Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima
  Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najsličnijem dostupnom jeziku.

  Kako Airbnb štiti domaćine

  Saznajte više o Airbnb-ovim mehanizmima za zaštitu domaćina.
  Autor: Airbnb, objavljeno 4. feb 2020.
  Članak (3 min)
  Ažurirano 7. jun 2021.

  Posebnosti

  • Zahtjevi za naknadu štete i bezbjednosni incidenti su rijetki, ali Airbnb preduzima mjere predostrožnosti kako bi zaštitio domaćine i goste

  • Airbnb Garancija za domaćine i Osiguranje za zaštitu domaćina su uključeni za svaku rezervaciju, sa pokrićem do 1.000.000 USD u okviru oba programa

  • Globalna podrška vam je dostupna non-stop na 11 različitih jezika

  • Saznajte više u našem detaljnom vodiču za otkrivanje svijeta ugošćavanja

  Bez obzira na to jeste li tek počeli s ugošćavanjem ili još uvijek samo razmatrate tu ideju, možda ćete imati pitanja o zaštiti smještaja i imovine prilikom ugošćavanja nepoznatih osoba. Zahtjevi za nadoknadu štete i incidenti koji se odnose na bezbjednost su izuzetno rijetki, ali može vam pomoći saznanje da Airbnb ima određen broj mjera zaštite, kako za domaćine, tako i za goste.

  „Nije nam bilo svejedno da primimo strance u kuću“, kaže Gaj, domaćin iz San Franciska o svojoj tremi prije ugošćavanja. „Međutim, zaštita koju Airbnb pruža dala nam je samopouzdanje da objavimo kuću i isprobamo se u ulozi domaćina.“ Njegova odvažnost se isplatila. „Imali smo više od 120 gostiju, a nikada nijesmo morali da podnesemo zahtjev za naknadu štete.“

  Identifikacija gostiju i drugi uslovi

  Gosti prije ugovaranja rezervacije na Airbnb-u moraju unijeti svoje ime i prezime, datum rođenja, broj telefona, imejl adresu i podatke za plaćanje. Domaćini imaju i tu mogućnost da od gostiju zatraže da prije rezervisanja Airbnb-u dostave zvanični identifikacioni dokument.

  Savjetujemo vam da sami odredite pravila kućnog reda, na primjer navedite ograničenja koja se odnose na kućne ljubimce i broj gostiju. Svi gosti moraju da prihvate vaš kućni red prije nego što rezervišu. Ako je vaš smještaj rezervisan putem instant rezervacije, ne zaboravite da možete iskoristiti mogućnost otkazivanja bez posljedica ako to bude potrebno.

  Profili i recenzije

  Postupak verifikacije identiteta pruža vam sigurnost, a Airbnb vam omogućava i da bolje upoznate goste prije nego što ugovore rezervaciju. Možete pregledati njihove profile i pročitati recenzije koje su o njima napisali prethodni domaćini. Pošto gosti i domaćini mogu da ostave jedni drugima recenziju tek nakon što se rezervacija završi, možete da budete sigurni da je sve što pročitate zasnovano na stvarnom iskustvu. Takođe možete da koristite Airbnb-ov alat za sigurnu razmjenu poruka kako biste postavili pitanja i odredili očekivanja u bilo kojem trenutku prije dolaska gostiju.

  Zaštita koju Airbnb pruža dala nam je samopouzdanje da objavimo kuću i isprobamo se u ulozi domaćina.
  Guy,
  San Francisko

  Zaštita od oštećenja imovine

  Airbnb-ova Garancija za domaćine* pruža besplatnu zaštitu od štete na imovini u iznosu do 1.000.000 USD, za svaku rezervaciju. Zahtjevi se mogu podnijeti direktno preko Airbnb-ovog Centra za posredovanje.

  Bezbjednost naloga

  Kako bismo zaštitili vaš nalog, Airbnb sprovodi čitav niz mjera kao što je dodatna provjera identiteta kada se prijavite s novog uređaja i slanje obavještenja kada dođe do izmjena na nalogu. Sve dok cijeli postupak obavljate na platformi, od prve komunikacije i rezervisanja do samog plaćanja, zaštićeni ste Airbnb-ovim pravilima i Garancijom za domaćine.

  Osiguranje od nezgoda

  Airbnb pruža i besplatno Osiguranje za zaštitu domaćina od odgovornosti* u iznosu do 1.000.000 USD. Ovo osiguranje se primjenjuje u rijetkim slučajevima kada neko od vas zatraži nadoknadu štete zbog oštećenja imovine gosta ili povreda nastalih u vašem objektu tokom boravka.

  • Automatski se primjenjuje na svaku rezervaciju
  • Zahtjevi se mogu podnijeti direktno preko Airbnb-a

  Podrška non-stop

  Airbnb-ov globalni tim vam je non-stop na raspolaganju, na 11 različitih jezika, kako bi vam pomogao u vezi sa sljedećim:

  • Pomoć za ponovnu rezervaciju
  • Povraćaj novca
  • Nadoknade
  • Garancija za domaćine i zahtjevi za odštetu
  • Posredovanje u sporovima

  Sa ovim zaštitnim mjerama i nekim osnovnim bezbednosnim mjerama koje ste preduzeli, možete da počnete s ugošćavanjem bez brige. Za više informacija o važnim načinima na koje Airbnb štiti domaćine i goste, posjetite Airbnb-ovu stranicu Povjerenje i bezbjednost.

  *Airbnb-ova Garancija za domaćine i Osiguranje za zaštitu domaćina ne odnose se na domaćine koji nude smještaje putem kompanije Airbnb Travel, LLC, domaćine u kontinentalnoj Kini, domaćine u Japanu, domaćine doživljaja ili domaćine avantura. *Airbnb-ova Garancija za domaćine nije povezana s Osiguranjem za zaštitu domaćina ili kompanijom Airbnb UK Services Limited.

  Moguće je da su se informacije u ovom članku promijenile od trenutka kad je članak objavljen.

  Posebnosti

  • Zahtjevi za naknadu štete i bezbjednosni incidenti su rijetki, ali Airbnb preduzima mjere predostrožnosti kako bi zaštitio domaćine i goste

  • Airbnb Garancija za domaćine i Osiguranje za zaštitu domaćina su uključeni za svaku rezervaciju, sa pokrićem do 1.000.000 USD u okviru oba programa

  • Globalna podrška vam je dostupna non-stop na 11 različitih jezika

  • Saznajte više u našem detaljnom vodiču za otkrivanje svijeta ugošćavanja

  Airbnb
  4. feb 2020.
  Da li je ovo bilo korisno?