Logotip ljetnjeg izdanja Airbnb-a 2023.
Ljetnje izdanje

Predstavljamo Airbnb Sobe i preko 50 novih funkcija

Airbnb Sobe: Sadrže novi Pasoš domaćina

Naš novi pogled na prvobitni Airbnb vam omogućava da iskusite grad poput mještanina boraveći u njemu, a sada možete da upoznate svog domaćina prije nego što rezervišete.

Saznajte više o domaćinu

Pasoši domaćina uključuju detalje o tome kod koga ćete boraviti, kao što su posao, jezici koje govori i zabavne činjenice.

Pročitajte recenzije i ostalo

Kako izgleda boraviti kod te osobe? Kakav utisak ostavlja na druge? Prelistajte Pasoš da biste saznali više.

Pronađite odgovarajuću sobu s korisnim novim funkcijama

Nova posebna kategorija

Sada postoji probrana kategorija s preko milion privatnih spavaćih soba i pristupom zajedničkim prostorijama u domu lokalnog domaćina.

Redizajnirani filteri

Poboljšali smo način na koji prelazite između vrsta smještaja i prikazujemo prosječnu cijenu svakog od njih radi jednostavnog poređenja.

Ažurirane funkcije privatnosti

Saznajte da li su kupatila zajednička, povezana ili privatna, ko bi još mogao biti u smještaju i da li se zaključavaju vrata spavaće sobe.

Preko 50 novih funkcija na osnovu vaših povratnih informacija

Uveli smo poboljšanja širom Airbnb doživljaja, od registracije do odjave.

Prikaz ukupne cijene

Pogledajte ukupnu cijenu, uključujući sve naknade bez poreza u cijeloj aplikaciji, uključujući rezultate pretrage, filter cijena, mape i stranice smještaja.

Nove mini oznake na mapama

Dodali smo mini-čiode na naše mape kako bismo vam olakšali prikaz više dostupnih Airbnb smještaja u mjestima koja pretražujete.

Redizajnirane liste želja

Ostvarite bolji uvid u svoje liste želja pomoću redizajniranog interfejsa koji koristi veće fotografije smještaja koje ste sačuvali.

Unaprijeđena mjesečna pretraga

Pronalaženje dugoročnih boravaka je jednostavnije i intuitivnije uz novi interfejs za biranje broja koji vam omogućava da tražite boravak od 1 do 12 mjeseci.

Transparentna uputstva za odjavu

Domaćini mogu na stranici smještaja da podijele uputstva o tome kako se odjaviti iz njihovog smještaja, kako biste znali šta možete da očekujete prije nego što rezervišete.

Plaćanje na rate

Sklopili smo partnerstvo s kompanijom Klarna kako biste mogli da plaćate u 4 beskamatne rate (SAD i Kanada) ili mjesečno za boravke iznad 500 USD (samo SAD).

Brže mape

Veća brzina osvježavanja omogućava vam da brzo vidite nove smještaje dok pomjerate mapu.

Trajne čiode na mapama

Poboljšali smo čiode na mapi tako da ostanu na mjestu kada je zumirate i pomjerate.

Pametnije automatsko dovršavanje pojmova koji se pretražuju

Dobijte bolje predloge, preciznije nazive mjesta i manje duplikata tokom pretrage.

Čuvanje na listi želja jednim dodirom

Samo jednim dodirom direktno sačuvajte smještaje na svoju trenutnu listu želja iz rezultata pretrage.

Kalendar liste želja

Ažurirani kalendar olakšava pregled dostupnosti smještaja koji se nalaze na listi želja.

Napomene o listi želja

Sada možete da dodate lične napomene u smještaje na listama želja.

Niže naknade za mjesečne boravke

Značajno smo smanjili naknade za usluge za goste s početkom od četvrtog mjeseca boravka.

Plaćanje putem bankovnog računa

Platite putem povezanog bankovnog računa radi uštede na boravcima od 28 ili više dana (samo u SAD).

Prikaz mjesečnih plaćanja

Za mjesečne boravke pogledajte šta treba da platite za tekući i buduće mjesece na stranici za plaćanje.

Podsjetnici pri odjavi

Dobićete koristan podsjetnik o tome šta treba da uradite prilikom odjave, dan prije nego što odete.

Povratne informacije o odjavi u recenzijama

Sada možete da napišete komentar o odjavi prilikom pisanja recenzije o boravku.

Automatski popust za ponovnu rezervaciju

Ako domaćin otkaže u zadnji čas, većina gostiju će automatski dobiti popust za ponovnu rezervaciju.

Prioritetna korisnička podrška na putovanju

Cilj našeg specijalnog tima za podršku koju je dostupan non-stop jeste da se javi na 90% poziva na engleskom jeziku u roku od najviše 2 minuta.

Udaljenost od zanimljivosti

Tražite znamenitost na Airbnb-u? Rezultati će prikazivati udaljenost od svakog smještaja.

Isticanje smještaja prikladnih za bebe

Ako putujete s bebom, u rezultatima pretrage će biti istaknuti sadržaji kao što su kreveci.

Istaknuti smještaji prikladni za djecu

Ako putujete s djecom, u rezultatima pretrage će biti istaknuti sadržaji kao što su igraonice.

