Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najsličnijem dostupnom jeziku.

Novi način borbe protiv diskriminacije na Airbnb-u

Predstavljamo vam Project Lighthouse kojem je cilj da otkrije moguće slučajeve diskriminacije, utvrdi koji je njen opseg i da je iskorijeni.
Autor: Airbnb, objavljeno 15. jun 2020.
Materijal za čitanje od 9 min.
Ažurirano 13. dec 2022.

Posebnosti

  • Projekat Lighthouse će nam pomoći da shvatimo kada i kako se na Airbnb-u dešava rasna diskriminacija

  • Sarađujemo s grupama za zaštitu građanskih prava kako bismo bili sigurni da preduzimamo ove važne korake na promišljen način

  • Sarađujemo i s vodećim organizacijama za zaštitu privatnosti kako bismo se pobrinuli da se poštuje privatnost svake osobe

Napomena urednika: U decembru 2022. godine objavili smo najnovije informacije u kojima smo detaljno opisali početne nalaze projekta Lighthouse, zajedno sa dodatnim aktivnostima koje sprovodimo u borbi protiv diskriminacije. Saznajte detalje.

Naša misija je oduvijek bila da stvorimo svijet u kojem se svako svuda može osjećati kao kod kuće. Rasizam, mržnja i diskriminacija u suprotnosti su sa svime u šta vjerujemo kao kompanija i globalna zajednica. Od 2016. godine uklonili smo 1,3 miliona ljudi sa Airbnb-a jer su odbili da se odnose prema drugima bez osuđivanja ili predrasuda, ali još mnogo posla je pred nama.

Važan korak u našoj neprestanoj borbi protiv diskriminacije je da razumijemo kada i kako se to dešava. Stoga vam predstavljamo projekat Lighthouse, revolucionarnu inicijativu koju pokrećemo u Sjedinjenim Državama u cilju otkrivanja, utvrđivanja opsega i prevazilaženja diskriminacije prilikom rezervisanja ili ugošćavanja na Airbnb-u.

Svjesni smo da možda imate pitanja o projektu Lighthouse i o tome što on podrazumijeva za vas, pa smo dali sve od sebe da na ovoj stranici odgovorimo na ta pitanja.

Kako će projekat Lighthouse funkcionisati?
Diskriminacija se zasniva na percepciji, a na Airbnb-u ljudi rasu percipiraju po stvarima kao što su imena i profilne fotografije. Zajedno s organizacijama za zaštitu građanskih prava kao što su Color Of Change i Upturn, počinjemo s istraživanjima kako bismo razumjeli kada i gdje se na našoj platformi dešava rasna diskriminacija i efikasnost pravila koja se protiv nje bore.

Kako je Airbnb razvio projekat Lighthouse?
Razvili smo projekat Lighthouse uz doprinos vodećih grupa za zaštitu građanskih prava i organizacija za zaštitu privatnosti, uključujući Asian Americans Advancing Justice – AAJC, Centar za demokratiju i tehnologiju, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights,LULAC, NAACP,NationalAction Network i Upturn, kako bismo bili sigurni da radimo ovaj važan posao na način koji je promišljen i koji poštuje svačiju privatnost.

Ko ispunjava uslove za učešće?
U ovom trenutku, projekat će biti ograničen na domaćine i goste u SAD.

Kada će se projekat Lighthouse pokrenuti?
Istraživanje bi trebalo da počne u septembru, a svi domaćini i gosti imaće priliku da odustanu od učešća. Počevši od 30. juna, podijelili smo detalje o tome kako proces funkcioniše i kako se možete isključiti, a svi će dobiti obavještenje najmanje 30 dana ranije da odustanu ako odluče da ne učestvuju.

Kako Airbnb želi da koristi moje podatke?
Ovaj projekat mjeri diskriminaciju koja se zasniva na percepciji. Ljudi često svoju percepciju nečije rase zasnivaju na njihovom imenu i izgledu. Zato ćemo, kako bismo stekli te utiske, profilne fotografije na Airbnb-u i imena koja su s njima povezana podijeliti s nezavisnim partnerom koji nije dio Airbnb-a. Ovaj partner radi u skladu sa strogim ugovorom o povjerljivosti, tako da mu je zabranjeno da dijeli ove informacije s bilo kim drugim.

