Airbnb je namijenjen svima

Evo kako stvaramo Airbnb koji je prilagođeniji posebnim potrebama

Evo kako stvaramo Airbnb koji je prilagođeniji posebnim potrebama

Čemu težimo

Želimo svima da pružimo pristupačnost i mogućnost putovanja. To je nešto na čemu uvijek treba raditi, a ovdje možete da vidite šta smo do sada postigli.

Želimo svima da pružimo pristupačnost i mogućnost putovanja. To je nešto na čemu uvijek treba raditi, a ovdje možete da vidite šta smo do sada postigli.

Poboljšana preciznost

Gosti sa smanjenom pokretljivošću često se oslanjaju na fotografije pri donošenju odluke o tome da li im neki smještaj odgovara. Zato od domaćina tražimo da obezbijede fotografije svih karakteristika prilagođenog pristupa koje imaju i zato smještaji imaju poseban odjeljak posvećen prikazivanju ovih fotografija.

Standardi digitalnog prilagođenog pristupa

Radimo na standardima digitalnog prilagođenog pristupa utvrđenim u Smjernicama za pristupačnost internet sadržaja. Takođe ulažemo u automatizovane alate za testiranje koji će nam pomoći da uočimo više problema.

Još smještaja sa karakteristikama prilagođenog pristupa

Trudimo se da na Airbnb-u obezbijedimo veći broj smještaja sa karakteristikama prilagođenog pristupa, a njihovo pronalaženje olakšavamo poboljšanjem funkcija pretrage, uključujući filtere koji su jednostavniji za korišćenje i bolje fotografije na stranici rezultata pretrage.

Doživljaji sa prilagođenim pristupom

Uskoro stižu pristupačniji Airbnb dožuvljaji – jedinstvene aktivnosti čiji su domaćini lokalni stručnjaci.

Savjeti za goste

Znamo da pronalaženje smještaja ili doživljaja koji odgovara vašim potrebama može biti teško. Evo nekoliko savjeta koji će pomoći da vam putovanja budu što ugodnija.

Znamo da pronalaženje smještaja ili doživljaja koji odgovara vašim potrebama može biti teško. Evo nekoliko savjeta koji će pomoći da vam putovanja budu što ugodnija.

Pronađite odgovarajući smještaj

Korišćenjem filtera za pretragu mogu da se prikažu samo smještaji ili doživljaji koji zadovoljavaju vaše potrebe za prilagođenim pristupom. Kad pronađete nekoliko smještaja, pogledajte odjeljak „Karakteristike prilagođenog pristupa” u svakoj objavi smještaja i potražite fotografije i opise karakteristika koje su vam važne.

Pronađite odgovarajući smještaj

Korišćenjem filtera za pretragu mogu da se prikažu samo smještaji ili doživljaji koji zadovoljavaju vaše potrebe za prilagođenim pristupom. Kad pronađete nekoliko smještaja, pogledajte odjeljak „Karakteristike prilagođenog pristupa” u svakoj objavi smještaja i potražite fotografije i opise karakteristika koje su vam važne.

Razgovarajte sa potencijalnim domaćinima

Ako imate bilo kakvih posebnih nedoumica, obavezno pošaljite poruku domaćinu prije rezervacije kako biste bili sigurni da vas može ugostiti. Potencijalne domaćine možete da kontaktirate pomoću linka „Obratite se domaćinu” na stranici smještaja ili doživljaja.

Razgovarajte sa potencijalnim domaćinima

Ako imate bilo kakvih posebnih nedoumica, obavezno pošaljite poruku domaćinu prije rezervacije kako biste bili sigurni da vas može ugostiti. Potencijalne domaćine možete da kontaktirate pomoću linka „Obratite se domaćinu” na stranici smještaja ili doživljaja.

Pomozite drugim gostima

Šta bi bilo dobro da ste znali prije rezervacije? Napišite detaljnu recenziju kako bi gosti sa smanjenom pokretljivošću znali šta mogu da očekuju.

Pomozite drugim gostima

Šta bi bilo dobro da ste znali prije rezervacije? Napišite detaljnu recenziju kako bi gosti sa smanjenom pokretljivošću znali šta mogu da očekuju.

