Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregledanje koristite tastere za strelicama nagore i nadolje. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretragu će tražiti taj izraz. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila zajednice

Pravila o zabavama i događajima

Napomena: Od 20. avgusta 2020. Airbnb je u skladu s našim pravilima zajednice objavio globalnu zabranu organizovanja svih zabava i događaja u Airbnb smještajima, uključujući ograničenje najvećeg broja gostiju na 16 osoba. Ova zabrana organizovanja zabava odnosi na sve buduće rezervacije na Airbnb-u i biće na snazi na neodređeno vrijeme, do daljnjeg.

Naši Standardi zajednice zabranjuju članovima Airbnb zajednice da stvaraju neprilike koje uznemiravaju susjedstvo. Domaćini i gosti mogu da ispoštuju ovaj standard tako što će se pobrinuti da se jasno usklade s očekivanjima po pitanju različitih okupljanja u smještajima. Iako smatramo da većina gostiju poštuje pravila, kreirali smo naša pravila za zabave i događaje kako bismo pružili jasne smjernice o tome šta očekujemo od svih. Do daljnjeg, pravila zabranjuju:

  • Okupljanja više od 16 osoba
  • Sve zabave i događaje koji remete mir

Gosti koji su prijavljeni zbog organizovanja zabave koja remeti mir ili kršenja naših pravila o okupljanjima više od 16 osoba podliježu suspenziji ili uklanjanju s Airbnb-ove platforme. U nekim slučajevima, recenzije koje su gosti napisali nakon takvih zabava mogu biti uklonjene. Takođe možemo da uklonimo smještaje ako utvrdimo da je domaćin odobrio zabavu koja krši ova pravila. Ako dobijemo prijave da neki smještaj ometa okolnu zajednicu, možemo da zatražimo od domaćina da ažurira svoja pravila ili suspenduje smještaj.

Pored jačanja naših pravila koja se tiču zabava, radimo i na tehnologijama za otkrivanje rizika koje pomažu da zaustavimo zabave koje uznemiravaju okolnu zajednicu prije nego što uopšte počnu.

Okupljanja većeg broja ljudi

Do daljnjeg, okupljanja više od 16 osoba, uključujući i goste i posjetioce, nijesu dozvoljena, bez obzira na odobrenje domaćina.

Zabave i događaji

Do daljnjeg, sve zabave i događaji koji uznemiravaju okolnu zajednicu su zabranjeni, bez obzira na broj ljudi. Gostima koji organizuju ovakve događaje može biti uklonjen nalog, a domaćini koji krše ovo pravilo i dozvoljavaju gostima da organizuju zabave mogu snositi posljedice koje mogu da uključuju i uklanjanje njihovog smještaja.

Prijavljivanje ometanja

Kada objekat koji je objavljen na Airbnb-u remeti red i mir, bez obzira na to da li je u pitanju pretjerana buka, bučna zabava, okupljanje više od 16 osoba ili rizično ponašanje, članovi lokalne zajednice mogu to da prijave Podršci za susjedstvo koja pruža vezu s lokalnim hitnim službama. Imaće i pristup telefonskom broju tima Podrške za susjedstvo, gdje mogu da prijave zabavu koja je još u toku. Nakon što neko prijavi problem, Airbnb će poslati imejl s potvrdom u kojem će objasniti šta slijedi.

Koraci koje smo preduzeli u vezi s nedozvoljenim zabavama

Smanjenje broja neovlašćenih kućnih zabava na Airbnb-u već dugo je prioritet. Preduzimamo mjere kako bismo podržali bezbjedno i odgovorno putovanje. U okviru naše globalne zabrane organizovanja zabava, možemo da blokiramo određene rezervacije za koje utvrdimo da predstavljaju veći rizik za održavanje neovlašćenih zabava.

Smjernice za sadržaj objave smještaja

U skladu s ovim pravilima, domaćini ne bi trebalo da povećavaju šanse za organizovanje zabava i događaja koji uznemiravaju okolnu zajednicu tako što će oglašavati svoj smještaj kao prostor prikladan za zabave ili događaje. Isto tako, domaćini ne bi trebalo da oglašavaju svoj smještaj za okupljanja koja uključuju više od 16 osoba.

Smještaji koji krše ova pravila putem naziva, opisa, kućnog reda, fotografija smještaja i slično, mogu biti suspendovani dok sadržaj koji krši pravila ne bude uklonjen. Ako primimo žalbe o objektu koji krši ovo pravilo, takođe možemo da suspendujemo smještaj na najviše 30 dana i zatražimo od domaćina da ažurira objavu smještaja tako da sadrži izričito pravilo u kojem se navodi da zabave i događaji nijesu dozvoljeni.

U rijetkim slučajevima kada postoji utisak da je smještaj namijenjen samo za održavanje zabava ili događaja (npr. sala za održavanje zabava ili događaja) ili ako je objekat izazvao ozbiljne neugodnosti za okolnu zajednicu, smještaj može biti trajno uklonjen s Airbnb-a.

Pravila koja se odnose na različite tipove objekata

Tradicionalni tip smještaja

Domaćinima koji nude tradicionalni tip smještaja (poput butik hotela) prepuštamo da sami odluče koja će pravila primjenjivati u vezi s događanjima. Domaćini koji nude tradicionalni tip smještaja mogu dozvoliti odgovarajuće događaje po sopstvenom nahođenju. U slučaju da primimo žalbe na ove smještaje i događaje ili u slučaju da je tip događaja neprikladan, kontaktiraćemo s tim objektima po potrebi.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Slični članci

Zatražite pomoć u vezi sa rezervacijama, nalogom i još mnogo toga.
Prijava ili registracija