Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najsličnijem dostupnom jeziku.

Šta treba da znate o ugošćavanju porodica

Pažljivo pripremite svoj smještaj i ažurirajte stranicu smještaja da biste privukli veći broj ljudi.
Autor: Airbnb, objavljeno 21. jul 2020.
Materijal za čitanje od 5 min.
Ažurirano 21. jul 2023.

Posebnosti

 • Pripremanje prostora za porodice može da vam pomogne da povećate broj rezervacija

 • Ažurirajte objavu smještaja tako što ćete navesti da je vaš prostor prikladan za porodice i dodajte fotografije u skladu s time

  • Uključite sadržaje kao što su prenosni krevetac i stolica za hranjenje

  • Saznajte kako vas Airbnb štiti ako dođe do problema

  S obzirom na to da su mnoge kancelarije, škole i vrtići širom svijeta zatvoreni, roditelji sada imaju veću fleksibilnost u pogledu toga gdje žive i rade. Mnogi žele češće da putuju, pa čak i da se privremeno presele sa porodicom na mjesta sa više prostora i pristupom prirodi.

  Iako nije svaki prostor bezbjedan za djecu, evo šta treba da znate ako ste spremni da ih ugošćavate u svom smještaju.

  Kod ugošćavanja porodica, korisno je planirati unaprijed

  Ako nijeste sigurni da li želite da primate goste sa djecom, postoji nekoliko koraka koje možete da preduzmete da biste se osjećali opuštenije.

  Unaprijed obavijestite goste o tome šta jeste, a šta nije dostupno u vašem smještaju.

  Pomozite roditeljima da se spakuju tako što ćete detaljno opisati sve porodične sadržaje koje nudite. Vaš vodič može da sadrži i preporuke gdje gosti mogu da kupe ili dopune zalihe.

  Da biste lakše prešli na ugošćavanje porodica, evo kako vremenom možete da pripremite svoj prostor:

  • Izaberite čvrst i bezbjedan namještaj i izbjegavajte staklo, ako je moguće
  • Olakšajte čišćenje tako što ćete izbjegavati nered i nepotrebne ukrase
  • Lomljive i oštre predmete držite van domašaja djece
  • Spriječite lomljenje posuđa tako što ćete u kuhinju staviti plastične šoljice i tanjire za višekratnu upotrebu
  • Razmislite o tome da u ormariće dodate zasune, a na utičnice zaštitne poklopce
  • Izaberite izdržljive tkanine koje se lako čiste, kao što su materijali koji se koriste za jastuke na otvorenom
  • Drvene podove pokrijte tepisima koji se mogu prati

  Preduzmite osnovne mjere predostrožnosti kako biste zaštitili goste i svoj smještaj.

  • Postavite alarm za dim i ugljen-monoksid i aparat za gašenje požara u kuhinji u blizini šporeta kako bi svi bili spokojni
  • Ne zaboravite da navedete ove sadržaje na stranici smještaja i redovno mijenjajte baterije
  • U kućni priručnik i karticu s najvažnijim informacijama za goste uvrstite brojeve lokalnih hitnih službi

  Razmislite o tome da počnete da naplaćujete naknadu za čišćenje.
  Mnogi domaćini uključuju naknadu za čišćenje* kako bi nadoknadili troškove nabavke sredstava za čišćenje ili usluge profesionalnog čišćenja. Pročitajte više o tome kako da počnete da naplaćujete naknadu za čišćenje ako je već nijeste uveli.

   Informišite se o tome šta da radite ako dođe do problema.
   Bez obzira na to koliko se dobro pripremite, nezgode su uvijek moguće, ali postoji nekoliko načina na koje se možete zaštititi prilikom ugošćavanja na Airbnb-u.

   Ako želite da privučete putnike sa porodicama, pažljivo osmišljeni detalji vam mogu pomoći da se istaknete kao idealan domaćin. Kako bi gostima boravak bio ugodniji, budite spremni da obezbijedite predmete koji su im često potrebni, kao što su dodatni peškiri i posteljina. Takođe, neka gosti uvijek na raspolaganju imaju više nego dovoljno toalet papira i sadržaja poput soli, bibera i drugu osnovnu opremu za kuvanje. 

   Neka vas dodatno inspiriše domaćin Elsi iz Nešvila u Tenesiju – saznajte kako je ona uredila prostor prikladan za porodicu:

   Savjet: Preporučujemo vam da uvijek imate zalihe sredstava za čišćenje,posebno papirnih ubrusa, maramica za dezinfekciju i sredstava za uklanjanje mrlja ili da se pripremite za duže boravke.

