Zarađujte kao domaćin šatora

Otkrijte koliko biste mogli da zaradite

Zarađujte kao domaćin šatora

Otkrijte koliko biste mogli da zaradite

Ugošćavajte u šatoru na Airbnb-u

Objekti napravljeni od platna i šipki koji su obično prenosivi i sklopivi. Ako ponudite šator kao smještaj na Airbnb-u, gostima ćete pružiti priliku da dožive avanturu boraveći u udobnom smještaju u prirodi.

Objekti napravljeni od platna i šipki koji su obično prenosivi i sklopivi. Ako ponudite šator kao smještaj na Airbnb-u, gostima ćete pružiti priliku da dožive avanturu boraveći u udobnom smještaju u prirodi.

Šta je to Airbnb?

Airbnb povezuje ljude sa smještajima i aktivnostima širom svijeta. Pokretačka snaga naše zajednice su domaćini koji svojim gostima pružaju jedinstvenu priliku da se na svakom odredištu osjećaju kao mještani.

Zašto da ugošćavate na Airbnb-u?

Uz Airbnb možete jednostavno i bezbjedno da ugošćavate putnike. U potpunosti kontrolišete dostupnost svog smještaja, cijene, kućni red i način interakcije s gostima.

Mi vas štitimo

Kako biste vi, vaš dom i vaše stvari bili bezbjedni, svaku rezervaciju pokrivamo osiguranjem u vrijednosti od 1 milion USD za slučaj štete na imovini i još 1 milion USD osiguranja od nezgoda.

Ugošćavanje u 3 koraka

Ponudite svoj prostor besplatno

Dijelite bilo koji prostor bez naknada za registraciju, od gostinjske kuće do ambara ili bilo kojeg drugog tipa smještaja.

Odlučite kako želite da ugošćavate

Sami izaberite raspored, cijene i uslove za goste. Tu smo da vam pomognemo na svakom koraku.

Poželite dobrodošlicu svom prvom gostu

Kad vaš smještaj bude objavljen, gosti koji ispunjavaju uslove će moći da vam se obrate. Prije dolaska možete da im pošaljete poruku i pitate ih sve što vas zanima.

Garancija za domaćina je doprinijela da se pridružim Airbnb-u jer mogu da se oslonim na nju ako dođe do oštećenja ili problema.
Garancija za domaćina je doprinijela da se pridružim Airbnb-u jer mogu da se oslonim na nju ako dođe do oštećenja ili problema.

Denis je domaćin u Londonu zbog fleksibilnosti koju mu pruža ugošćavanje

Denis je domaćin u Londonu zbog fleksibilnosti koju mu pruža ugošćavanje

Saznajte kako drugi ugošćavaju
Garancija za domaćina je doprinijela da se pridružim Airbnb-u jer mogu da se oslonim na nju ako dođe do oštećenja ili problema.
Garancija za domaćina je doprinijela da se pridružim Airbnb-u jer mogu da se oslonim na nju ako dođe do oštećenja ili problema.

Denis je domaćin u Londonu zbog fleksibilnosti koju mu pruža ugošćavanje

Denis je domaćin u Londonu zbog fleksibilnosti koju mu pruža ugošćavanje

Saznajte kako drugi ugošćavaju

Mi brinemo o vama

Znamo da vam je važno da imate povjerenja u osobe koje će boraviti u vašem domu. Airbnb vam omogućava da odredite stroge uslove u pogledu toga ko može da rezerviše vaš smještaj i da upoznate goste prije boravka.

Čak i ako se nešto dogodi, uz vas smo. Od našeg osiguranja koje pokriva štetu u smještaju u iznosu do milion dolara, do korisničke podrške dostupne non-stop, uvijek smo tu za vas.

Mogućnost zahtijevanja zvaničnog identifikacionog dokumenta prije rezervacije
Kućni red na koji gosti moraju da pristanu
Mogućnost da pročitate recenzije s prethodnih putovanja
Besplatna polisa osiguranja u vrijednosti od 1 milion USD za zaštitu od materijalne štete
Non-stop korisnička podrška u cijelom svijetu

Pojednostavljeno plaćanje

Naplatite koliko želite

Uvijek sami određujete cijenu. Treba vam pomoć? Imamo alate koji vam mogu pomoći da odgovorite na potražnju u vašem području.

Plaćajte niske naknade

Registracija je besplatna. Airbnb po pravilu naplaćuje domaćinima 3% od svake rezervacije, što je jedna od najnižih naknada u ovoj industriji.

