Ljetnje izdanje Airbnb-a za domaćine za 2023. godinu
Ljetnje izdanje

Predstavljamo 25 poboljšanja za domaćine, od kalendara do odjave

Povratne informacije koje ste nam slali bile su povod za uvođenje mnoštva novih funkcija za domaćine. Aktivirajte rani pristup i odmah počnite da ih koristite.

Izmjene u alatima za upravljanje cijenama

Sada su svi alati za određivanje cijena u kalendaru, tako da s jednog mjesta možete jednostavno da postavite i prilagodite cijene. Uz naš ažurirani prikaz cijena po stavkama, vidjećete i ukupnu cijenu koju plaćaju gosti i svoju zaradu.

Uporedite slične smještaje

Po prvi put možete da uporedite svoju cijenu s prosječnom cijenom sličnih smještaja koje gosti rezervišu u blizini, kako biste ostali konkurentniji.

Izbor prevlačenjem i godišnji prikaz

Sada u kalendaru možete prevlačenjem da izaberete raspon datuma na mobilnom uređaju, što znači da ne morate više dodirivati svaki dan pojedinačno. Uskoro ćete s novim godišnjim prikazom dobiti i dvanaestomjesečni pregled na prvi pogled.

Ugrađena uputstva za odjavu

Brzo u svoju objavu smještaja dodajte uobičajena uputstva za odjavu i jednostavno uključite prilagođene zahtjeve. Gosti će prije odjave dobiti podsjetnik šta sve treba da urade, a moći će i da vas obavijeste kada se odjave iz smještaja.

Potvrde o pročitanom sadržaju u prijemnom sandučetu

Vi i vaši gosti ćete dobiti potvrde o pročitanom sadržaju kako biste znali da li je poruka pregledana. Osim toga, sada možete brže da dijelite uputstva za odjavu s novim brzim odgovorima.

Odobrenja i isplate za pomoćne domaćine

Lako je pozvati nove pomoćne domaćine, a možete jednim dodirom postaviti odobrenja za pomoćne domaćine, pri čemu možete da birate puni pristup, kalendar i prijemno sanduče ili samo kalendar. Moguće je i konfigurisati isplate i dijeliti ih sa pomoćnim domaćinom.

Kratak pregled svih novih funkcija za domaćine

Pogledajte ukupnu cijenu
Ukupnu cijenu noćenja u aplikaciji možete da vidite kako biste uvijek znali koliko će gosti da plate.
Odabir datuma prevlačenjem
Prevucite da biste brzo izabrali ili izmijenili raspon datuma u kalendaru, bez potrebe da dodirujete pojedinačne dane.
Ugrađena uputstva za odjavu
Još brže kreirajte uputstva za odjavu tako što ćete birati s unaprijed postavljene liste uobičajenih zadataka.
Potvrde o čitanju u prij. sandučetu
Vi i vaši gosti ćete dobiti potvrde o pročitanom sadržaju kako biste znali da li je poruka pregledana.
Kartica Pomoćni domaćin
Nova kartica vam omogućava da vidite sve pomoćne domaćine i upravljate njihovim odobrenjima i isplatama.
Rani pristup
Sada možete da isprobate nove funkcije, a zatim nam pomognete da ih prilagodimo tako što ćete podijeliti svoje povratne informacije.
Cijena po stavkama
Ažurirana cijena po stavkama prikazuje koliko gosti plaćaju, a vi zarađujete.
Uporedite slične smještaje
Uporedite svoju cijenu s prosječnom cijenom sličnih smještaja u blizini kako biste ostali konkurentni.
Postavke cijena i dostupnosti
Ažurirani su alati za osvježavanje kalendara kako bi se osiguralo dosljedno iskustvo na svim uređajima.
Sedmični i mjesečni popusti
Upotrijebite novi klizač kako biste odredili ili prilagodili popuste, a istovremeno vidjeli cijenu koju će gosti platiti.
Godišnji kalendar na mobilnom
Uskoro ćete na jednom ekranu moći da vide svoju dostupnost za datu godinu i cijenu za svaki mjesec.
Prilagođeni detalji odjave
Dodajte posebne zahtjeve u uputstva za odjavu koja su jedinstvena za vaš smještaj.
Automatski podaci o odjavi
Gostima ćemo automatski poslati vaše detalje o odjavi dan prije odlaska.
Obavještenja o odjavi dodirom
Gosti vas od sada jednim potezom mogu obavijestiti da su se odjavili iz smještaja.
Brzi odgovori vezani za odjavu
Kreirali smo kratak odgovor s linkom do vaših uputstava za odjavu.
Po čemu se ističu domaćini Soba
Profili domaćina za Airbnb Sobe sada ističu zanimljivije citate o domaćinu.
Zabavne činjenice na profilu
Prilagodite svoj profil novim zabavnim detaljima, poput vaše omiljene pjesme u srednjoj školi.
Prethodna putovanja domaćina
Podijelite svoja putovanja putem Airbnb-a kako bi gosti saznali kakva putovanja volite.
Interesi domaćina
Sada možete da izaberete hobije s unaprijed postavljene liste kako biste lakše pronašli zajednička interesovanja s gostima.
Detaljniji profili gostiju
Gosti mogu da dodaju nove detalje na svoj profil, tako da znate nešto više o tome ko rezerviše.
Lakše pozivanje pomoćnih domaćina
Sada je lakše nego ikad pozvati pomoćne domaćine da vam pomognu s upravljanjem smještajima.
Nova odobrenja za pomoćne domaćine
Postavite nova odobrenja, pri čemu možete da izaberete puni pristup, kalendar i prijemno sanduče ili samo kalendar.
Isplate za nove pomoćne domaćine
Sada možete da dijelite isplate sa pomoćnim domaćinom kao procenat ili fiksni iznos.
Verifikacija identiteta gostiju
Svi gosti koji rezervišu smještaj širom svijeta će proći postupak verifikacije identiteta.
Provjera rezervacije širom svijeta
Tehnologija koja pomaže u smanjenju rizika od zabava i štete sada je globalno dostupna.

Airbnb Sobe: Predstavljamo vam novi Pasoš domaćina

Privatne sobe u novom ruhu – uz Pasoš domaćina gosti će vas lakše upoznati prije nego što rezervišu, a alatke za pretragu će unaprijediti rang vašeg smještaja u rezultatima pretrage.

Pasoš domaćina

Podijelite detalje o sebi s gostima, kao što su vaši omiljeni hobiji, ime kućnog ljubimca, zabavne činjenice i ono što boravak kod vas čini posebnim.

Redizajnirani filteri

Naši ažurirani filteri gostima olakšavaju kretanje između vrsta smještaja i jednostavan pregled prosječnih cijena soba i smještaja.

Kategorija Airbnb Sobe

Airbnb Sobe je nova kategorija koja se prikazuje na vrhu stranice, pa gosti sada mogu lakše nego ikad da pretraže ovu vrstu smještaja.