Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregledanje koristite tastere za strelicama nagore i nadolje. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretragu će tražiti taj izraz. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Uputstva

Naknade za usluge Airbnb-a

Pri potvrdi rezervacije naplaćujemo naknadu za usluge kojom se pokrivaju troškovi funkcioniranja Airbnba te troškovi usluga koje pružamo, poput podrške korisnicima 0 – 24.

Imamo dvije različite strukture naknade za usluge, a to su naknada koju plaćaju i domaćini i gosti i naknada koju plaćaju samo domaćini.

1. Naknada koju plaćaju i domaćini i gosti

Ta je struktura naknade najčešća, a naknadu kod te strukture plaćaju i domaćin i gost.

Naknada koju plaća samo domaćin

Većina domaćina plaća naknadu od 3 %, a neki plaćaju i više. Među njima su:

  • domaćini čiji se smještaj nalazi u Italiji
  • domaćini koji imaju superstroge uvjete otkazivanja.

Iznos te naknade izračunava se na temelju međuzbroja ukupnog iznosa rezervacije (cijena noćenja + naknada za čišćenje + naknada za dodatne goste, a u nekim slučajevima ne uzimaju se u obzir Airbnbove naknade ni porezi). Naknada se automatski oduzima od iznosa koji se isplaćuje domaćinu.

Za prikaz iznosa naknade za usluge za neku rezervaciju slijedite upute u nastavku.

  1. Otvorite Povijest transakcija.
  2. Odaberite kod rezervacije.
  3. U odjeljku Isplata pronađite Naknadu za usluge Airbnba.

Naknada za goste

Naknada za usluge koju plaćaju gosti najčešće iznosi 14,2 % od međuzbroja ukupnog iznosa rezervacije (cijena noćenja + naknada za čišćenje + naknada za dodatne goste, a u nekim slučajevima ne uzimaju se u obzir Airbnbove naknade ni porezi). Ova naknada ovisi o raznim čimbenicima, a kad ugovarate rezervaciju, prikazuje se prilikom plaćanja kako biste znali što možete očekivati.

2. Naknada koju plaća samo domaćin

U ovom se slučaju cjelokupna naknada oduzima od iznosa koji se isplaćuje domaćinu. Naknada u pravilu iznosi 14 – 16 %, no može biti nešto viša za domaćine koji imaju superstroge uvjete otkazivanja.

Ta je naknada obavezna za tradicionalne tipove smještaja (hoteli, apartmani s dodatnim uslugama i dr.) i za domaćine koji su povezani s Airbnbom putem softvera, osim ako je većina njihovih oglasa na području SAD-a, Kanade, Bahama, Meksika, Argentine, Tajvana ili Urugvaja.

Svim domaćinima koji su povezani putem API-ja bit će uključena naknada koju plaća samo domaćin i neće je moći isključiti.

Naplata PDV-a

Ovisno o lokalnim zakonima na spomenute se naknade može obračunati i PDV. Naknada za usluge na određenim lokacijama uključuje PDV.

Zadržavamo pravo na izmjenu naknada za usluge u svakom trenutku, a o svakoj izmjeni iznosa naknada obavijestit ćemo vas prije nego što stupi na snagu. Izmjene iznosa naknada neće utjecati na rezervacije ugovorene prije datuma stupanja izmjena na snagu.

Napomena: naknade za smještaje kategorije Airbnb Luxe obračunavaju se zasebno.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Slični članci

Zatražite pomoć u vezi sa rezervacijama, nalogom i još mnogo toga.
Prijava ili registracija