Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Airbnb-ov poboljšani postupak čišćenja u 5 koraka

  Postupak čišćenja u 5 koraka je skup praksi čišćenja kojih svi domaćini moraju da se pridržavaju između boravaka gostiju, pored poštovanja lokalnih propisa i smjernica.

  1. korak: priprema

  Pravilna priprema može pomoći vama i vašem timu da čistite efikasnije i bezbjednije. Obavezno se pridržavajte pravila u nastavku:

  • Ako je moguće, provjetrite prostor prije i tokom čišćenja
  • Koristite sredstva za dezinfekciju odobrena od strane lokalnih regulatornih agencija u cilju sprečavanja širenja pandemije COVID-19
  • Uvijek pažljivo pročitajte uputstva i upozorenja na proizvodima za čišćenje
  • Operite ili dezinfikujte ruke

  2. korak: čišćenje

  Čišćenje podrazumijeva uklanjanje prašine i prljavštine s površina kao što su podovi i radne površine. Obavezno se pridržavajte pravila u nastavku:

  • Pometite, usisajte, obrišite prašinu i/ili prebrišite vlažnom krpom sve površine prije nego što ih sanitarno očistite
  • Operite posuđe i veš na najvišoj mogućoj temperaturi
  • Obrišite tvrde površine deterdžentom i vodom

  3. korak: sanitarno čišćenje

  Sanitarno čišćenje podrazumijeva korišćenje hemijskih sredstava u cilju smanjenja broja bakterija na površinama kao što su kvake i daljinski upravljači televizora. Obavezno se pridržavajte pravila u nastavku:

  • Odobrenim sprejom za dezinfekciju poprskajte površine koje ljudi često dodiruju u svakoj prostoriji
  • Ostavite sredstvo za dezinfekciju da odstoji onoliko dugo koliko je navedeno na etiketi proizvoda
  • Ostaviti da se površina osuši

  4. korak: provjera

  Da biste pristupili prilagođenim kontrolnim listama za čišćenje, otvorite Uvidi > Čišćenje. Obavezno se pridržavajte pravila u nastavku:

  • Pogledajte najbolje prakse na kontrolnoj listi za svaku prostoriju i pridržavajte ih se kako biste bili sigurni da su sve prostorije očišćene i dezinfikovane između svakog boravka
  • Podijelite ove najbolje prakse sa svojim timom za ugošćavanje i osobama zaduženim za čišćenje

  5. korak: završne radnje

  Kako biste spriječili unakrsnu kontaminaciju, važno je da završite čišćenje i dezinfekciju prostorije prije nego što u nju unesete sve ono što će trebati sljedećem gostu. Obavezno se pridržavajte pravila u nastavku:

  • Operite ruke prije nego što gostima dopunite sve potrepštine i zamijenite posteljinu, peškire i pribor za čišćenje
  • Bacite u otpad ili operite sredstva za čišćenje i zaštitnu opremu
  • Ne ulazite ponovo u prostoriju nakon što je sanitarno očistite
  • Očistite opremu prilikom svake smjene gostiju

  Taj postupak se zasniva na Airbnb-ovom priručniku za čišćenje, koji je razvijen u saradnji sa stručnjacima iz oblasti sanitarnog čišćenja i medicine.

  Na svom nalogu možete otvoriti odjeljak Uvidi > Čišćenje da biste preuzeli kompletan priručnik za čišćenje i pronašli više informacija, edukativne materijale i prilagođene kontrolne liste za čišćenje.

  Posvećenost postupku čišćenju je obavezna za sve smještaje

  Domaćini koji ne pristanu na bezbjednosne prakse koje se odnose na COVID-19, uključujući postupak poboljšanog čišćenja u 5 koraka, možda neće moći da prihvataju nove rezervacije.

  Ove mjere zahtijevaju nošenje maske i bezbjedno odstojanje u društvu ako to nalažu lokalni zakoni ili smjernice, kao i poštovanje poboljšanog postupka čišćenja u 5 koraka. Domaćini koji višestruko ili ozbiljno krše standarde za čišćenje mogu biti predmet sankcija kao što su upozorenja, suspenzije, a u nekim slučajevima, uklanjanje s Airbnb platforme.

  Gosti će znati da ste posvećeni poboljšanom čišćenju

  Nakon što se vi ili član vašeg tima za ugošćavanje obavežete na postupak čišćenja, vaša posvećenost poboljšanom čišćenju će se prikazivati gostima na stranici vašeg smještaja.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?

  Slični članci