Savjeti za domaćine

Evo nekoliko načina na koje možete da pružite podršku gostima sa posebnim potrebama

Evo nekoliko načina na koje možete da pružite podršku gostima sa posebnim potrebama

Neka vaš smještaj ima prilagođeniji pristup

Možda i ne znate da vaš smještaj već ima karakteristike prilagođenog pristupa, poput širokih vrata, ili da možete dodati neke od ovih karakteristika bez mnogo truda ili troškova. Saznajte kako možete da pružite podršku gostima sa smanjenom pokretljivošću.

Neka vaš smještaj ima prilagođeniji pristup

Možda i ne znate da vaš smještaj već ima karakteristike prilagođenog pristupa, poput širokih vrata, ili da možete dodati neke od ovih karakteristika bez mnogo truda ili troškova. Saznajte kako možete da pružite podršku gostima sa smanjenom pokretljivošću.

Dodajte fotografije prilagođenog pristupa

Dodajte fotografije na kojima su prikazane karakteristike prilagođenog pristupa kako bi vaš smještaj moglo da vidi više od 70.000 osoba smanjene pokretljivosti koje svakog mjeseca traže smještaj na Airbnb-u. Da biste započeli, otvorite odjeljak Upravljanje smještajem za objavu smještaja u koju želite da dodate karakteristike prilagođenog pristupa. Obavezno napišite opis za svaku fotografiju i pogledajte naše savjete za fotografije.

Dodajte fotografije prilagođenog pristupa

Dodajte fotografije na kojima su prikazane karakteristike prilagođenog pristupa kako bi vaš smještaj moglo da vidi više od 70.000 osoba smanjene pokretljivosti koje svakog mjeseca traže smještaj na Airbnb-u. Da biste započeli, otvorite odjeljak Upravljanje smještajem za objavu smještaja u koju želite da dodate karakteristike prilagođenog pristupa. Obavezno napišite opis za svaku fotografiju i pogledajte naše savjete za fotografije.

Saznajte više o životinjama za pomoć čovjeku

Životinje za pomoć čovjeku pomažu osobama s različitim vrstama posebnih potreba, a prema Airbnb-ovim pravilima, njihov boravak u smještajima je uglavnom dozvoljen. Saznajte kako da pružite podršku gostima koji dovode životinje za pomoć čovjeku.

Saznajte više o životinjama za pomoć čovjeku

Životinje za pomoć čovjeku pomažu osobama s različitim vrstama posebnih potreba, a prema Airbnb-ovim pravilima, njihov boravak u smještajima je uglavnom dozvoljen. Saznajte kako da pružite podršku gostima koji dovode životinje za pomoć čovjeku.

Prilagođen pristup na Airbnb-u

Posebni timovi

Airbnb ima timove koji se isključivo bave izradom proizvoda koje svako može da koristi. Inženjeri i dizajneri u tim timovima trude se da poboljšaju sisteme dizajniranja Airbnb-a i prenesu kolegama znanje o svemu što saznajemo od članova zajednice.

Trenutno istraživanje

Sprovodimo istraživanja u saradnji sa osobama sa posebnim potrebama i redovno sarađujemo sa stručnjacima iz zajednice koja se bavi prilagođenim pristupom kako bi nam pomogli da izgradimo Airbnb koji je dostupan svima. Saznajte više o učešću u istraživačkoj studiji.

Najčešća pitanja

Kako da koristim filtere za pretragu?

Koristite filtere za pretragu da biste suzili izbor prilikom traženja smještaja. Pomoću ovih filtera mogu vam se prikazivati samo smještaji koji imaju određene karakteristike prilagođenog pristupa. Saznajte više

Kako da pružim podršku gostima sa posebnim potrebama?

Vaš smještaj je možda pristupačniji nego što mislite. Počnite tako što ćete pregledati našu listu karakteristika prilagođenog pristupa koje možete dodati na stranicu svog smještaja. Saznajte više

Kako da pružim podršku gostima sa posebnim potrebama?

Vaš smještaj je možda pristupačniji nego što mislite. Počnite tako što ćete pregledati našu listu karakteristika prilagođenog pristupa koje možete dodati na stranicu svog smještaja. Saznajte više

Kako da postanem domaćin?

Ako imate smještaj ili prostor sa karakteristikama prilagođenog pristupa, voljeli bismo da postanete domaćin na Airbnb-u. Saznajte više o ugošćavanju