Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  10 najvažnijih informacija o Airbnb-ovom zimskom izdanju za 2022.

  Saznajte više o 10 nadogradnji koje smo kreirali samo za domaćine.
  Autor: Airbnb, objavljeno 16. nov 2022.
  Članak (6 min)
  Ažurirano 16. nov 2022.

  Kao domaćini, u protekloj godini ste nam poslali mnogo povratnih informacija. Na osnovu vaših povratnih informacija, unijeli smo izmjene kako bismo poboljšali iskustvo ugošćavanja.

  AirCover za domaćine

  1. Još više AirCover-a: AirCover za domaćine sada obuhvata zaštitu za plovila i automobile parkirane ispred vašeg smještaja, kao i proširenu zaštitu za umjetnička djela i dragocjenosti. Povećavamo zaštitu od oštećenja sa 1 milion USD na 3 miliona USD.

  2. Verifikacija identiteta gostiju: Verifikacija identiteta je proširena na sve goste koji rezervišu smještaj u 35 najtraženijih zemalja i regiona na Airbnb-u, što predstavlja 90% svih rezervacija. Ovo ćemo primijeniti na globalnom nivou početkom 2023. godine.

  3. Provjera rezervacija: Razvili smo tehnologiju za provjeru rezervacija koja analizira oko stotinu faktora, kako bismo označili rezervacije koje bi mogle uključivati neodobrene zabave ili dovesti do oštećenja imovine. Nakon uspješnog testa u Australiji, pokrećemo tehnologiju za provjeru rezervacija u SAD i Kanadi, s globalnom primjenom početkom 2023. godine.

  4. Jednostavniji postupak nadoknade: Zahtjev za nadoknadu možete poslati u svega nekoliko koraka.

  Pročitajte novosti o programu AirCover za domaćine

  Osnovna pravila za goste

  5. Više odgovornosti gostiju: Uvodimo osnovna pravila za goste, odnosno nove standarde koji od gostiju zahtijevaju da poštuju vaš smještaj i da se pridržavaju vašeg kućnog reda. Svi gosti će prihvatiti ova osnovna pravila prije nego što rezervišu. Goste ćemo obavezati na odgovornost putem sistema edukacije, suspenzije i, ako je potrebno, uklanjanja.

  Pročitajte više o osnovnim pravilima za goste

  Poboljšanja sistema recenzija

  6. Detaljne recenzije gostiju: Moći ćete da napišete više detalja kada neko boravi kod vas, kao i da pročitate više informacija o gostima koje su napisali drugi domaćini. Vaše povratne informacije će doprinijeti primjeni osnovnih pravila.

  7. Zaštita od recenzija napisanih iz osvete: Moći ćete da osporite bilo koju recenziju napisanu iz osvete, bez obzira na to koliko je vremena prošlo od njene objave. Ovo uključuje recenzije gostiju koji ozbiljno prekrše vaš standardni kućni red, organizuju zabavu u vašem domu, oštete imovinu ili prekorače rok iz rezervacije.

  Pročitajte više o poboljšanjima sistema recenzija

  Brza isplata

  8. Brža isplata: Brza isplata, novi način isplate, isporučuje vaš novac u roku od 30 minuta nakon što ga Airbnb izda, čak i tokom praznika i vikenda. Brza isplata je ove godine dostupna u SAD uz naknadu od 1,5%, sa ograničenjem od 15 USD po isplati.

  Pročitajte detalje o usluzi Brza isplata

  Airbnb kategorije

  9. Alati za kategorije: Početkom 2023. godine moći ćete da provjerite u kojoj kategoriji se nalazi vaš smještaj. Takođe ćete moći da unesete više detalja o karakteristikama svog smještaja kako bi on mogao biti uvršten u odgovarajuću kategoriju.

  10.Nove kategorije:Dodajemo nove kategorije kako bismo pomogli gostima da otkriju više o vašim smještajima. Najnovije Airbnb kategorije su: Novo, Popularno, Hanoci, Na krovu svijeta, Prilagođeno, Raj za djecu i Privatne sobe.

  Pročitajte šta je novo u Airbnb kategorijama

  Da li znate nekog ko želi da počne s ugošćavanjem? Recite im nešto više o Airbnb startu – potpuno novom, jednostavnom načinu da objavi smještaj na Airbnb-u uz besplatnu individualnu pomoć Super domaćina.

  Ako imate neka zapažanja o najnovijem izdanju, uvijek ćemo vas rado saslušati. Pošaljite nam povratne informacije.

  Pročitajte naš vodič za zimsko izdanje Airbnb-a za 2022. godinu

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

  Airbnb
  16. nov 2022.
  Da li je ovo bilo korisno?