POSTAVKE

Kako da postanete domaćin

Objavljivanje smještaja na Airbnb-u nikad nije bilo jednostavnije niti je pružalo više mogućnosti. Samo vas još nekoliko koraka dijeli od ostvarivanja zarade i dolaska u kontakt s milionima svjetskih putnika.

Objavljivanje smještaja na Airbnb-u nikad nije bilo jednostavnije niti je pružalo više mogućnosti. Samo vas još nekoliko koraka dijeli od ostvarivanja zarade i dolaska u kontakt s milionima svjetskih putnika.

Sami odlučujete kako ćete ugošćavati

Primajte goste kada god želite

Ne postoji najmanji ili obavezni period za ugošćavanje, tako da možete da blokirate datume kada nijeste dostupni. Takođe možete da odredite pravila o dostupnosti, uključujući: • Najmanji/najveći broj noćenja koje gost može da rezerviše • Koliko unaprijed budući gosti mogu da rezervišu • Najavu rezervacije koja je potrebna prije rezervacije

Odredite cijene koje vam odgovaraju

Sami određujete cijenu noćenja, a u tome vam mogu pomoći naši alati za obračun cijena. A možete jednostavno dodati i prilagođene opcije, poput: • Naknada za čišćenje • Sedmičnih popusta • Posebnih cijena za određeno doba godine

Brzo uskladite kalendare

Kako biste izbjegli rezervacije kada ne možete da ugošćavate ili imate postojeću rezervaciju, vaš Airbnb kalendar možete povezati s ostalim kalendarima. Ovo vam omogućava automatsko ažuriranje svih kalendara.

Odredite pravila za svoj smještaj

Da biste gostima stavili do znanja šta mogu da očekuju, možete da dodate kućni red koji moraju da prihvate prije rezervacije. Ako gost prekrši neko pravilo nakon rezervacije, imate pravo da otkažete rezervaciju bez posljedica.

Početak je bio mnogo lakši od očekivanog.
Početak je bio mnogo lakši od očekivanog.

JB i Ramona ugošćavaju u Bostonu kako bi mogli da uštede još novca za penzionerske dane.

JB i Ramona ugošćavaju u Bostonu kako bi mogli da uštede još novca za penzionerske dane.

Saznajte kako oni ugošćavaju
Početak je bio mnogo lakši od očekivanog.
Početak je bio mnogo lakši od očekivanog.

JB i Ramona ugošćavaju u Bostonu kako bi mogli da uštede još novca za penzionerske dane.

JB i Ramona ugošćavaju u Bostonu kako bi mogli da uštede još novca za penzionerske dane.

Saznajte kako oni ugošćavaju

Oglašavajte se milionima

Smjernice za početak

Dok kreirate smještaj, postavićemo vam pitanja o informacijama koje gosti žele da znaju prilikom rezervacije. Opisaćete svoj smještaj i navesti detalje kao što su posebne odlike prostora, uključujući i sve nedostatke koje mogu očekivati.

Savjeti u svakom trenutku

Ako imate poteškoća s ostvarivanjem rezervacija, pružićemo vam savjete o cijenama, postavkama i drugim izmjenama koje vam mogu pomoći da brže ostvarite rezervacije. A i iskusni domaćini u Centru za zajednicu mogu da pomognu.

Milioni globalnih gostiju

Kada završite sa objavom smještaja, gosti iz cijelog svijeta će moći da pronađu vaš dom u rezultatima pretrage. Svakog dana na Airbnb-u ima skoro 2 miliona gostiju, a mi imamo alate koji vam omogućuju da ostvarite rezervacije koje vam odgovaraju.

Tražite podršku u vezi s ugošćavanjem

Svi materijali

Kao domaćin, uvijek imate podršku Airbnb zajednice. Ako vam zatreba koristan savjet ili preporuka, na raspolaganju vam je opsežan Centar za pomoć, 375.000 domaćina u Centru za zajednicu kao i mnoštvo korisnih resursa za ugošćavanje.

Svi materijali

Kao domaćin, uvijek imate podršku Airbnb zajednice. Ako vam zatreba koristan savjet ili preporuka, na raspolaganju vam je opsežan Centar za pomoć, 375.000 domaćina u Centru za zajednicu kao i mnoštvo korisnih resursa za ugošćavanje.

Stojimo vam na raspolaganju non-stop

Naš globalni tim vam je non-stop na raspolaganju putem telefona, imejla ili razgovora uživo. Tim može da vam pomogne u svemu, od problema sa kreiranjem smještaja do zabrinutosti u vezi sa gostima.

Stojimo vam na raspolaganju non-stop

Naš globalni tim vam je non-stop na raspolaganju putem telefona, imejla ili razgovora uživo. Tim može da vam pomogne u svemu, od problema sa kreiranjem smještaja do zabrinutosti u vezi sa gostima.

