Pređi na sadržaj
Pozovite prijatelje da se pridruže Airbnb zajednici
Prijatelji koji još nijesu registrovani na Airbnb-u dobiće do €53 popusta na prvu rezervaciju koja ispunjava uslove. Pročitajte uslove
Prijavite se kako biste pozvali prijatelje
Nemate nalog? Registrujte se
Kako funkcioniše pozivanje novih korisnika
Pozovite prijatelje koji još uvijek nijesu registrovani na Airbnb-u
Pozovite osobe koje još nemaju nalog na Airbnb-u da se registruju putem vašeg linka.
Oni će dobiti popust
Prijatelji koji se registruju na Airbnb-u putem vašeg linka će dobiti do €41 popusta na smještaj i €12 popusta na Airbnb doživljaj u vrijednosti od najmanje €41.
Podsjetite prijatelje da rezervišu
Nakon što se registruju, moći će da iskoriste kupon na rezervaciju koja ispunjava uslove.
Česta pitanja
U Centru za pomoć pogledajte ove odgovore na uobičajena pitanja i pregledajte informacije o programu.
Koliko će moj prijatelj dobiti kad ga pozovem?
Kad se prijatelj kojeg ste pozvali na Airbnb registruje i rezerviše smještaj, iznos koji će dobiti zavisi od cijene rezervacije bez poreza i naknada za goste:

Ako potroši €247, dobija €12
Ako potroši €412, dobija €21
Ako potroši €576, dobija €29
Ako potroši €823 ili više, dobija €41

Dobiće još i €12 popusta kad rezerviše prvi doživljaj u vrijednosti od najmanje €41.
Prijatelj me pozvao na Airbnb, ali mi nije izdat kupon.
Ako ste pozvani, morate da koristite link koji vam je prijatelj poslao da biste se registrovali na Airbnb-u. Vaš kupon će se automatski primijeniti na rezervaciju koja ispunjava uslove. Za dodatnu pomoć pratite ovaj link.
Poslao/la sam poziv prijatelju, ali mi nije dodijeljen popust na putovanja
Za korisnike pozvane nakon 1. oktobra 2020. godine, Airbnb ne nudi popust na putovanja za pozvane korisnike.