Za početak nam recite nešto više o svom smještaju

Zašto da ugošćavate na Airbnb-u?

Bez obzira na to kakav smještaj ili sobu dijelite, uz Airbnb možete jednostavno i bezbjedno da ugošćavate putnike. Sami odlučujete kada je smještaj dostupan i sami određujete cijene, kućni red i načine interakcije sa gostima.

Imate našu podršku

Radi očuvanja vaše bezbjednosti i bezbjednosti vašeg doma i stvari, svaku rezervaciju pokrivamo iznosom od 1.000.000 USD za zaštitu od štete na objektu i dodatnih 1.000.000 USD za osiguranje od nezgoda.

Ugošćavanje u 3 koraka

Ponudite svoj prostor besplatno

Podijelite bilo koji prostor bez naknade za registraciju, od zajedničke dnevne sobe do drugog stambenog prostora, kao i sve druge tipove smještaja.

Odlučite kako želite da ugošćavate

Sami izaberite raspored, cijene i uslove za goste. Stojimo vam na raspolaganju kad god vam zatreba pomoć.

Poželite dobrodošlicu svom prvom gostu

Kada smještaj bude objavljen, gosti koji ispunjavaju uslove moći će da vam se obrate. Prije dolaska, možete da im pošaljete poruku i pitate ih sve što vas zanima.

Garancija za domaćine mi je pomogla kod odluke da se pridružim Airbnb-u jer mogu da se oslonim na nju ako dođe do problema ili štete na imovini.
Garancija za domaćine mi je pomogla kod odluke da se pridružim Airbnb-u jer mogu da se oslonim na nju ako dođe do problema ili štete na imovini.

Denis ugošćava u Londonu zbog fleksibilnosti koju time dobija

Denis ugošćava u Londonu zbog fleksibilnosti koju time dobija

Saznajte kako oni ugošćavaju
Garancija za domaćine mi je pomogla kod odluke da se pridružim Airbnb-u jer mogu da se oslonim na nju ako dođe do problema ili štete na imovini.
Garancija za domaćine mi je pomogla kod odluke da se pridružim Airbnb-u jer mogu da se oslonim na nju ako dođe do problema ili štete na imovini.

Denis ugošćava u Londonu zbog fleksibilnosti koju time dobija

Denis ugošćava u Londonu zbog fleksibilnosti koju time dobija

Saznajte kako oni ugošćavaju

Mi brinemo o vama

Znamo da vam je najbitnije da imate povjerenje u osobe koje borave u vašem domu. Airbnb vam omogućava da odredite stroge uslove za goste koji mogu rezervisati vaš smještaj i da goste upoznate prije dolaska. Za slučaj da se nešto ipak dogodi, imate našu podršku. Uz Garanciju za domaćine koja pokriva štetu na objektu i naše Osiguranje za zaštitu domaćina od odgovornosti, kao domaćin imate našu punu podršku.

Mogućnost traženja zvaničnog identifikacionog dokumenta prije rezervacije
Kućni red na koji gosti moraju da pristanu
Imate priliku da pročitate recenzije sa prethodnih putovanja
Besplatno osiguranje u vrijednosti do 1.000.000 USD u slučaju štete na objektu
Besplatno osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1.000.000 USD
Non-stop korisnička podrška u cijelom svijetu

Jednostavno plaćanje

Naplatite koliko želite

Vi uvijek određujete cijenu. Treba vam pomoć? Pomoću naših alata možete da se prilagodite potražnji u svom području.

Plaćajte male naknade

Registracija je besplatna. Airbnb po pravilu naplaćuje domaćinima fiksni iznos od 3% po rezervaciji, što je jedna od najnižih naknada u ovom sektoru.

Uživajte u brzoj isplati

Kada se gost prijavi u smještaj, novac možemo da vam uplatimo putem PayPal-a, direktnom uplatom ili na drugi dostupan način.

Ugošćavanje mi je pomoglo da kupim novu kuhinju i renoviram neke stvari.
Ugošćavanje mi je pomoglo da kupim novu kuhinju i renoviram neke stvari.

Tesa ugošćava u Londonu kako bi dodatno zaradila

Tesa ugošćava u Londonu kako bi dodatno zaradila

Saznajte kako oni ugošćavaju
Ugošćavanje mi je pomoglo da kupim novu kuhinju i renoviram neke stvari.
Ugošćavanje mi je pomoglo da kupim novu kuhinju i renoviram neke stvari.

Tesa ugošćava u Londonu kako bi dodatno zaradila

Tesa ugošćava u Londonu kako bi dodatno zaradila

Saznajte kako oni ugošćavaju

Više o Airbnb-u

Šta je Airbnb?