   Obavezno recite gostima šta nudite

   Nakon što prođete kroz ove korake u pripremi prostora za porodice, vrijeme je da ažurirate detalje smještaja i sadržaje kako biste smještaj predstavili u najboljem svjetlu.

   • Ažurirani naziv i opis smještaja mogu da vam pomognu da privučete odgovarajuću vrstu putnika i da postavite jasna očekivanja
   • Gosti koji će putovati sa djecom mogu da koriste filtere za pretragu da bi suzili izbor, pa ne zaboravite i da ažurirate sadržaje. (Ako imate više objava smještaja, možete da ažurirate sadržaje u svim smještajima putem stranice Smještaji.) Krevetac i stolica za hranjenje su obavezni sadržaji za goste sa djecom do 2 godine.
   • Uključite sadržaje kao što su klima-uređaj, mašina za pranje/sušenje veša i kuhinja (ako ih vaš smještaj nudi)
   • Ako nudite mašinu za pranje veša, navedite da li obezbjeđujete deterdžent za pranje veša i da li to dodatno naplaćujete
   • Kade olakšavaju kupanje djeci – obavezno navedite imate li kadu u smještaju i dodajte fotografiju u galeriju slika
   • Još jednom provjerite da li je na fotografijama prikazano sve što ste naveli. Pogledajte naš detaljni vodič za fotografisanje da biste saznali kako da pokažete šta sve trenutno preduzimate kako biste zadovoljili potrebe putnika.

   Potrebno je uložiti malo više truda kako biste pripremili smještaj za ugošćavanje porodica sa djecom, a dodavanje ovih pažljivo osmišljenih sadržaja je jedan od najboljih načina da oduševite sve goste.

   *Ne odnosi se na domaćine koji nude smještaje u kontinentalnoj Kini. Saznajte više

   AirCover za domaćine obuhvata Zaštitu domaćina od oštećenja, Osiguranje domaćina od odgovornosti i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje i ne pokriva domaćine koji nude smještaje ili doživljaje u Japanu gdje važe Osiguranje domaćina u Japanu i Osiguranje za zaštitu doživljaja u Japanu ili za domaćine koji nude smještaje preko kompanije Airbnb Travel LLC. Za domaćine koji nude smještaje ili doživljaje u kontinentalnom dijelu Kine primjenjuje se osiguranje za domaćine u Kini. Imajte na umu da su sva ograničenja pokrića prikazana u USD.

   Osiguranje domaćina od odgovornosti i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje preuzimaju nezavisna osiguravajuća društva. Ako ugošćavate u Ujedinjenom Kraljevstvu, polisu Osiguranja domaćina od odgovornosti i polisu Osiguranja domaćina od odgovornosti za doživljaje ugovara kompanija Zurich Insurance Company Ltd. i za domaćine u Ujedinjenom Kraljevstvu ih bez dodatnih troškova priprema i zaključuje kompanija Airbnb UK Services Limited, ovlašćeni zastupnik kompanije Aon UK Limited koja postupa po ovlašćenju i pravilima Uprave za finansijsko poslovanje (FCA). FCA registarski broj kompanije Aon je 310451. Ovo možete da provjerite u Registru finansijskih usluga tako što ćete posetiti veb sajt Uprave za finansijsko poslovanje (FCA) ili ih pozvati na broj 0800 111 6768. Pravila o odgovornosti domaćina i odgovornosti za doživljaje u okviru AirCover-a za domaćine reguliše Uprava za finansijsko poslovanje. Preostali proizvodi i usluge nijesu regulisani proizvodi koje je ugovorila kompanija Airbnb UK Services Limited. FPAFF610LC 

   Zaštita domaćina od oštećenja nije osiguranje i nije povezana sa Osiguranjem domaćina od odgovornosti. U okviru Zaštite domaćina od oštećenja, dobijate nadoknadu za određenu štetu koju su gosti napravili u vašem smještaju i na vašoj imovini ako gost ne plati za tu štetu. Za smještaje u državi Vašington, Airbnb-ove ugovorne obaveze u okviru Zaštite domaćina od oštećenja pokrivene su polisom osiguranja koju je kupio Airbnb. Zaštita domaćina od oštećenja podliježe uslovima, pravilima i izuzecima.

   Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka kada je članak objavljen.

   Posebnosti

   • Pripremanje prostora za porodice može da vam pomogne da povećate broj rezervacija

   • Ažurirajte objavu smještaja tako što ćete navesti da je vaš prostor prikladan za porodice i dodajte fotografije u skladu s time

    • Uključite sadržaje kao što su prenosni krevetac i stolica za hranjenje

    • Saznajte kako vas Airbnb štiti ako dođe do problema

    Airbnb
    21. jul 2020.
    Da li je ovo bilo korisno?