Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Osnovne informacije o ugošćavanju na Airbnb-u

  Imate li prostor za iznajmljivanje? Zarađujte kao Airbnb domaćin. Evo kako za započnete.
  Autor: Airbnb, objavljeno 20. nov 2019.
  Članak (2 min)
  Ažurirano 2. sept 2021.

  Posebnosti

  • Ljudi na Airbnb-u ugošćavaju iz mnogo razloga, kao što je dodatna zarada ili ušteda za penziju

  • Odredite cijenu, datume ugošćavanja i način isplate

  • Kad kreirate objavu, iskreno navedite sve informacije i pružite gostima dobro očišćen smještaj s osnovnim sadržajima

  • Komunicirajte s gostima brzo i jasno

  Nekim domaćinima zarada na Airbnb-u služi kao štednja za penziju. Drugi je koriste za finansiranje onoga što vole. „Uspjela sam da završim tri godine na tekstilnom smjeru Umjetničkog fakulteta Morley”, kaže domaćin Tesa iz Londona. „Bila sam u mogućnosti da putujem, a ugošćavanje mi je pomoglo da kupim novu kuhinju.“ Bez obzira na vaše finansijske ciljeve, ugošćavanje na Airbnb-u može biti odličan način da ostvarite dodatni prihod. Saznajte kako da počnete, od kreiranja objave smještaja do primanja isplate.

  Možete da postanete domaćin

  Šta je potrebno da biste bili domaćin na Airbnb-u? Za početak morate imati slobodan prostor koji želite da ponudite putnicima. Bez obzira na to da li se radi o cijelom smještaju, slobodnoj sobi ili udobnom kauču na razvlačenje, postoji mogućnost da će gost biti zadovoljan u vašem smještaju. Ključno je da kreirate objavu smještaja na Airbnb-u koja će putnicima iskreno i precizno pokazati šta mogu da očekuju. I morate biti spremni da gostima pružite toplu dobrodošlicu, što u principu znači:

  1. Komunicirajte brzo i jasno
  2. Obezbijedite čist prostor sa osnovnim sadržajima potrebnim za prijatan boravak
  3. Dodajte sve detalje za koje smatrate da će vaš smještaj učiniti posebnim

  Cijenu određujete sami

  Ugošćavanjem na Airbnb-u, svoj smještaj možete da ponudite putnicima bez skrivenih troškova – ne naplaćujemo registraciju ni članarinu. Sami određujete cijenu noćenja. Možete da odredite posebne cijene za različita doba godine, vikende i sva druga noćenja za koja želite da odredite drugu cijenu. Možete unaprijed zatražiti dodatne naknade poput onih za dodatne goste ili čišćenje smještaja*. Ako vam je potrebna pomoć pri određivanju cijene, Airbnb ima alate koji će vaše cijene prilagoditi potražnji i predložiti konkurentnu cijenu za svako noćenje.

  Počnite da primate rezervacije

  Kada ponudite svoj smještaj na Airbnb-u, počećete da dobijate upite i rezervacije od gostiju. Airbnb gostima naplaćuje rezervaciju prije prijave kako biste uvijek bili plaćeni na vrijeme kada ugošćavate. Nikada ne morate da dolazite u direktan dodir sa novcem.

  Primite novac nakon prijave gosta

  Možete i da izaberete način isplate, na primjer direktnu bankovnu uplatu ili PayPal. Airbnb vam u većini slučajeva isplaćuje novac otprilike 24 sata nakon planiranog dolaska gosta. Možda će biti potrebno nekoliko dana da novac stigne na vaš račun. Iznos vaše isplate odgovara cijeni noćenja umanjenoj za malu naknadu za usluge. Airbnb ne naplaćuje naknade za obradu kreditnih kartica, što gostima olakšava rezervaciju, a domaćinima isplatu.

  *Ne odnosi se na domaćine koji nude smještaje u kontinentalnoj Kini. Saznajte više Moguće je da su se informacije u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

  Posebnosti

  • Ljudi na Airbnb-u ugošćavaju iz mnogo razloga, kao što je dodatna zarada ili ušteda za penziju

  • Odredite cijenu, datume ugošćavanja i način isplate

  • Kad kreirate objavu, iskreno navedite sve informacije i pružite gostima dobro očišćen smještaj s osnovnim sadržajima

  • Komunicirajte s gostima brzo i jasno

  Airbnb
  20. nov 2019.
  Da li je ovo bilo korisno?