BEZBJEDNOST

Kako Airbnb štiti domaćine

Preduzeli smo sveobuhvatne mjere kako biste vi, vaš dom i gosti bili bezbjedni.

Preduzeli smo sveobuhvatne mjere kako biste vi, vaš dom i gosti bili bezbjedni.

Ugostite sjajne goste

Pravične obostrane recenzije

Kako bi izgradili povjerenje i reputaciju na Airbnb-u, gosti i domaćini jedni drugima daju recenzije nakon završetka svake rezervacije. Prije nego što ugostite gosta, možete pregledati recenzije koje su o njemu napisali drugi domaćini.

Jednostavna komunikacija sa gostima

Ako imate pitanja ili želite da obavijestite goste šta mogu da očekuju prije dolaska, možete da upoznate goste unaprijed koristeći naš bezbjedan alat za razmjenu poruka.

Uslovi za rezervaciju

Možete da postavite uslov da svaki gost prije rezervacije vašeg smještaja mora da priloži identifikacioni dokument Airbnb-u. Takođe ćete imati mogućnost da unaprijed pregledate rezervacije ili dodate načine da kontrolišete ko može rezervisati smještaj. Kao dodatna provjera, za svaku rezervaciju na Airbnb-u se vrši ocjenjivanje rizika i otkazujemo sve rezervacije koje izgledaju sumnjivo.

Vaš prostor, vaša pravila

Da biste gostima stavili do znanja šta mogu da očekuju, možete da dodate pravila kućnog reda koja oni moraju da prihvate prije rezervacije, na primjer ograničenja u vezi sa pušenjem i organizovanjem događaja u smještaju. Ako gost prekrši neko od ovih pravila nakon rezervacije, imate pravo da je otkažete.

Koliko se naše naknade razlikuju?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Naknada za usluge za domaćine doživljaja (po rezervaciji)
3-5%
5%
15-20%
Besplatna objava svih smještaja
Bez naknada za obradu kreditnih kartica
Uključeno je osiguranje objekta od štete u iznosu do 1 milion USD
Posljednji put ažurirano u junu 2018. godine
Naučio sam da su ljudi dobri. Mogu da vjerujem ljudima.
Naučio sam da su ljudi dobri. Mogu da vjerujem ljudima.

Milaida ugošćava u Portoriku da bi ostvarila dodatnu zaradu.

Milaida ugošćava u Portoriku da bi ostvarila dodatnu zaradu.

Saznajte kako oni ugošćavaju
Naučio sam da su ljudi dobri. Mogu da vjerujem ljudima.
Naučio sam da su ljudi dobri. Mogu da vjerujem ljudima.

Milaida ugošćava u Portoriku da bi ostvarila dodatnu zaradu.

Milaida ugošćava u Portoriku da bi ostvarila dodatnu zaradu.

Saznajte kako oni ugošćavaju

Ugošćavajte sa povjerenjem

Zaštita imovine u slučaju štete u iznosu od 1.000.000 USD

U rijetkim slučajevima materijalne štete, Airbnb-ova Garancija za domaćina pruža besplatnu zaštitu od štete na objektu u iznosu do 1.000.000 USD za svaku rezervaciju, svaki put. Zahtjevi se mogu podnijeti direktno putem našeg Centra za posredovanje.

Osiguranje od nezgoda

Airbnb pruža besplatno Osiguranje za zaštitu domaćina od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD. Ovo osiguranje se primjenjuje u rijetkim slučajevima kada neko protiv vas podnese tužbu ili zahtjev za naknadu štete zbog tjelesnih povreda ili oštećenja imovine nastalih u smještaju ili objektu Airbnb-a tokom boravka.

Potpuno besplatno pokriće
Automatski se primjenjuje na svaku rezervaciju
Zahtjevi se mogu podnijeti direktno preko Airbnb-a

Stojimo vam na raspolaganju non-stop

Šta naš tim može da učini za vas

Naš globalni tim je vama i vašim gostima non-stop na raspolaganju putem telefona, imejla ili razgovora uživo.

