o postupku i vremenskom okviru za njihovo vraćanje.

  Uklonili smo prilagođene nazive smještaja da bi opisi na Airbnb-u bili ujednačeni, što gostima olakšava pregledavanje i upoređivanje smještaja. U nekim slučajevima, duži nazivi su se protezali na nekoliko redova ili su uključivali emotikone koji možda nijesu bili relevantni za smještaj. Zbog te neujednačenosti, pretraživanje je ponekad bilo komplikovano i gosti nijesu imali dobro iskustvo.

  Povećali smo i fotografije smještaja, koje su često prvi susret gostiju s vašim smještajem. Zbog toga smo morali da smanjimo količinu podataka koji se prikazuju ispod fotografija u rezultatima pretrage.

  Najnovije informacije: Dali ste nam mnogo povratnih informacija o promjenama, uključujući i mnoge zahtjeve da vratimo mogućnost kreiranja sopstvenog naziva smještaja. Razumijemo zašto ste toliko strastveni u vezi s ovim pitanjem: Naziv vašeg smještaja jedna je od prvih stvari koje gosti čitaju u rezultatima pretrage i prilika je da istaknete po čemu je vaš smještaj jedinstven.

  Danas, 17. juna, objavili smo nove smjernice za kreiranje naziva smještaja. Predlažemo da naziv ograničite na 32 znaka, da samo prvo slovo bude veliko i izbjegnete emotikone ili simbole. Najvažnije je da opišete po čemu je vaš smještaj jedinstven.

  Pročitajte nove smjernice

  Vaši nazivi smještaja će se pojaviti u rezultatima pretrage na Airbnb-u od 30. juna.

  Brinem se da gosti neće moći lako da nađu moj smještaj. Razmišljaju li o tome i drugi?

  Na uspješnost smještaja može uticati čitav niz faktora, uključujući sezonske cikluse i ekonomsku situaciju. Želimo da vam objasnimo na koje sve načine gosti mogu da pronađu vaš smještaj i šta sve preduzimamo kako bismo im dodatno olakšali ugovaranje rezervacija.

  Iako veliki broj gostiju pregleda kategorije Airbnb smještaja tražeći inspiraciju i želeći da rezerviše, većina ih i dalje rezerviše smještaj pregledajući ponudu nakon što unese odredište i željene datume. Kad gosti unesu lokaciju, otvara im se kartica „Svi smještaji”, baš kao što je to bilo i do sada, a na njoj mogu da vide sve dostupne smještaje na nekoj lokaciji i rezervišu onaj koji im odgovara. Trenutno razmatramo kako da kartica „Svi smještaji” bude uočljivija kada gosti pretražuju smještaje po lokaciji.

  Razmatramo i kako dodatno da unaprijedimo postupak ugovaranja rezervacija, a to uključuje prikaz kategorija, lakše pretraživanje po mapi i najbolje opcije za prikaz broja recenzija. Nastavićemo da sarađujemo sa savjetnicima domaćina i javićemo vam se u julu sa više detalja.

  Sviđaju mi se Airbnb kategorije, ali kako da provjerim u kojoj je kategoriji moj smještaj? A šta ako želim da bude u još nekoj kategoriji?

  Airbnb kategorije su kolekcije smještaja kreirane na osnovu jedinstvenog stila objekta, lokacije ili blizine neke aktivnosti. Kategorije su nov način predstavljanja smještaja na Airbnb-u kojem je cilj da pokaže njihovu raznolikost i pomogne gostima da otkriju mjesta za koja nijesu ni znali da postoje.

  Uveli smo kategorije vjerujući da se na kraju svaki smještaj može svrstati u neku od kategorija. Drago nam je što su vas nove kategorije oduševile, što pokazuje mnoštvo ideja za dodatne kategorije koje ste nam poslali, od održivih smještaja i smještaja prikladnih za porodicu do smještaja u centru grada i smještaja koji nude namješten prostor za rad na daljinu.

  Pored saradnje sa zajednicom domaćina u cilju razvoja postupka kreiranja novih kategorija, istražujemo načine na koje možete da provjerite u kojoj kategoriji se nalazi vaš smještaj. Detaljnije informacije možete očekivati tokom sljedećih mjeseci.

  U međuvremenu možete preduzeti nekoliko koraka kako biste se pobrinuli da vaš smještaj bude svrstan u neku od kategorija. Vaša stranica smještaja mora da bude ažurna, potpuna i tačna. Osim toga, u objavu smještaja postavite kvalitetne fotografije jer je kvalitet fotografija jedan od najvažnijih kriterijuma prilikom svrstavanja u kategorije.

  Kao i uvijek, pozivamo vas da nam pošaljete svoje komentare ili da učestvujete na nekoj od radionica za domaćine putem lokalnog kluba domaćina.

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

  Posebnosti

  • Dijelimo nove smjernice za pisanje naziva smještaja

  • Vaši nazivi smještaja će početi da se prikazuju do 30. juna

  Airbnb
  10. jun 2022.
  Da li je ovo bilo korisno?