Isticanje smještaja za mjesečne boravke

Planirate li duži boravak? U rezultatima pretrage biće prikazani sadržaji kao što su zasebni radni prostori.

Verifikacija identiteta domaćina

Svi domaćini koji primaju rezervacije na Airbnb-u će do proljeća proći postupak verifikacije identiteta.

Poboljšan postupak verifikacije identiteta

Po potrebi smo vam olakšali dodavanje dodatnih podataka za verifikaciju identiteta.

Žalbe na blokirane rezervacije

Sada možete da uložite žalbu na blokiranu rezervaciju ako je pogrešno identifikovana kao rizik od organizovanja zabave.

Filter za dinamične cijene

Rasponi cijena se automatski prilagođavaju prilikom korišćenja filtera za vrstu smještaja.

Filter za kupatila u kategoriji Airbnb Sobe

Prilikom rezervisanja Airbnb soba, sada možete da pretražujete privatna kupatila.

Dodali smo i nove funkcije koje će vam olakšati ugošćavanje

Domaćini vide ukupnu cijenu

Domaćini mogu da vide ukupnu cijenu noćenja svugdje u aplikaciji kako bi uvijek znali koliko će gosti platiti.

Odabir datuma prevlačenjem

Domaćini mogu prevlačenjem da izaberu period u kalendaru, bez potrebe da dodirnu pojedinačne dane.

Ugrađena uputstva za odjavu

Domaćini mogu brže da kreiraju uputstva za odjavu tako što će ih birati sa unaprijed pripremljene liste stavki.

Potvrde o pročitanom sadržaju u prijemnom sandučetu

I gosti i domaćini dobijaju potvrde da je poruka pročitana da bi znali kad je primalac vidio poruku.

Kartica Pomoćni domaćin

Nova kartica vam omogućava da vidite sve pomoćne domaćine i upravljate njihovim odobrenjima i isplatama.

Rani pristup

Domaćini sada mogu da isprobaju nove funkcije, a zatim da nam pomognu da ih prilagodimo tako što će podijeliti svoje povratne informacije.

Cijena po stavkama

Ažurirana cijena po stavkama prikazuje koliko gosti plaćaju i koliko domaćini zarađuju.

Poređenje sličnih smještaja

Domaćini mogu da vide prosječnu cijenu sličnih smještaja u blizini kako bi ostali konkurentni.

Postavke cijena i dostupnosti

Ažurirani su alati za osvježavanje kalendara kako bi se osiguralo dosljedno iskustvo na svim uređajima.

Sedmični i mjesečni popusti

Domaćini mogu da koriste klizač kako bi odredili popuste, dok se istovremeno prikazuje cijena koju će gosti platiti.

Godišnji kalendar na mobilnom

Uskoro će domaćini moći da vide svoju dostupnost za datu godinu i cijenu za svaki mjesec na jednom ekranu.

Prilagođeni detalji odjave

Domaćini sada mogu da olakšaju odjavu uz jasna uputstva specifična za njihov smještaj.

Automatski podaci o odjavi

Gostima ćemo automatski poslati vaše detalje o odjavi dan prije odlaska.

Obavještenja o odjavi dodirom

Od sada, gost može jednim dodirom da javi domaćinu da se odjavio iz njegovog smještaja.

Brzi odgovori vezani za odjavu

Domaćini mogu da koriste ažurirane alate za prijemno sanduče kako bi lako podijelili svoja uputstva za odjavu.

Neke od interesantnih recenzija za domaćine Soba

Profili domaćina za Airbnb Sobe sada ističu zanimljivije citate o domaćinu.

Zabavne činjenice na profilu domaćina

Domaćini mogu da prilagode svoj profil interesantnim detaljima, poput svoje omiljene pjesme u srednjoj školi.

Prethodna putovanja domaćina

Domaćini mogu da podijele svoja putovanja putem Airbnb-a kako bi se gosti bolje upoznali s tim kakva putovanja vole.

Interesovanja domaćina

Sada možete da izaberete hobije s unaprijed postavljene liste kako biste lakše pronašli zajednička interesovanja s gostima.

Detaljniji profili gostiju

Gosti sada mogu da dodaju još detalja na svoj profil, uključujući interesovanja i prethodna putovanja.

Lakše pozivanje pomoćnih domaćina

Domaćini sada lakše nego ikad pozivaju pomoćne domaćine da im pomažu oko upravljanja smještajima.

Nova odobrenja za pomoćne domaćine

Domaćini mogu da postave nova odobrenja: potpuni pristup, pristup kalendaru i prijemnom sandučetu ili pristup samo kalendaru.

Isplate za nove pomoćne domaćine

Sada možete da dijelite isplate sa pomoćnim domaćinom kao procenat ili fiksni iznos.

Verifikacija identiteta gostiju

Svi gosti koji rezervišu smještaj širom svijeta će proći postupak verifikacije identiteta.

Provjera rezervacije širom svijeta

Tehnologija koja pomaže u smanjenju rizika od zabava i štete sada je globalno dostupna.

Vrijeme objavljivanja funkcija i dostupnost mogu da zavise od lokacije.