Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregledanje koristite tastere za strelicama nagore i nadolje. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretragu će tražiti taj izraz. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila zajednice

Pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti i korona virus (COVID-19)

Napomena: Od 31. maja 2022. godine, ažurirali smo pokrivenost korona virusa (COVID-19) prema našim pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti:

• Za rezervacije ugovorene od 31. maja 2022. nadalje pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti više ne važe u situacijama povezanim s pandemijom COVID-19 koje su navedene niže u tekstu. Umjesto toga, primjenjivaće se pravila otkazivanja koja je odredio domaćin.

• Za rezervacije ugovorene prije 31. maja 2022. okolnosti povezane s pandemijom COVID-19 navedene u nastavku i dalje će biti obuhvaćene ovim pravilima.

Pravila su drugačija za rezervacije smještaja kategorije Luxe i rezervacije domaćih gostiju u Južnoj Koreji.

Ažurirano 31. maj 2022.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je 11. marta proglasila epidemiju korona virusa, poznatog kao COVID-19, globalnom pandemijom. Od tada, epidemija se brzo proširila, pa su vlade širom svijeta preduzele hitne mjere da uspore širenje pandemija COVID-19.

I mi smo reagovali i osigurali smo sljedeću pokrivenost za COVID-19 prema našim pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti kako bismo zaštitili našu zajednicu i omogućili da budete spokojni.

Savjet: Ako ste gost, možete da pronađete opcije za otkazivanje i povraćaj novca tako što ćete otići na stranicu Putovanja i izabrati putovanje – saznajte kako. Ako ste domaćin, informacije ćete pronaći na kontrolnoj tabli za domaćine.

Kratak opis

Rezervacije smještaja i doživljaja objavljenih na Airbnb-u ugovorene najkasnije 14. marta 2020. s datumom prijave u roku od 45 dana od trenutnog datuma obuhvaćene su pravilima i mogu se otkazati prije prijave. Gosti koji otkažu rezervaciju će imati opcije otkazivanja i povraćaja novca, a domaćini mogu otkazati rezervaciju bez naknada ili uticaja na status Super domaćina ako mogu da dostave važeći dokaz da ispunjavaju uslove. Airbnb će vratiti novac ili odobriti popust na putovanja koji uključuje sve naknade za usluge za otkazivanja koja su obuhvaćena ovim pravilima. Da biste otkazali u skladu s ovim pravilima, od vas će se tražiti da potvrdite činjenice vezane za vaše okolnosti i/ili dostavite prateću dokumentaciju.

Pravila otkazivanja koja je odredio domaćin će se primjenjivati kao i obično na rezervacije ugovorene nakon 14. marta 2020. godine, a prije 31. maja 2022. godine, osim u slučaju kada su gost ili domaćin zaraženi korona virusom (COVID-19).

Za rezervacije ugovorene 31. maja 2022. godine ili kasnije, primjenjivaće se pravila otkazivanja koja je odredio domaćin. Okolnosti povezane s pandemijom COVID-19 neće biti obuhvaćene.

Zahtjevi za otkazivanje će se obrađivati u skladu sa pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti koja važe u trenutku podnošenja zahtjeva, a već otkazane rezervacije se neće ponovo razmatrati.

Ako je rezervacija već počela (vrijeme prijave je prošlo), ova pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti ne važe.

Pravila su drugačija za rezervacije domaćih gostiju u Južnoj Koreji i za rezervacije smještaja kategorije Luxe.

Koje rezervacije su pokrivene

Rezervacije ugovorene 14. marta 2020. ili prije

Rezervacije smještaja i doživljaja objavljenih na Airbnb-u ugovorene najkasnije 14. marta 2020. s datumom prijave u roku od 45 dana od trenutnog datuma mogu se otkazati prije prijave. To znači da će gosti koji otkazuju rezervacije u skladu s pravilima dobiti povraćaj cjelokupnog iznosa ili popust na putovanja u iznosu koji su platili (pod uslovom da postoji mogućnost dobijanja popusta na putovanja), domaćini će u skladu s pravilima moći da otkažu bez naknade i to im neće uticati na status Super domaćina, a Airbnb će isplatiti povraćaj svih naknada za usluge ili će ponuditi popust na putovanja u koji će biti uključene sve naknade za usluge.

Rezervacije smještaja i Airbnb doživljaja ugovorene do 14. marta 2020. sa datumom prijave više od 45 dana od današnjeg dana trenutno ne spadaju u nepredviđene okolnosti u vezi sa pandemijom COVID-19. Kao i obično, primjenjivaće se pravila otkazivanja koja je odredio domaćin.

Ako je rezervacija već počela (vrijeme prijave je prošlo), ova pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti ne važe.

Rezervacije ugovorene nakon 14. marta 2020. godine, a prije 31. maja 2022. godine

Za rezervacije smještaja i Airbnb doživljaja ugovorene nakon 14. marta 2020. godine, a prije 31. maja 2022. godine, pravila otkazivanja koje određuje domaćin će se primjenjivati kao i obično i okolnosti u vezi sa korona virusom (COVID-19) neće biti pokrivene našim pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti, osim u slučaju da je gost ili domaćin trenutno zaražen korona virusom (COVID-19). U okolnosti koje se odnose na COVID-19 koje nijesu obuhvaćene spadaju: prekidi i obustavljanja prevoza; savjeti za putovanja i ograničenja; zdravstveni savjeti i karantini; izmjene važećeg zakona; i druge vladine naredbe, poput naredbi za evakuaciju, zatvaranja granica, zabrane kratkoročnog iznajmljivanja i zahtjeva za ostajanjem kod kuće.

Rezervacije ugovorene 31. maja 2022. godine ili kasnije

Za smještaje i Airbnb doživljaje ugovorene 31. maja 2022. godine ili kasnije, primjenjivaće se pravila otkazivanja koja je odredio domaćin. Okolnosti povezane s pandemijom COVID-19 neće biti obuhvaćene našim pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Naša Pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti su osmišljena da zaštite goste i domaćine od nepredviđenih okolnosti koje nastanu nakon rezervacije. Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila COVID-19 globalnom pandemijom, pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti se više ne primjenjuju jer COVID-19 i njegove posljedice više nijesu nepredviđene ili neočekivane. Prilikom rezervacije pažljivo pregledajte pravila otkazivanja koja je odredio domaćin i razmislite o izboru opcije koja vam pruža potrebnu fleksibilnost.

Kako to funkcioniše

Ako ste gost, opcije otkazivanja i povraćaja novca možete pronaći odlaskom na stranicu Putovanja i izborom rezervacije – saznajte kako. Ako ste domaćin, informacije ćete pronaći na kontrolnoj tabli za domaćine.

Novosti i materijali o korona virusu

Pažljivo smo izabrali članke za pomoć našoj zajednici tokom ovog perioda, a možete ih naći u Informativnom centru. Možete pronaći najnovije informacije o našoj reakciji na COVID-19, od ažuriranja pravila do materijala za domaćine i goste.

Možete da pročitate i pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti da biste saznali koje okolnosti ona pokrivaju, a koje se ne odnose na COVID-19.

Od svih članova zajednice tražimo da se uvijek pridržavaju načela poštovanja, uključivanja i naših Antidiskriminacijskih pravila prilikom interakcije s drugim članovima zajednice.

Nastavićemo da razmatramo primjenu ovih pravila. Pratite ovu stranicu da biste bili u toku sa obavještenjima i novim informacijama.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Slični članci

Zatražite pomoć u vezi sa rezervacijama, nalogom i još mnogo toga.
Prijava ili registracija