ZAŠTITA DOMAĆINA

Osiguranje za zaštitu domaćina

U rijetkim slučajevima kada se neko povrijedi ili se nešto u njihovom vlasništvu ošteti tokom boravka u vašem smještaju, to možda pokriva primarno osiguranje od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD.

U rijetkim slučajevima kada se neko povrijedi ili se nešto u njihovom vlasništvu ošteti tokom boravka u vašem smještaju, to možda pokriva primarno osiguranje od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD.

*Ne odnosi se na domaćine koji nude smještaj preko kompanije Airbnb Travel, LLC, domaćine u kontinentalnoj Kini, domaćine u Japanu ili organizatore doživljaja.

Šta je pokriveno?

Osiguranje za zaštitu domaćina može da pokriva:

– vašu zakonsku odgovornost za tjelesne povrede gostiju ili drugih osoba – vašu zakonsku odgovornost za štetu na imovini u vlasništvu gostiju ili drugih osoba – vašu zakonsku odgovornost za štetu na zajedničkim prostorima, kao što su hodnici zgrade i susjedni objekti, koju je prouzrokovao gost ili druga osoba

Osiguranje za zaštitu domaćina ne pokriva:

– Šteta ili povreda koja je posljedica nečega što je namjerno urađeno (nije nesrećan slučaj) – Gubitak prihoda – Šteta na vašem smještaju ili stvarima (one mogu biti zaštićene Airbnb-ovom Garancijom za domaćine*)

*Airbnb-ova Garancija za domaćine nije povezana s Osiguranjem za zaštitu domaćina ili kompanijom Airbnb UK Services Limited.

Posvećeni smo promovisanju bezbjedne i pouzdane zajednice širom svijeta.

Posvećeni smo promovisanju bezbjedne i pouzdane zajednice širom svijeta.

S obzirom da sam i sam bio gost, 
nijesam bio previše zabrinut zbog mogućih problema. Znao sam da će moj smještaj biti osiguran i 
znao sam da će se gosti odnositi s poštovanjem prema mom domu.”
S obzirom da sam i sam bio gost, 
nijesam bio previše zabrinut zbog mogućih problema. Znao sam da će moj smještaj biti osiguran i 
znao sam da će se gosti odnositi s poštovanjem prema mom domu.”

Uslan, domaćin u Londonu

Uslan, domaćin u Londonu

S obzirom da sam i sam bio gost, 
nijesam bio previše zabrinut zbog mogućih problema. Znao sam da će moj smještaj biti osiguran i 
znao sam da će se gosti odnositi s poštovanjem prema mom domu.”
S obzirom da sam i sam bio gost, 
nijesam bio previše zabrinut zbog mogućih problema. Znao sam da će moj smještaj biti osiguran i 
znao sam da će se gosti odnositi s poštovanjem prema mom domu.”

Uslan, domaćin u Londonu

Uslan, domaćin u Londonu

Postupak podnošenja zahtjeva

1. Obrazac za prijavu je popunjen

Kada domaćin, gost ili treća strana kontaktiraju tim za podršku zajednici, Airbnb će pružiti informacije o postupku podnošenja zahtjeva.

2. Osiguravajuće društvo imenuje procjenitelja štete, koji zatim pregleda zahtjev

Nakon popunjavanja obrasca za prijavu, procjenitelj štete će u ime osiguravajućeg društva stupiti u kontakt kako bi razgovarao o zahtjevu i prikupio informacije.

3. Zahtjev se istražuje

Nezavisni procjenitelj rješava zahtjev u skladu sa uslovima polise Osiguranja za zaštitu domaćina i zakonima i propisima na snazi na određenoj lokaciji.

Osiguranje za zaštitu domaćina podliježe određenim uslovima, pravilima i izuzecima. 
Da biste saznali više, preuzmite sveobuhvatni kratak opis programa.

Odgovori na vaša pitanja

Treba li nešto da uradim da ostvarim pokriće na osnovu Osiguranja za zaštitu domaćina?

Ne. Objavom smještaja na Airbnb-u ili odlukom da već objavljeni smještaj ostane na Airbnb-u, domaćini* pristaju da budu zaštićeni Osiguranjem za zaštitu domaćina za slučajeve nezgoda tokom boravka u smještajima na Airbnb-u. Imajte na umu da Osiguranje za zaštitu domaćina podliježe uslovima, odredbama i izuzecima polise.

Domaćini koji žele da istupe iz programa Osiguranja za zaštitu domaćina moraju da urade sljedeće: – Pošaljite nam imejl sa imejl adrese povezane sa vašim nalogom domaćina – Navedite puno ime i prezime, kao i broj telefona povezan sa vašim nalogom domaćina – Navedite tačan naziv smještaja

Imajte na umu da se imejl adresa za istupanje iz programa prati samo za obradu zahtjeva za istupanje iz programa.

*Ne odnosi se na domaćine koji nude smještaj putem Airbnb Travel, LLC, domaćine u kontinentalnoj Kini, domaćine u Japanu i domaćine doživljaja.

Jeste li spremni da počnete s ugošćavanjem?

Jeste li spremni da počnete s ugošćavanjem?

Dostupno domaćinima širom svijeta*
Štiti domaćine od prijave do odjave gostiju