Pređi na sadržaj
  Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima
  Vrijeme čekanja je duže od uobičajenog zbog COVID-19
  Ako vaša rezervacija počinje za više od 72 sata, kontaktirajte nas kad se približi vrijeme prijave. Ako želite da promijenite ili otkažete rezervaciju, to možete da uradite na stranici Putovanja ili na kontrolnoj tabli domaćina.

  Šta sve utiče na način na koji se objava smještaja prikazuje u rezultatima pretrage?

  Cilj Airbnb-ovog algoritma kojim se određuje redoslijed objava smještaja u rezultatima pretrage je da pomogne gostima da pronađu najprikladniji smještaj za svoje putovanje, a domaćinima da pronađu goste koji im najviše odgovaraju. Razmatramo skoro 100 različitih faktora za svaki unos u svakoj pretrazi (i ne brinite – ne morate savršeno da radite na svemu da biste bili dobro rangirani).

  Tačna lista razmatranih osobina je povjerljiva, ali evo osnovnih kategorija:

  Potrebe gostiju: Razmatramo faktore vezane za gosta, uključujući odakle pretražuje, prethodna putovanja, koje su smještaje dodali na listu želja ili na koje su kliknuli itd.

  Detalji smještaja: Razmatramo stvari kao što su broj recenzija sa pet zvjezdica, cijena, lokacija smještaja, da li je uključena instant rezervacija, koliko brzo domaćin odgovara na zahtjeve i mnoge druge faktore.

  Detalji putovanja: Uzimamo u obzir koliko će gostiju putovati, koliko će putovanje trajati, koliko je vremenski udaljeno putovanje, da li su gosti odredili najmanju ili najvišu cijenu i razne druge faktore.

  Ako želite da saznate više, evo nekih detalja:

  Razumijevanje pretraživača

  Da bismo razumjeli kako su gosti reagovali na vašu objavu smještaja u prethodnim pretragama, razmatramo brojne signale, ali dva važna faktora su:

  • Klikovi u rezultatima pretrage: Kada se objava smještaja prikaže u rezultatima pretrage, smatramo da je dobar znak ako gost klikne na tu objavu da sazna više. Da bismo bili sigurni da je ovo fer za cijelu zajednicu domaćina, brojimo samo klikove različitih gostiju.
  • Zahtjevi sa stranice objave smještaja: Pratimo koliko često gosti odlučuju da rezervišu kada pregledaju vašu objavu smještaja. Smatramo da uspješni smještaji pomažu gostima da se odluče da rezervišu.

  Razumijevanje objava smještaja

  Ovo su neki od faktora nad kojima domaćini imaju najviše kontrole:

  • Recenzije: Prilikom rangiranja pretrage uzima se u obzir broj ostvarenih putovanja i utisci i ocjene gostiju. Iako su dobri utisci od suštinskog značaja za visok plasman u rezultatima pretrage, to ne znači da će mali broj negativnih ocjena ili gostiju koji nijesu napisali recenzije imati značajan uticaj na vaš položaj na rang-listi.
  • Cijena: Cijena je jedan od glavnih faktora odlučivanja prilikom poređenja objava smještaja. Iz tog razloga, važno je da odredite konkurentnu cijenu na tržištu.
  • Super domaćin: Iako status Super domaćina ne utiče na plasman smještaja, faktori koji vam donose status Super domaćina utiču.
  • Nove objave smještaja: Da bismo bili sigurni da potpuno novi domaćini mogu uspješno da se predstave, pobrinuli smo se da se nove objave smještaja dobro prikazuju na rang-listi pretrage.

  Iskustvo gostiju u vezi sa rezervacijama

  Najbolji način da osiguramo da gosti i dalje biraju Airbnb je da se postaramo da njihovo iskustvo bude pozitivno, pa podižemo rang objava smještaja čiji domaćini uvijek brzo odgovaraju gostima.

  • Stopa i vrijeme odgovora: Odgovor na zahtjeve u roku od 24 sata poboljšaće rang u pretrazi.
  • Odbijanja: Za domaćine koji koriste Zahtjev za rezervaciju, rang pretrage prati koliko je gostiju poslalo zahtjev za rezervaciju, ali su odbijeni. Povremeno su odbijanja neophodna, tako da kao i sa drugim faktorima rangiranja u pretrazi, interesuju nas dugoročni obrasci tokom sedmica i mjeseci, a ne pojedinačna odbijanja.
  • Instant rezervacija: Gosti na Airbnb-u cijene brzo i lako ugovaranje rezervacija i najvjerovatnije će rezervisati smještaj sa instant rezervacijom. Cilj pretrage je da prikaže gostima smještaj za koji postoji najveća vjerovatnoća da će ga rezervisati. Algoritam postavlja objave smještaja sa instant rezervacijom u prvi plan. I, da bi sve bilo kako treba, ako se smještaj sa zahtjevom za rezervaciju (tj. smještaj koji nema instant rezervaciju) dobro uklapa u druge faktore iskustva sa rezervacijom, moguće je da će se dobro kotirati na rang-listi pretrage.

  Lokacija

  Rangiranje u pretrazi nastoji da prikaže objave smještaja na lokacijama za koje su gosti najviše zainteresovani. Zaključili smo da gosti tako najlakše pronalaze smještaj za putovanje, a zajednici domaćina takav pristup takođe donosi više rezervacija. Zato uzimamo u obzir prethodne rezervacije gostiju. Mi smo u prilici da saznamo da kada gost pretražuje određeno mjesto ili grad, gdje će najvjerovatnije rezervisati smještaj.

  Vidljivost u pretrazi

  Iako, sami po sebi, ne utiču na rangiranje, vidljivost u pretragama i ispunjavanje uslova pretrage na vašem tržištu su bitni elementi dobrog plasmana. Evo nekih faktora koje treba da imate na umu:

  • Odlaganje aktivacije: Da bi domaćini imali vremena da dobro provjere postavke, ponekad protekne između 6 i 24 sata od kreiranja nove objave smještaja dok ona ne postane vidljiva u pretrazi.
  • Najmanji i najveći broj noćenja: Da bi se pojavio u pretragama kada gost bira datume, smještaj mora da ima odgovarajući najmanji i najveći broj noćenja. Ukoliko domaćin želi da se pojavi u što većem broju pretraga, preporučuje se da smanji najmanji broj noćenja i isto tako poveća najveći broj.
  • Dugoročne rezervacije: Neki gosti na Airbnb-u traže boravke duže od 28 dana. Da bi se smještaj prikazao u ovim pretragama, potrebno je da date mjesečni popust na osnovnu naknadu za noćenje kako biste gostima ponudili razumnu cijenu.

  Stalno ažuriramo sistem kako bismo postigli najbolje rezultate za domaćine i goste na platformi, pa ove faktore možemo prilagođavati i testirati.