Preko 2 miliona ljudi ugošćava na Airbnb-u i stil svakog domaćina se razlikuje.

Preko 2 miliona ljudi ugošćava na Airbnb-u i stil svakog domaćina se razlikuje.

Odgovori na vaša pitanja

Koliko košta objavljivanje smještaja?

Registracija i objavljivanje smještaja na Airbnb-u u potpunosti su besplatni. Kada prihvatite rezervaciju, naplatićemo vam naknadu za usluge Airbnb-a za domaćine koja obično iznosi 3%, kojom pokrivamo troškove poslovanja.

Kako da odredim cijenu smještaja?

Sami određujete cijenu smještaja. Da biste lakše donijeli odluku, možete da potražite slične smještaje u svom gradu ili dijelu grada i da tako dobijete predstavu o cijenama na tržištu.

Dodatne naknade • Naknada za čišćenje: Naknadu za čišćenje možete da uračunate u cijenu noćenja ili da je dodate kao zasebnu stavku u postavkama cijena. • Ostale naknade: Ako želite da gostima naplatite još neku naknadu (npr. za kasnu prijavu ili za dovođenje kućnih ljubimaca), morate da ih obavijestite o potencijalnim troškovima unaprijed, prije nego što izvrše rezervaciju, a zatim da zatražite putem našeg Centra za posredovanje da se plaćanje dodatnih naknada izvrši na bezbjedan način.

Kako Airbnb može da mi pomogne pri određivanju cijena?

Airbnb-ov alat pametne cijene omogućava vam da cijene postavite tako da se automatski povećavaju ili smanjuju u skladu s potražnjom za smještajem poput vašeg.

Za cijenu ste uvijek vi odgovorni, što znači da funkcijom pametnih cijena možete da upravljate na osnovu drugih postavki cijena koje sami odredite, a cijene noćenja možete da mijenjate u svakom trenutku.

Pametne cijene se zasnivaju na vrsti i lokaciji vašeg smještaja, dobu godine, potražnji i drugim faktorima (poput događaja koji se održavaju u blizini).

Koje uslove gosti moraju da ispune kako bi mogli da rezervišu smještaj?

Od svih korisnika Airbnb-a tražimo da nam dostave neke osnovne podatke prije nego što izvrše svoju prvu rezervaciju. Gosti moraju da unesu sve tražene podatke prije nego što pošalju zahtjev za rezervaciju. Zahvaljujući tim podacima znaćete koga da očekujete i kako da stupite u kontakt sa gostom.

Airbnb zahtijeva od gostiju: • Puno ime i prezime • Imejl adresu • Potvrđen broj telefona • Uvodnu poruku • Prihvatanje vašeg kućnog reda • Podatke o plaćanju

Od gostiju se očekuje, ali nije obavezno, da imaju profilnu sliku. Osim toga, možete da tražite da gosti prije rezervacije smještaja dostave identifikacioni dokument.

Šta treba da učinim ako se osjećam nelagodno u pogledu ugošćavanja određenih osoba?

Ako gost prekrši neko od pravila kućnog reda koje ste odredili ili se ponaša tako da se osjećate nebezbjedno, možete da odbijete zahtjev za rezervaciju ili otkažete rezervaciju. Prije nego što prihvatite rezervaciju Imamo nekoliko provjera kako bismo se uvjerili da primate goste koji ispunjavaju uslove. S tim u vezi, možete da odbijete pojedinačni zahtjev za rezervaciju i to neće imati negativan uticaj na položaj vašeg smještaja u rezultatima pretrage. Nakon potvrde rezervacije Ako ste već potvrdili rezervaciju, možete je otkazati. Ako gost nije prekršio nijedno pravilo kućnog reda, možda ćete snositi posljedice otkazivanja.

Kakvu vrstu zaštite imam u slučaju štete na imovini?

Airbnb Garancija za domaćine obezbjeđuje domaćinu zaštitu u iznosu do 1.000.000 USD za štetu nastalu na osiguranom objektu u rijetkim slučajevima kada šteta koju uzrokuje gost prelazi iznos sigurnosnog depozita ili ako sigurnosni depozit ne postoji.

Program Garancija za domaćine ne obuhvata gotovinu i hartije od vrijednosti, kolekcionarske predmete, rijetka umjetnička djela, nakit, kućne ljubimce, kao ni ličnu odgovornost. Domaćinima preporučujemo da prilikom iznajmljivanja smještaja zaštite ili uklone dragocjenosti. Garancija ne obuhvata ni gubitke niti štete na imovini nastale upotrebom i habanjem.

Saznajte više o Garanciji za domaćine na http://airbnb.com/guarantee

Spremni da zaradite?

Spremni da zaradite?