Pomoć za ponovnu rezervaciju
Povraćaji novca
Naknade
Garancija za domaćina i potraživanja za osiguranje
Posredovanje

Putnici su rezervisali 49 miliona putovanja na Airbnb-u u 2017. godini. Samo jedno od 25.000 se završilo traženjem naknade za značajnije oštećenje imovine.

Putnici su rezervisali 49 miliona putovanja na Airbnb-u u 2017. godini. Samo jedno od 25.000 se završilo traženjem naknade za značajnije oštećenje imovine.

Odgovori na vaša pitanja

Koje uslove gosti moraju da ispune kako bi mogli da rezervišu smještaj?

Od svih korisnika Airbnb-a tražimo da nam dostave neke osnovne podatke prije nego što izvrše svoju prvu rezervaciju. Gosti moraju da unesu sve tražene podatke prije nego što pošalju zahtjev za rezervaciju. Zahvaljujući tim podacima znaćete koga da očekujete i kako da stupite u kontakt sa gostom.

Airbnb zahtijeva od gostiju: • Puno ime i prezime • Imejl adresu • Potvrđen broj telefona • Uvodnu poruku • Prihvatanje vašeg kućnog reda • Podatke o plaćanju

Od gostiju se očekuje, ali nije obavezno, da imaju profilnu sliku. Osim toga, možete da tražite da gosti prije rezervacije smještaja dostave identifikacioni dokument.

Kako funkcionišu recenzije?

Sve recenzije na Airbnb-u pišu domaćini i putnici iz naše zajednice, tako da je svaka recenzija koju vidite zasnovana na boravku gosta u smještaju domaćina. Rok za pisanje recenzije o boravku ističe 14 dana nakon odjave, a recenziju možete da izmijenite još 48 sati nakon što je pošaljete, osim ako gost ne napiše svoju recenziju. Recenzije se objavljuju nakon 14 dana ili kada ih napišu obje strane. U svakom trenutku možete vidjeti recenzije koje su napisali vaši gosti, a kada gost rezerviše vaš smještaj, možete vidjeti recenzije koje su o njemu napisali domaćini kod kojih je ranije boravio.

Šta da uradim ako gost napravi štetu u mom smještaju?

Ako gost napravi štetu a vi treba da podnesete zahtjev za naknadu, to možete da uradite preko našeg Centra za posredovanje u roku od 14 dana od odjave gosta ili prije dolaska sljedećeg gosta, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije. Ako gost pristane da plati traženi iznos, novac ćemo vam isplatiti za 5–7 radnih dana. Ako gost odbije da plati ili ne odgovori u roku od 72 sata, možete da uključite Airbnb. Ako nam bude potrebna dodatna dokumentacija, tražićemo da nam je dostavite u roku od 72 sata. Većina zahtjeva bude riješena u roku od jedne sedmice. Pobrinućemo se da i vi i vaš gost budete ravnopravno zastupani, a ako utvrdimo da vam gost duguje novac, taj iznos ćemo vam isplatiti u vidu zasebne isplate.

Šta treba da učinim ako se osjećam nelagodno u pogledu ugošćavanja određenih osoba?

Ako gost prekrši neko od pravila kućnog reda ili se ponaša na način da se osjećate nebezbjedno, možete odbiti zahtjev za rezervaciju ili otkazati rezervaciju. Prije potvrde rezervacije Možete odbiti pojedinačni zahtjev za rezervaciju i to neće imati negativan uticaj na položaj vašeg smještaja u rezultatima pretrage. Ako odbijete više ili većinu zahtjeva za rezervacije, to bi moglo imati negativan uticaj na položaj vašeg smještaja u rezultatima pretrage. Nakon potvrde rezervacije Ako ste već potvrdili rezervaciju, možete je otkazati. Ako gost nije prekršio nijedno pravilo kućnog reda, možda ćete snositi posljedice otkazivanja.

Koja je razlika između Airbnb-ove Garancije za domaćine i Osiguranja za zaštitu domaćina?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Jeste li spremni za ugošćavanje?

Jeste li spremni za ugošćavanje?