Airbnb je namijenjen svima

Evo kako stvaramo Airbnb koji je prilagođeniji posebnim potrebama

Evo kako stvaramo Airbnb koji je prilagođeniji posebnim potrebama

Čemu težimo

Želimo da putovanja ne isključuju nikoga i da budu dostupnija svima. To je nešto na čemu uvijek treba raditi, a ovdje možete da vidite šta smo do sada postigli.

Želimo da putovanja ne isključuju nikoga i da budu dostupnija svima. To je nešto na čemu uvijek treba raditi, a ovdje možete da vidite šta smo do sada postigli.

Poboljšana preciznost

Gosti sa smanjenom pokretljivošću često se oslanjaju na fotografije pri donošenju odluke o tome da li im odgovara neki smještaj. Zato od domaćina tražimo da obezbijede fotografije svih karakteristika prilagođenog pristupa koje imaju i zato smještaji imaju poseban odjeljak posvećen prikazivanju ovih fotografija.

Standardi digitalnog prilagođenog pristupa

Radimo na standardima digitalnog prilagođenog pristupa utvrđenim u Smjernicama za prilagođenost veb sadržaja. Takođe ulažemo u automatizovane alate za testiranje koji će nam pomoći da uočimo više problema.

Još smještaja sa karakteristikama prilagođenog pristupa

Trudimo se da na Airbnb-u obezbijedimo veći broj smještaja sa karakteristikama prilagođenog pristupa, a njihovo pronalaženje olakšavamo poboljšanjem funkcija pretrage, uključujući filtere koji su jednostavniji za korišćenje i bolje fotografije na stranici rezultata pretrage.

Doživljaji sa prilagođenim pristupom

Stižu [Airbnb doživljaji] sa prilagođenim pristupom (https://www.airbnb.com/help/article/1581/what-are-experiences) – jedinstvene aktivnosti koje organizuju lokalni poznavaoci.

Savjeti za goste

Znamo da pronalaženje smještaja ili doživljaja koji odgovara vašim potrebama može biti teško. Evo nekoliko savjeta koji će pomoći da vam putovanja budu što ugodnija.

Znamo da pronalaženje smještaja ili doživljaja koji odgovara vašim potrebama može biti teško. Evo nekoliko savjeta koji će pomoći da vam putovanja budu što ugodnija.

Pronađite odgovarajući smještaj

Korišćenjem filtera za pretragu mogu da se prikažu samo smještaji ili doživljaji koji zadovoljavaju vaše potrebe za prilagođenim pristupom. Kada pronađete nekoliko smještaja, pogledajte fotografije i opise karakteristika koje su vam važne u odjeljku „Karakteristike prilagođenog pristupa" svakog smještaja.

Pronađite odgovarajući smještaj

Korišćenjem filtera za pretragu mogu da se prikažu samo smještaji ili doživljaji koji zadovoljavaju vaše potrebe za prilagođenim pristupom. Kada pronađete nekoliko smještaja, pogledajte fotografije i opise karakteristika koje su vam važne u odjeljku „Karakteristike prilagođenog pristupa" svakog smještaja.

Razgovarajte sa potencijalnim domaćinima

Ako imate bilo kakvih posebnih nedoumica, obavezno pošaljite poruku domaćinu prije rezervacije kako biste bili sigurni da vas može ugostiti. Potencijalne domaćine možete da kontaktirate pomoću linka „Obratite se domaćinu” na stranici smještaja ili doživljaja.

Razgovarajte sa potencijalnim domaćinima

Ako imate bilo kakvih posebnih nedoumica, obavezno pošaljite poruku domaćinu prije rezervacije kako biste bili sigurni da vas može ugostiti. Potencijalne domaćine možete da kontaktirate pomoću linka „Obratite se domaćinu” na stranici smještaja ili doživljaja.

Pomozite drugim gostima

Šta biste voljeli da ste znali prije rezervacije? Napišite detaljnu recenziju kako bi gosti sa smanjenom pokretljivošću znali šta mogu da očekuju.