Naplatite brzo svoje usluge

Kada gost stigne u smještaj, novac vam možemo poslati putem Paypal-a, direktnom uplatom na račun ili na neki drugi dostupan način.

Odgovori na vaša pitanja

Ko može da bude Airbnb domaćin?

U većini područja je lako postati Airbnb domaćin, a kreiranje smještaja je uvijek besplatno. Cijeli stanovi i kuće, privatne sobe, kuće na drvetu i dvorci su samo neki od tipova smještaja koje domaćini iznajmljuju na Airbnb-u.

Više informacija o tome šta se očekuje od domaćina potražite u Airbnb-ovim standardima zajednice koji se odnose na bezbjednost, sigurnost, pouzdanost i gostoprimstvo, a domaćinima pomažu da dobiju izvrsne recenzije od gostiju.

Koje uslove gosti moraju da ispune kako bi mogli da rezervišu smještaj?

Od svih korisnika Airbnb-a tražimo da nam dostave neke podatke prije svoje prve rezervacije. Gosti moraju da unesu sve tražene podatke prije nego što pošalju zahtjev za rezervaciju. Zahvaljujući tim podacima znaćete koga da očekujete i kako da stupite u kontakt sa gostom.

Airbnb zahtijeva od gostiju: • Puno ime i prezime • Imejl adresu • Potvrđen broj telefona • Uvodnu poruku • Prihvatanje vašeg kućnog reda • Podatke o plaćanju

Od gostiju se očekuje, ali nije obavezno, da imaju profilnu sliku. Osim toga, možete da tražite da gosti prije rezervacije smještaja dostave identifikacioni dokument.

Koliko košta da ponudim svoj prostor?

Registracija i objavljivanje smještaja na Airbnb-u u potpunosti su besplatni.

Kad se vaš smještaj rezerviše, naplatićemo vam naknadu za usluge Airbnb-a za domaćine, koja obično iznosi 3%, kojom pokrivamo troškove poslovanja.

Kakvu zaštitu imam u slučaju štete na imovini?

Airbnb Garancija za domaćine obezbjeđuje domaćinu zaštitu u iznosu do 1.000.000 USD za štetu nastalu na osiguranom objektu u rijetkim slučajevima kada šteta koju uzrokuje gost prelazi iznos sigurnosnog depozita ili ako sigurnosni depozit ne postoji.

Program Garancija za domaćine ne obuhvata gotovinu i hartije od vrijednosti, kolekcionarske predmete, rijetka umjetnička djela, nakit, kućne ljubimce, kao ni ličnu odgovornost. Preporučujemo da domaćini zaštite ili sklone vrijedne predmete kada iznajmljuju smještaj. Program ne ni obuhvata gubitak ili štetu nastalu na imovini usljed normalnog korišćenja.

Saznajte više o Garanciji za domaćine na http://airbnb.com/guarantee

Kako da odredim cijenu smještaja?

Cijena vašeg smještaja u potpunosti zavisi od vas. Da biste lakše donijeli odluku, možete da potražite slične smještaje u svom gradu ili dijelu grada i da tako dobijete predstavu o cijenama na tržištu.

Dodatne naknade • Naknada za čišćenje: Naknadu za čišćenje možete da uračunate u cijenu noćenja ili da je dodate kao zasebnu stavku u postavkama cijena. • Ostale naknade: Ako želite da gostima naplatite još neku naknadu (npr. za kasnu prijavu ili za dovođenje kućnih ljubimaca), morate da ih obavijestite o potencijalnim troškovima unaprijed, prije nego što izvrše rezervaciju, a zatim da zatražite putem našeg Centra za posredovanje da se plaćanje dodatnih naknada izvrši na bezbjedan način.

Kako mi Airbnb može pomoći u određivanju cijena?

Airbnb-ov alat pametne cijene vam omogućava automatsko prilagođavanje cijena u skladu s promjenama u potražnji za smještajima poput vašeg.

Za vašu cijenu ste uvijek odgovorni vi, pa su i pametne cijene određene drugim postavkama cijena koje vi izaberete, a uvijek možete da prilagodite cijene noćenja.

Pametne cijene su zasnovane na vrsti i lokaciji vašeg smještaja, sezoni, potražnji i drugim faktorima (kao što su događaji u vašem području).

Spremni da zarađujete?

Spremni da zarađujete?