Super domaćin: priznanje najboljim domaćinima

Program Super domaćin ističe i nagrađuje najbolje ocijenjene i najiskusnije domaćine na Airbnb-u.

Program Super domaćin ističe i nagrađuje najbolje ocijenjene i najiskusnije domaćine na Airbnb-u.

Pogodnosti za Super domaćine

Kao Super domaćin, imaćete veću vidljivost, potencijal za zaradu i ekskluzivne nagrade. Na taj način želimo da vam se zahvalimo na izuzetnom gostoprimstvu.

Kao Super domaćin, imaćete veću vidljivost, potencijal za zaradu i ekskluzivne nagrade. Na taj način želimo da vam se zahvalimo na izuzetnom gostoprimstvu.

Ugostite više gostiju

Pažnja gostiju može da dovede do većeg broja rezervacija za Super domaćine, a samim tim i do veće zarade.

Ostvarite posebno priznanje

Gosti vjeruju da su Super domaćini najbolji i traže ih koristeći filtere za pretragu Super domaćina. Naši promotivni imejlovi i bedževi Super domaćina pomažu im da se još više istaknu.

Pristup ekskluzivnim nagradama

Super domaćini dobijaju Airbnb kupon u vrijednosti od 100 USD svake godine u kojoj zadrže status. A kada preporuče novog domaćina da se registruje, Super domaćini dobijaju dodatnih 20% pored uobičajenog bonusa za pozvane korisnike.

Kako postati Super domaćin

Svaka 3 mjeseca provjeravamo da li ste u prethodnoj godini ispunili sljedeće kriterijume.* Ako ispunjavate kriterijume, steći ćete ili zadržati status Super domaćina.

Svaka 3 mjeseca provjeravamo da li ste u prethodnoj godini ispunili sljedeće kriterijume.* Ako ispunjavate kriterijume, steći ćete ili zadržati status Super domaćina.

Ukupna ocjena 4,8 ili više

Super domaćini imaju prosječnu ocjenu od najmanje 4,8, a ona se izračunava na osnovu recenzija njihovih gostiju s Airbnb-a u protekloj godini. Gosti znaju da od ovih domaćina mogu da očekuju izvanredno gostoprimstvo.

Više od 10 boravaka

Super domaćini su u protekloj godini ostvarili najmanje 10 boravaka ili 100 noćenja u okviru 3 završena boravka. Gosti mogu biti sigurni da će odsjesti kod iskusnog domaćina.

<1% stopa otkazivanja

Super domaćini otkazuju u manje od 1% slučajeva, ne uključujući nepredviđene okolnosti. To znači 0 otkazivanja za domaćine s manje od 100 rezervacija godišnje. Mali broj otkazivanja je gostima znak da mogu da budu spokojni.

Stopa odgovora od 90%

Super domaćini na 90% novih poruka odgovaraju u roku od 24 sata. Kada vam gosti postave pitanja, znaju da ih jedna poruka dijeli od brzog odgovora.

*Tokom trenutne pandemije COVID-19, izuzeli smo neke od tih uslova za postojeće Super domaćine. Saznajte više

Odgovori na vaša pitanja

Šta ako moram da otkažem rezervaciju zbog hitnog slučaja?

Ako morate da otkažete rezervaciju zbog hitnog slučaja ili razloga koji nije moguće izbjeći, provjerite da li je razlog pokriven kao nepredviđena okolnost. Ako je tako, nećete morati da snosite posljedice i otkazivanje neće uticati na ispunjavanje uslova za status Super domaćina.

Obavezno se obratite Airbnb-u kako biste podnijeli zahtjev za nadoknadu štete u roku od 14 dana nakon što otkažete rezervaciju (ili prije dolaska sljedećeg gosta). Možda ćete morati da pošaljete dokumentaciju Airbnb-u na pregled.

Saznajte više o Airbnb-ovim pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti

Da li treba da budem domaćin najmanje godinu dana da bih postao Super domaćin?

Trajanje članstva na Airbnb-u nije uslov za sticanje statusa Super domaćina. Ako prilikom evaluacije (koju sprovodimo svaka tri mjeseca) ispunjavate sve kriterijume, možete steći status Super domaćina.

Svaki put kada provjeravamo ispunjavate li kriterijume za status Super domaćina, uzimamo u obzir rezultate koje ste ostvarili u proteklih godinu dana ugošćavanja kako bismo ocijenili vaš učinak.

Koja je razlika između programa Airbnb Plus i Super domaćina?

Airbnb Plus je program za smještaje koji ispunjavaju visoke standarde u pogledu kvaliteta i uređenja.

Pored uslova za same smještaje, od domaćina u programu Plus se očekuje da ispunjavaju standarde ugošćavanja na nivou Super domaćina:

– prosječna ukupna ocjena najmanje 4,8 u proteklih godinu dana – bez otkazivanja u proteklih godinu dana (osim u slučaju nepredviđenih okolnosti)

Saznajte više o programu Airbnb Plus

Kako da, kao Super domaćin, postanem domaćin u programu Plus?

Za učešće u programu Airbnb Plus, domaćini i njihovi smještaji moraju ispuniti određene uslove. Super domaćini automatski ispunjavaju uslove za domaćine:

– prosječna ukupna ocjena najmanje 4,8 u proteklih godinu dana – bez otkazivanja u proteklih godinu dana (osim u slučaju nepredviđenih okolnosti).

Svaki smještaj kategorije Plus takođe mora da ispunjava i standarde programa u pogledu pažljivog uređenja, dobre opremljenosti i dobrog održavanja. Privatne sobe i cijeli smještaji ispunjavaju uslove.

Ako ste Super domaćin, a program Airbnb Plus je dostupan u vašem gradu, Airbnb će vas možda pozvati da se pridružite programu. Domaćini koji prihvate poziv će morati da ugovore obilazak doma kako bismo provjerili ispunjava li smještaj uslove s kontrolne liste, a domaćini će dobiti dodatne materijale, uključujući i profesionalno fotografisanje.

Saznajte više o pridruživanju programu Airbnb Plus

Posavjetujte se sa Super domaćinima