Pomozite drugim gostima

Šta biste voljeli da ste znali prije rezervacije? Napišite detaljnu recenziju kako bi gosti sa smanjenom pokretljivošću znali šta mogu da očekuju.

Savjeti za domaćine

Evo nekoliko načina na koje možete da pružite podršku gostima sa posebnim potrebama

Evo nekoliko načina na koje možete da pružite podršku gostima sa posebnim potrebama

Neka vaš smještaj ima prilagođeniji pristup

You may not realize your listing already has accessibility features—like wide doorways—or that you can add some of these features without much effort or expense. Learn how you can support guests with mobility needs.

Neka vaš smještaj ima prilagođeniji pristup

You may not realize your listing already has accessibility features—like wide doorways—or that you can add some of these features without much effort or expense. Learn how you can support guests with mobility needs.

Dodajte fotografije karakteristika prilagođenog pristupa

Dodajte fotografije na kojima su prikazane karakteristike prilagođenog pristupa kako bi vaš smještaj moglo da vidi više od 70.000 osoba smanjene pokretljivosti koje svakog mjeseca traže smještaj na Airbnb-u. Da biste započeli, otvorite odjeljak Upravljanje smještajem za smještaj kome želite da dodate karakteristike prilagođenog pristupa. Obavezno napišite opis za svaku fotografiju i pogledajte naše savjete za fotografije.

Dodajte fotografije karakteristika prilagođenog pristupa

Dodajte fotografije na kojima su prikazane karakteristike prilagođenog pristupa kako bi vaš smještaj moglo da vidi više od 70.000 osoba smanjene pokretljivosti koje svakog mjeseca traže smještaj na Airbnb-u. Da biste započeli, otvorite odjeljak Upravljanje smještajem za smještaj kome želite da dodate karakteristike prilagođenog pristupa. Obavezno napišite opis za svaku fotografiju i pogledajte naše savjete za fotografije.

Saznajte više o životinjama koje služe za pomoć ljudima

Životinje koje služe za pomoć ljudima pomažu osobama s različitim vrstama posebnih potreba, a prema Airbnb-ovim pravilima one su dozvoljene u većini okolnosti. Saznajte kako da pružite podršku gostima sa životinjama koje služe za pomoć ljudima.

Saznajte više o životinjama koje služe za pomoć ljudima

Životinje koje služe za pomoć ljudima pomažu osobama s različitim vrstama posebnih potreba, a prema Airbnb-ovim pravilima one su dozvoljene u većini okolnosti. Saznajte kako da pružite podršku gostima sa životinjama koje služe za pomoć ljudima.

Prilagođen pristup na Airbnb-u

Posebni timovi

Airbnb ima timove koji se isključivo bave izradom proizvoda koje svako može da koristi. Inženjeri i dizajneri u tim timovima trude se da poboljšaju Airbnb-ove sisteme dizajniranja i edukuju kolege o svemu što saznajemo od članova zajednice.

Aktivno istraživanje

We’re conducting research with people who have disabilities and regularly work with experts in the accessibility community to help us build Airbnb with accessibility in mind. Learn more about participating in a research study.

Najčešća pitanja

Kako da koristim filtere za pretragu?

Koristite filtere za pretragu da biste suzili izbor prilikom traženja smještaja. Pomoću ovih filtera možete da prikažete samo smještaje koji imaju određene karakteristike prilagođenog pristupa. Saznajte više

Kako da na stranicu smještaja dodam karakteristike prilagođenog pristupa?

Ako dodate karakteristike prilagođenog pristupa na stranicu smještaja, gosti će lakše moći da odluče mogu li se bezbjedno i udobno kretati kroz vaš dom. Saznajte više

Kako da pružim podršku gostima sa posebnim potrebama?

Vaš smještaj možda ima prilagođeniji pristup nego što mislite. Počnite tako što ćete pregledati našu listu karakteristika prilagođenog pristupa koje možete dodati na stranicu svog smještaja. Saznajte više

How can I become a host?

If you have a home or space with accessibility features, we’d love for you to become an Airbnb host. Learn about hosting