Pređi na sadržaj
  Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima
  Novost vezana za COVID-19
  Da biste pronašli opcije otkazivanja i povraćaja novca, izaberite rezervaciju na stranici Putovanja.Naša pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti primjenjuju se samo na određene rezervacije.Ako je vaš datum prijave nakon 15. jula, vratite se na ovu stranicu 15. juna 2020. godine i potražite novosti.

  Zašto su Airbnb doživljaji koje sam rezervisao otkazani?

  Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je 11. marta proglasila epidemiju COVID-19 globalnom pandemijom. Na osnovu smjernica vlada i stručnjaka za javno zdravlje po pitanju socijalnog distanciranja, 18. marta 2020. godine smo pauzirali Airbnb doživljaje i ostaće pauzirani barem do 14. juna 2020. godine u mnogim zemljama da bismo zaštitili zdravlje i bezbjednost naše zajednice.

  Vjerujemo da je preduzimanje ove mjere kratkoročno neophodno kako bismo uradili svoj dio da usporimo širenje virusa, kao i da na dugoročnom planu sačuvamo doživljaje kao pouzdan način za povezivanje s drugima širom svijeta.

  Šta se dešava s rezervacijama

  Ako ste imali rezervaciju između 18. marta i 14. juna 2020. godine, rezervacija je automatski otkazana. Dobili ste povraćaj cjelokupnog iznosa, uključujući povraćaj svih naknada za usluge Airbnb-a i dobićete kupon od 25 USD koji ćete moći da iskoristite za neki budući doživljaj.

  Rezervisanje doživljaja nakon 14. juna

  Možete rezervisati sve doživljaje koji su dostupni nakon 14. juna. Airbnb će nastaviti da prati situaciju na globalnom nivou i obavještavaće našu zajednicu o novostima ukoliko se situacija promijeni.

  Pravila otkazivanja Airbnb doživljaja

  Kada Airbnb doživljaji budu ponovo aktivni, pravila otkazivanja doživljaja nastaviće da se primjenjuju na sva otkazivanja. Otkazivanja povezana sa virusom COVID-19 obuhvaćena su našim pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti. Pogledajte naš članak o nepredviđenim okolnostima u vezi sa virusom COVID-19 da biste saznali više o pokrivenosti okolnosti u vezi sa virusom COVID-19.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?