Pozvani gosti
Česta pitanja
U Centru za pomoć pogledajte ove odgovore na uobičajena pitanja i pregledajte informacije o programu.
Da li je program za pozivanje novih korisnika i dalje otvoren?
Program za pozivanje korisnika više nije otvoren i nije moguće slanje novih poziva.

Ako vam je kupon poslat prije gašenja programa, moći ćete da ga iskoristite za bilo koju rezervaciju ugovorenu prije isteka kupona.

Popusti za pošiljaoca će važiti dok ne isteknu. Za prethodno pozvane korisnike, dobićete popust po završetku uspješnog boravka ako se kupon iskoristi prije isteka (iznos popusta se zasniva na aktuelnoj ponudi).
Poslao/la sam poziv prijatelju, ali mi nije dodijeljen popust na putovanja
Za korisnike pozvane nakon 1. oktobra 2020. godine, Airbnb ne nudi popust na putovanja za pozvane korisnike.