Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregledanje koristite tastere za strelicama nagore i nadolje. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretragu će tražiti taj izraz. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila zajednice

Pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti i korona virus (COVID-19)

Napomena: uvodimo izmjene u naša pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti povezana s korona virusom, a koja stupaju na snagu 31. maja 2022:

• Za rezervacije ugovorene 31. maja 2022. godine ili kasnije, dolje navedene okolnosti vezane za COVID-19 više neće biti obuhvaćene (osim za domaće rezervacije u Južnoj Koreji). Umjesto toga, primjenjivaće se pravila otkazivanja koja je odredio domaćin.

• Za rezervacije ugovorene prije 31. maja 2022. godine, dolje navedene okolnosti vezane za COVID-19 će i dalje biti obuhvaćene.

Ažurirano 1. oktobar 2020.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je 11. marta proglasila epidemiju korona virusa, poznatog kao COVID-19, globalnom pandemijom. Od tada, epidemija se brzo razvila, pa su vlade širom svijeta preduzele hitne mjere da uspore širenje pandemija COVID-19.

Kao odgovor, pružamo sljedeću pokrivenost za COVID-19 prema našim pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti kako bismo zaštitili našu zajednicu i omogućili vam da budete spokojni. Pratite ovu stranicu za novosti o pokrivenosti.

Savjet: Ako ste gost, možete da pronađete opcije za otkazivanje i povraćaj novca tako što ćete otići na stranicu Putovanja i izabrati putovanje – saznajte kako. Ako ste domaćin, informacije ćete pronaći na kontrolnoj tabli za domaćine.

Kratak opis

Rezervacije smještaja i doživljaja objavljenih na Airbnb-u ugovorene najkasnije 14. marta 2020. s datumom prijave u roku od 45 dana od trenutnog datuma obuhvaćene su pravilima i mogu se otkazati prije prijave. Gosti koji otkažu rezervaciju imaće opcije za otkazivanje i povraćaj novca, a domaćini mogu da otkažu bez naknade i to neće uticati na njihov status Super domaćina. Airbnb će vratiti novac ili odobriti popust na putovanja koji uključuje sve naknade za usluge za otkazivanja koja su obuhvaćena ovim pravilima. Da biste otkazali u skladu sa pravilima, moraćete da potvrdite činjenice i/ili dostavite propratnu dokumentaciju o nepredviđenoj okolnosti.

Domaćinova pravila otkazivanja važe kao i obično za rezervacije ugovorene nakon 14. marta 2020, osim ako gost ili domaćin ima COVID-19.

Zahtjevi za otkazivanje će se obrađivati u skladu sa pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti koja važe u trenutku podnošenja zahtjeva, a već otkazane rezervacije se neće ponovo razmatrati.

Ako je rezervacija već počela (datum prijave je prošao), ova pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti ne važe.

Različita pravila važe za domaće rezervacije u kontinentalnoj Kini i rezervacije kategorije Luxe ili Luxury Retreats.

Koje rezervacije su pokrivene

Rezervacije ugovorene 14. marta 2020. ili prije

Rezervacije smještaja i doživljaja objavljenih na Airbnb-u ugovorene najkasnije 14. marta 2020. s datumom prijave u roku od 45 dana od trenutnog datuma mogu se otkazati prije prijave. To znači da će gosti koji otkazuju rezervacije u skladu s pravilima dobiti povraćaj cjelokupnog iznosa ili popust na putovanja u iznosu koji su platili (pod uslovom da postoji mogućnost dobijanja popusta na putovanja), domaćini će u skladu s pravilima moći da otkažu bez naknade i to im neće uticati na status Super domaćina, a Airbnb će isplatiti povraćaj svih naknada za usluge ili će ponuditi popust na putovanja u koji će biti uključene sve naknade za usluge.

Rezervacije smještaja i Airbnb doživljaja ugovorene do 14. marta 2020. sa datumom prijave više od 45 dana od današnjeg dana trenutno ne spadaju u nepredviđene okolnosti u vezi sa pandemijom COVID-19. Kao i obično, primjenjivaće se pravila otkazivanja koja je odredio domaćin.

Ako je rezervacija već počela (datum prijave je prošao), ova pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti ne važe.

Rezervacije ugovorene nakon 14. marta 2020.

Što se tiče smještaja i Airbnb doživljaja ugovorenih posle 14. marta 2020, domaćinova pravila otkazivanja važe kao i obično, i takve rezervacije nijesu pokrivene našim pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti, osim ako gost ili domaćin trenutno ima COVID-19. U okolnosti koje se odnose na COVID-19 koje nijesu obuhvaćene spadaju: prekidi i obustavljanja prevoza; savjeti za putovanja i ograničenja; zdravstveni savjeti i karantini; izmjene važećeg zakona; i druge vladine naredbe, poput naredbi za evakuaciju, zatvaranja granica, zabrane kratkoročnog iznajmljivanja i zahtjeva za ostajanjem kod kuće.

Naša Pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti su osmišljena da zaštite goste i domaćine od nepredviđenih okolnosti koje nastanu nakon rezervacije. Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila COVID-19 globalnom pandemijom, pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti se više ne primjenjuju jer COVID-19 i njegove posljedice više nijesu nepredviđene ili neočekivane. Ne zaboravite da prilikom rezervacije pažljivo pregledate pravila otkazivanja koja je odredio domaćin i razmislite o izboru opcije koja pruža fleksibilnost.

Kako to funkcioniše

Ako ste gost, opcije otkazivanja i povraćaja novca možete pronaći odlaskom na stranicu Putovanja i izborom rezervacije – saznajte kako. Ako ste domaćin, informacije ćete pronaći na kontrolnoj tabli za domaćine.

Novosti i materijali o korona virusu

Pažljivo smo izabrali članke za pomoć našoj zajednici tokom ovog perioda, a možete ih naći u Informativnom centru. Možete pronaći najnovije informacije o našoj reakciji na COVID-19, od ažuriranja pravila do materijala za domaćine i goste.

Možete da pročitate i pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti da biste saznali koje okolnosti ona pokrivaju, a koje se ne odnose na COVID-19.

Od svih članova zajednice tražimo da se uvijek pridržavaju načela poštovanja, uključivanja i naših Antidiskriminacijskih pravila prilikom interakcije s drugim članovima zajednice.

Nastavićemo da razmatramo primjenu ovih pravila. Pratite ovu stranicu da biste bili u toku sa obavještenjima i novim informacijama.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Slični članci

Zatražite pomoć u vezi sa rezervacijama, nalogom i još mnogo toga.
Prijava ili registracija