Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Zdravstveni i bezbjednosni uslovi za smještaje na Airbnb-u

  Tokom pandemije COVID-19 važno je voditi računa o zdravlju i bezbjednosti. Kreirali smo skup obaveznih bezbjednosnih praksi koje se odnose na COVID-19 za domaćine i goste Airbnb smještaja, na osnovu smjernica Svjetske zdravstvene organizacije i američkih centara za kontrolu bolesti. Pored toga, trebalo bi da se upoznate sa opštim smjernicama za zdravlje i bezbjednost u cilju zaštite od pandemije COVID-19, da nastavite da pratite važeća službena ograničenja i savjete u vezi sa putovanjima i da poštujete sve državne i lokalne zakone i smjernice.

  Airbnb je uveo smjernice i programe koji doprinose rješavanju zdravstvenih i bezbjednosnih problema, ali te mjere ne mogu u potpunosti da eliminišu rizik. Posebno ako ste u kategoriji većeg rizika (npr. osobe starije od 65 godina ili osobe s već postojećim zdravstvenim problemima kao što su dijabetes ili srčane bolesti), preporučujemo da potražite stručni savjet i preduzmete dodatne mjere opreza prilikom donošenja odluke o rezervaciji smještaja ili doživljaja na Airbnb-u. Saznajte više o zdravstvenim i bezbjednosnim smjernicama za domaćine i goste Airbnb doživljaja.

  Bezbjednosne prakse koje se odnose na COVID-19 (obavezno)

  Nosite masku i održavajte bezbjedno odstojanje u društvu ako to zahtijevaju lokalni propisi i smjernice

  Ako to zahtijevaju lokalni propisi ili smjernice, svi domaćini i gosti moraju da se obavežu na to da će se pridržavati pravila navedenih u nastavku:

  • Prilikom susreta uživo nosite masku ili zaštitu za lice
  • Održavajte međusobno odstojanje od 2 metra u svakom trenutku

  Primjenjujte Airbnb-ov postupak poboljšanog čišćenja u 5 koraka između svakog boravka

  Svi domaćini i gosti su obavezni da prate gore navedene bezbjednosne mjere koje se odnose na COVID-19, kada je to primjenjivo, uključujući Airbnb-ov poboljšani postupak čišćenja u 5 koraka između boravaka gostiju. Kalendari domaćina koji ne pristanu na ove mjere bi mogli biti blokirani. Domaćini ili goste koji ponavljaju kršenje ovih smjernica mogli bi snositi druge posljedice, uključujući suspenziju naloga ili uklanjanje iz zajednice.

  Dodatne smjernice za putovanja i ugošćavanje tokom pandemije COVID-19

  Nemojte putovati ili ugošćavati ako ste nedavno bili izloženi korona virusu ili imate simptome koje izaziva COVID-19

  Kako bismo zaštitili zdravlje i bezbjednost naše zajednice, Airbnb-ova pravila nalažu da domaćini (i sve osobe koje mogu biti prisutne u smještaju prije ili za vrijeme boravka) ne smiju ulaziti u smještaj ili komunicirati sa svojim gostima, a gosti ne smiju dolaziti u smještaj ako je nešto od navedenog istina:

  • Zaraženi ste ili ste bili pozitivni na testu za COVID-19 u posljednjih 30 dana
  • Sumnjate da ste bolesni ili da ste bili izloženi i čekate rezultate testa kako biste utvrdili imate li COVID-19 ili ne
  • Imate simptome ili ste zabrinuti zbog moguće infekcije korona virusom (COVID-19)
  • U posljednjih 14 dana ste imali blizak, trajan kontakt sa osobom za koju je potvrđeno ili se sumnja da je zaražena korona virusom (COVID-19)*

  Za više detalja o tome šta da radite u slučaju zaraze ili izloženosti korona virusu (COVID-19), pogledajte sljedeće dokumente:

  *Imajte na umu da smještaji za osobe u prvim redovima podliježu drugačijim standardima.

  Redovno perite ruke

  Obavezno često perite ruke, naročito ako ste u kontaktu s ljudima koji nijesu dio vaše rezervacije i dodirujete površine i pribor u zajedničkoj prostoriji ili prostoru.

  • Pravilno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi
  • Ako sapun i voda nijesu dostupni, koristite sredstvo za dezinfekciju ruku koje sadrži najmanje 60% alkohola; nanesite na ruke i trljajte ih dok se ne osuše

   Pridržavajte se lokalnih propisa ili smjernica koji se odnose na nošenje maske i bezbjedno odstojanje u društvu u zajedničkim prostorijama

   Kada ste u zajedničkom prostoru ili prostoriji (kao domaćin ili gost), pridržavajte se lokalnih propisa i smjernica koji se odnose na nošenje maske i bezbjedno odstojanje u društvu od bilo koga ko nije naveden u vašoj rezervaciji. Domaćini bi trebalo da razmotre mogućnost prijave u smještaj bez kontakta kada god je to moguće.

   Imajte na umu da ako vam je neprijatno da boravite u privatnoj sobi ili zajedničkoj prostoriji, razmislite o tome da rezervišete cijeli smještaj. Ako vam nije prijatno da ugošćavate u privatnoj sobi ili zajedničkoj prostoriji, možete da objavite cijeli smještaj ili da pauzirate ugošćavanje ako to nije moguće.

   Domaćini bi takođe trebalo da se pridržavaju lokalnih smjernica za ugošćavanje u privatnim sobama, zajedničkim prostorijama i za ukupan broj ljudi kojima je dozvoljeno da se okupljaju u smještaju.

   Napomena: Od 20. avgusta 2020. godine Airbnb je objavio globalnu zabranu svih zabava i događaja u Airbnb smještajima, uključujući ograničenje kapaciteta na 16 osoba. Ova zabrana organizovanja zabava odnosi se na sve buduće rezervacije na Airbnb-u i biće na snazi na neodređeno vrijeme, do daljnjeg. Za više informacija pročitajte naša Pravila o zabavama i događajima.

   Dodatne smjernice za domaćine privatnih soba i zajedničkih prostorija

   Domaćini privatnih soba ili zajedničkih prostorija takođe bi trebalo da:

   • Ograniče broj gostiju po potrebi da bi omogućili bezbjedno odstojanje u društvu u svim zajedničkim prostorijama, ako to nalažu lokalni propisi ili smjernice
   • Provjetravaju zajedničke prostorije tokom boravka, kada je to bezbjedno i sigurno, kao što je navedeno u protokolu čišćenja
   • Čiste i dezinfikuju zajedničke prostorije (kao što su kupatila i kuhinje) što je moguće češće

   Imajte na umu da vlasti u nekim državama mogu uvesti ograničenja ili odrediti dodatne obaveze ili uslove u pogledu iznajmljivanja privatnih soba i zajedničkih prostorija. Obavezno pregledajte i poštujte sve dodatne smjernice za bezbjednost i čišćenje koje su izdale nadležne državne i/ili zdravstvene ustanove u vašem regionu.

   Šta da uradite ako tokom ili nakon boravka budete pozitivni na testu za COVID-19

   Ako ste nedavno dobili pozitivan rezultat testa na COVID-19 ili ste počeli da osjećate bilo kakve simptome koje izaziva COVID-19, razmislite o tome da obavijestite sve koji su možda bili pogođeni ili potencijalno izloženi, pored relevantnih lokalnih vlasti.

   Jeste li dobili potrebnu pomoć?