Airbnb-ova Garancija za domaćina

Osiguranje oštećenja objekta do 1 milion USD za svakog domaćina i svaki smeštaj – bez dodatnih troškova.
Besplatno uz svaku rezervaciju, svaki put
Svaki put kada gost rezerviše i boravi u vašem smeštaju, automatski ste zaštićeni Garancijom za domaćina.
Brižno i sveobuhvatno
Osiguranje imovine u vrednosti od 1 milion USD ako vam ikada zatreba – to je osiguranje bez premca u industriji turizma. Mi štitimo svoju zajednicu.

Tu smo za vas sa Garancijom za domaćina

Posvećeni smo stvaranju bezbedne i pouzdane zajednice širom sveta. Pružamo platformu za razmenu poruka i alat za rešavanje problema onlajn koji vam omogućava da gostima uputite zahteve za naknadu štete i gostima da na njih odgovore. Ukoliko gost ne može ili ne želi da plati, naša Garancija za domaćina je namenjena da pomogne u takvim slučajevima.
Šta je pokriveno garancijom?
 • Šteta na objektu domaćina (dom, jedinica, sobe, lične stvari)
 • Svaki Airbnb smeštaj u svakoj zemlji
  Isplate na osnovu Garancije za domaćina podležu našim uslovima i odredbama Garancije za domaćina.
   Ako dođe do oštećenja, potrebno je dostaviti dokumentaciju (fotografije, priznanice itd.) kao deo procesa posredovanja. Pregledajte odredbe i uslove Garancije za domaćina koji se odnose na uslove, ograničenja i izuzeća u ovakvim slučajevima.
   Šta nije zaštićeno?
   • Lične povrede i oštećenja objekta od strane trećih lica (zaštićene su našim Osiguranjem za zaštitu domaćina)
   • Šteta nastala u deljenom ili zajedničkom prostoru zgrade koji nije deo samog smeštaja
   • Gotovina i hartije od vrednosti
   • Šteta koju je napravio kućni ljubimac
   • Oštećenje usled uobičajene upotrebe i habanja
    Određeni predmeti, koji uključuju između ostalog: umetnička dela; antikvitete, uključujući nameštaj i nakit; vredne tepihe, kolekcionarske predmete i druge predmete, mogu imati ograničenu zaštitu u okviru Garancije za domaćina.
    Želite li da prijavite oštećenje imovine?
    Obratite nam se da biste prijavili oštećenje imovine.
    Garancija za domaćina nije polisa osiguranja. U zavisnosti od toga u kojoj meri želite zaštitu izvan Garancije za domaćina, Airbnb vam preporučuje da kupite osiguranje koje će pokriti vas i vašu imovinu u slučaju gubitaka koje su prouzrokovali gosti, a koji ne spadaju u gubitke koje pokriva Garancija za domaćina.
    Da li ste spremni za ugošćavanje?
    Napravite sledeći korak kako biste ostvarili dodatnu zaradu iznajmljivanjem svog doma.
    Saznajte više
    Više informacija o Garanciji za domaćina