Partner će pregledati fotografije i imena i navesti šta percepira iz njih, odnosno na koju rasu po njegovom mišljenju ukazuju dostavljeni podaci. Oni će te stavove podijeliti sa specijalizovanim timom na Airbnb-u zaduženim isključivo za rad na borbi protiv diskriminacije. Međutim, prije nego što to podijelimo, svi podaci koji povezuju percipiranu rasu s nalogom će biti uklonjeni, uključujući fotografiju, ime i druge detalje koji bi se mogli upotrijebiti kako bismo saznali kojem nalogu pripadaju. Airbnb neće povezivati percipiranu rasu s određenim nalozima niti će vas ciljati na osnovu tih podataka.

Podatke o percipiranoj rasnoj pripadnosti koje nam naš partner dostavi upotrijebićemo, na primjer, kako bismo utvrdili da li se osoba određene percipirane rasne pripadnosti suočava češće nego drugi s odbijanjem rezervacija. To će nam pomoći u kreiranju novih funkcija i uvođenju novih pravila kako bismo riješili pitanja nejednakosti. Udružili smo se s organizacijama za zaštitu ljudskih prava i privatnosti kako bismo bili sigurni da radimo ovaj posao na način koji je i promišljen i koji poštuje svačiju privatnost.

Da li će Airbnb koristiti neki algoritam, tehnologiju prepoznavanja lica ili mašinsko učenje?
Ne. Smatramo da je najbolji način za utvrđivanje percipirane rasne pripadnosti ljudska interpretacija, a ne mašinsko učenje. Upotreba algoritama, tehnologije prepoznavanja lica ili mašinskog učenja za nešto tako osjetljivo kao što je rasa zahtijevala bi pažljivo razmatranje i informacije od, između ostalog, organizacija za zaštitu građanskih prava i privatnost. Ako bismo to razmotrili, zatražili bismo njihove smjernice i podršku kako bismo bili sigurni da ste informisani.

Profilne fotografije se ne prikazuju dok rezervacija ne bude potvrđena. Zašto planirate da koristite profilnu fotografiju u istraživanju?
Iako su profilne fotografije uklonjene tokom postupka prve rezervacije, zanima nas kako bi profilne fotografije mogle da utiču na druge aspekte interakcije korisnika na platformi u pogledu stvari kao što su otkazivanja ili recenzije.

Kako će Airbnb poštovati moju privatnost?
Prije nego što započnemo s analizom podataka o percipiranoj rasnoj pripadnosti, svi se podaci razdvajaju od podataka o vašem profilu, što znači da se nadalje neće povezivati ni s kojim pojedinačnim nalogom na Airbnb-u. Ove informacije nećemo koristiti za promjenu bilo čijeg pojedinačnog iskustva kao domaćina ili gosta na Airbnb-u, niti ćemo koristiti te informacije u bilo koju svrhu osim za antidiskriminacijski rad niti ćemo ih koristiti u bilo kakvom marketingu ili oglašavanju. Analiziraćemo uzorke u većem opsegu.

Zašto Airbnb sada najavljuje projekat Lighthouse?
Na ovom projektu radimo skoro dvije godine i planiramo da pokrenemo ovu inicijativu u drugom dijelu 2020. godine. Ali nedavni događaji u SAD su nas primorali da ubrzamo proces. Iako Airbnb već istražuje pojedinačne slučajeve diskriminacije koje korisnici sami prijavljuju, trenutno nemamo način na koji bismo mogli da pratimo raširenije trendove i oblike ponašanja povezane s diskriminacijom koji bi mogli biti prisutni na Airbnb-u. Ti pojedinačni slučajevi diskriminacije mogu biti simptom većeg sistemskog problema, a mi želimo i jedno i drugo da iskorijenimo.

Šta se događa kad Airbnb otkrije da se neko tretira na drugačiji način?
Projekat Lighthouse je dio našeg stalnog rada na sprečavanju diskriminacije na Airbnb-u i odgovora na nju. Svi zaključci koje donesemo na osnovu analize podataka pomoći će nam u kreiranju novih funkcija i pravila koja će doprinijeti tome da se svi korisnici naše platforme tretiraju na jednak način i pomoći nam u ispunjenju zadate misije da što većem broju ljudi pružimo osjećaj pripadanja.

