Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Unaprijedite svoje poslovanje na Airbnb-u ovim novitetima u kalendaru

  Dizajn je jednostavniji i možete odabrati podatke koje želite da se prikazuju.
  Autor: Airbnb, objavljeno 9. nov 2021.
  Video (3 min)
  Ažurirano 14. okt 2022.

  Posebnosti

  • Intuitivniji dizajn kalendara olakšava pregled rezervacija gostiju na prvi pogled

  • Odlučite da prikažete ili sakrijete detalje, kao što su napomene o predstojećim boravcima

  Kalendar je domaćinu polazna tačka za sve rezervacije. Tu upravljate dostupnošću, provjeravate napomene o predstojećim boravcima, prilagođavate cijene itd.

  Upravo zbog toga što je važno da vam ovi podaci budu lako dostupni, neke od izmjena u prikazu kalendara na računaru koje smo uveli prošle godine sada uvodimo i u prikazu na mobilnim uređajima. Zahvaljujući ovim izmjenama prikaz kalendara biće jednostavniji, podaci će biti pregledniji i imaćete na raspolaganju korisne alate za upravljanje rezervacijama koje će vam olakšati posao kao domaćinu.

  Pronađite podatke na prvi pogled

  Ranije je u vašem kalendaru bilo različitih boja, linija i kosih crta kojima su se označavali statusi različitih rezervacija. Pojednostavili smo dizajn kako bismo olakšali čitanje na prvi pogled.

  Ažurirani kalendar prikazuje sljedeće rezervacije:

  • Trenutne rezervacije se prikazuju u jednoj boji.
  • Buduće potvrđene rezervacije su uokvirene crnom bojom.
  • Buduće rezervacije na čekanju su uokvirene crnom tačkastom linijom.

  Nadamo se da će vam ove izmjene pomoći da unaprijed isplanirate i organizujete smjene gostiju, kao i da prepoznate prilike za ostvarivanje većeg broja rezervacija.

  Kada primijetim praznine u predstojećim danima u svom rasporedu, primijenim popust da privučem goste. Isprobajte!
  Donatella,
  Mondolfo, Italija

  Odaberite šta želite da se prikazuje

  Svjesni smo da domaćini ponekad žele da koriste kalendar kako bi pronašli određene informacije. Zato smo dodali funkciju koja vam omogućava da prikažete ili sakrijete ključne detalje, kao što su cijena noćenja, promocije, popularni datumi i napomene o predstojećim rezervacijama.

  Pomoću ove funkcije se možete u svakom trenutku usredsrediti na ono što vam je važno i zanemariti sve ostalo.

  Ostvarite bolji uvid na dugi rok

  Praćenje istorije cijena i predstojećeg rasporeda važan je dio vaše rutine dok ugošćavate. Koliko ste naplaćivali prošlog proljeća? Hoćete li u decembru imati mnogo gostiju? Odgovori na pitanja kao što su ova mogu vam pomoći da upravljate svojim rezervacijama sa više sigurnosti.

  Na računaru vam poboljšani cjelogodišnji prikaz kalendara omogućava da provjerite dostupnost dugoročnih rezervacija, pregledate ranije korišćene cijene noćenja, prilagodite buduće cijene i promocije i još mnogo toga.

  Promijenili smo i način na koji možete postaviti dostupnost kalendara kako bi odgovarao svim mogućim pretragama gostiju. Gosti koji vole da planiraju unaprijed mogu da pronađu i rezervišu smještaj do dvije godine unaprijed.

  Cilj ovih izmjena je da vam bude lakše da pronađete potrebne detalje kada vam zatrebaju kako biste mogli da nastavite da uspješno poslujete kao domaćin. Ako imate predlog šta još možemo da uradimo po pitanju dizajna kalendara kako bi vam on bio što funkcionalniji, pošaljite nam poruku.

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

  Posebnosti

  • Intuitivniji dizajn kalendara olakšava pregled rezervacija gostiju na prvi pogled

  • Odlučite da prikažete ili sakrijete detalje, kao što su napomene o predstojećim boravcima

  Airbnb
  9. nov 2021.
  Da li je ovo bilo korisno?