Airbnb povezuje ljude sa smještajima i aktivnostima širom svijeta. Našu zajednicu čine domaćini koji svojim gostima pružaju jedinstvenu priliku da se na svakom odredištu osjećaju kao mještani.

Šta je ugošćavanje?

Ako imate slobodnu sobu, cijeli dom ili dobro vladate nekom vještinom, možete da ostvarite zaradu iznajmljujući taj prostor ili organizujući aktivnost za osobe iz cijeloga svijeta. Možete da budete domaćin smještaja, aktivnosti ili oba. Sami birate svoj stil ugošćavanja.

Najčešća pitanja

Ko može da bude Airbnb domaćin?

Na većini lokacija je lako postati Airbnb domaćin, a kreiranje smještaja uvijek je besplatno. Cijeli stanovi i smještaji, privatne sobe, kućice na drveću i zamkovi samo su neki od objekata koje domaćini dijele na Airbnb-u.

Više informacija o tome šta se od domaćina očekuje potražite u Airbnb standardima zajednice. Oni obuhvataju standarde bezbjednosti, sigurnosti, pouzdanosti, kao i standarde ugošćavanja, što domaćinima pomaže da dobiju odlične recenzije.

Koje uslove gosti moraju da ispune kako bi mogli da rezervišu smještaj?

Od svih korisnika Airbnb-a tražimo da nam dostave neke osnovne podatke prije nego što izvrše svoju prvu rezervaciju. Gosti moraju da unesu sve tražene podatke prije nego što pošalju zahtjev za rezervaciju. Zahvaljujući tim podacima znaćete koga da očekujete i kako da stupite u kontakt sa gostom.

Airbnb zahtijeva od gostiju: • Puno ime i prezime • Imejl adresu • Potvrđen broj telefona • Uvodnu poruku • Prihvatanje vašeg kućnog reda • Podatke o plaćanju

Od gostiju se očekuje, ali nije obavezno, da imaju profilnu sliku. Osim toga, možete da tražite da gosti prije rezervacije smještaja dostave identifikacioni dokument.

Koliko košta objavljivanje smještaja?

Registracija i objavljivanje smještaja na Airbnb-u u potpunosti su besplatni.

Kad se vaš smještaj rezerviše, naplatićemo vam naknadu za usluge Airbnb-a za domaćine, koja obično iznosi 3%, kojom pokrivamo troškove poslovanja.

Kakvu vrstu zaštite imam u slučaju štete na imovini?

Airbnb Garancija za domaćine obezbjeđuje domaćinu zaštitu u iznosu do 1.000.000 USD za štetu nastalu na osiguranom objektu u rijetkim slučajevima kada šteta koju uzrokuje gost prelazi iznos sigurnosnog depozita ili ako sigurnosni depozit ne postoji.

Program Garancija za domaćine ne obuhvata gotovinu i hartije od vrijednosti, kolekcionarske predmete, rijetka umjetnička djela, nakit, kućne ljubimce, kao ni ličnu odgovornost. Domaćinima preporučujemo da prilikom iznajmljivanja smještaja zaštite ili uklone dragocjenosti. Garancija ne obuhvata ni gubitke niti štete na imovini nastale upotrebom i habanjem.

Saznajte više o Garanciji za domaćine na http://airbnb.com/guarantee

Kako da odredim cijenu smještaja?

Sami određujete cijenu smještaja. Da biste lakše donijeli odluku, možete pretražiti slične smještaje u svom gradu ili gradskoj četvrti kako biste imali predstavu o cijenama na tržištu. Dodatne naknade > – Naknada za čišćenje: Naknadu za čišćenje možete da uračunate u cijenu noćenja ili da je dodate kao zasebnu stavku u postavkama cijena. > – Ostale naknade: Ako želite da gostima naplatite još neku naknadu (npr. za kasnu prijavu ili za dovođenje kućnih ljubimaca), morate da ih obavijestite o potencijalnim troškovima unaprijed, prije nego što izvrše rezervaciju, a zatim da zatražite putem našeg Centra za posredovanje da se plaćanje dodatnih naknada izvrši na bezbjedan način.

Kako Airbnb može da mi pomogne pri određivanju cijena?

Airbnb-ov alat pametne cijene omogućava vam da cijene postavite tako da se automatski povećavaju ili smanjuju u skladu s potražnjom za smještajem poput vašeg.

Za cijenu ste uvijek vi odgovorni, što znači da funkcijom pametnih cijena možete da upravljate na osnovu drugih postavki cijena koje sami odredite, a cijene noćenja možete da mijenjate u svakom trenutku.

Pametne cijene se zasnivaju na vrsti i lokaciji vašeg smještaja, dobu godine, potražnji i drugim faktorima (poput događaja koji se održavaju u blizini).

Spremni da zaradite?

Spremni da zaradite?