Postoje i druge vrste diskriminacije. Zašto se Airbnb fokusira na rasnu pripadnost?
Borimo se protiv svih vrsta diskriminacije, ne samo rasne diskriminacije i ne samo diskriminacije jedne određene zajednice. Odlučni smo u borbi protiv diskriminacije na osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, starosti, pola, rodnog identiteta, vjerske pripadnosti, seksualne orijentacije, invaliditeta i porodičnog statusa, s čime se suočavaju domaćini i gosti iz čitavog svijeta. Ovo je samo jedan dio puno veće borbe.

Kako da se prestanem da učestvujem u projektu Lighthouse?
Postavke koje se odnose na učestvovanje u projektu možete da promijenite u svakom trenutku u postavkama privatnosti i dijeljenja podataka. Ako prestanete da učestvujete u projektu, od tog trenutka nadalje nećemo od vas prikupljati podatke za projekat Lighthouse. Međutim, imajte na umu da nam podaci koje nam dozvolite da prikupljamo od vas u okviru ovog projekta pomažu u stvaranju novih standarda za otkrivanje, utvrđivanje opsega i suzbijanje diskriminacije na Airbnb-u. Prije nego što započnemo s analizom percipiranih podataka o rasnoj pripadnosti, svi podaci se razdvajaju od podataka o vašem profilu, što znači da se nadalje ne povezuju s vašim nalogom na Airbnb-u.

Kako Airbnb pomaže drugim kompanijama u borbi protiv diskriminacije?
Tehnološke kompanije imaju ogromnu odgovornost da se pobrinu da svi budu tretirani na isti način. Želimo da projekat Lighthouse ima uticaj i izvan Airbnb-a, pa ćemo metodologiju koja stoji iza njega podijeliti u javno dostupnom tehničkom dokumentu. Nadamo se da će izvještaj poslužiti drugim kompanijama kao nacrt za sopstvene projekte i da može biti polazna tačka za dalje inovacije koje će rigorozno pratiti diskriminaciju uz očuvanje privatnosti korisnika.

Šta je Airbnb do sada preduzeo u borbi protiv diskriminacije?
U posljednjih nekoliko godina uveli smo nekoliko izmjena na Airbnb-u u cilju suzbijanja diskriminacije, uključujući sljedeće:

  • Naša Antidiskriminacijska pravila: Svi korisnici Airbnb-a moraju da prihvate naše Obaveze zajednice i Antidiskriminacijska pravila. Ako ste doživjeli diskriminaciju, istražićemo problem, preduzeti mjere i, po potrebi, pomoći ćemo vam da pronađete drugi smještaj.
  • Zaštite profilnih fotografija: Svi mi imamo predrasude. Međutim, kompanije kao što je Airbnb mogu da učine više da kreiraju alate koji sprečavaju ljude da donose odluke na osnovu predrasuda. Zato se profilne fotografije gostiju domaćinima ne prikazuju dok rezervacija ne bude potvrđena, što domaćinima omogućava objektivnije donošenje odluka.
  • Objektivne rezervacije: Instant rezervacija omogućava da se smještaj rezerviše odmah, što domaćinima olakšava postupak, a gostima osigurava objektivan postupak. Moguće je rezervisati milione smještaja na ovaj način, a stalno ih dodajemo još.
  • Poseban tim za borbu protiv diskriminacije: Airbnb ima specijalizovan tim posvećen uvođenju promjena na našu platformu koje pomažu u sprečavanju i prepoznavanju diskriminacije, uključujući razvoj inicijativa kao što su projekat Lighthouse i zaštita profilnih fotografija.

Projekt Lighthouse sam po sebi neće u potpunosti iskorijeniti diskriminaciju na našoj platformi, ali ovo je važan korak koji nam može pomoći da prepoznamo slučajeve diskriminacije koje inače ne bismo otkrili. To je samo jedna od mnogih inicijativa na kojima radimo kako bismo Airbnb učinili pravednijim za sve.

Hvala vam što ste član naše zajednice i što nam pomažete da stvaramo svijet u kojem se svaki čovjek svuda može osjećati kao kod kuće.

Moguće je da su se informacije koje se nalaze u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

Posebnosti

  • Projekat Lighthouse će nam pomoći da shvatimo kada i kako se na Airbnb-u dešava rasna diskriminacija

  • Sarađujemo s grupama za zaštitu građanskih prava kako bismo bili sigurni da preduzimamo ove važne korake na promišljen način

  • Sarađujemo i s vodećim organizacijama za zaštitu privatnosti kako bismo se pobrinuli da se poštuje privatnost svake osobe

Airbnb
15. jun 2020.
Da li je ovo bilo korisno?