Bezbjedniji povratak putovanjima

Budite u toku sa najnovijim savjetima u vezi s putovanjima za vrijeme
pandemije COVID-19 i nakon toga.

Bezbjednost je zajednička odgovornost

Od članova Airbnb zajednice tražimo da se pridržavaju naših zdravstvenih i bezbjednosnih mjera koje se odnose na COVID-19.

Nošenje maske

Prilikom interakcije gosti i domaćini moraju da se pridržavaju lokalnih propisa i smjernica u vezi sa nošenjem maski.

Bezbjedno odstojanje

Kada to nalažu lokalni propisi ili smjernice, domaćini i gosti moraju da se obavežu da će održavati međusobno odstojanje od 2 metra.

Poboljšano čišćenje

Domaćini moraju da se pridržavaju našeg postupka poboljšanog čišćenja u pet koraka, zasnovanog na mišljenjima stručnjaka.

Viši standardi za svaki boravak

Naš postupak poboljšanog čišćenja u pet koraka, koji podržavaju stručnjaci, prevazilazi osnovno čišćenje i ključni je korak koji domaćini mogu da preduzmu kako bi pružili bezbjednost našoj zajednici.

Privatni prostor, daleko od gužve

Privatni smještaji. Beskontaktne prijave. Mnogo prostora na otvorenom. Dovoljno prostora da dišete punim plućima. Pronađite smještaje sa sadržajima koji su vam najvažniji.

Odgovori na vaša pitanja

Ko je dužan da se pridržava novih smjernica za bezbjednost i čišćenje?

Svi domaćini moraju da se pridržavaju naših mjera bezbjednosti i čišćenja koje se odnose na COVID-19. Saznajte više o Airbnb-ovom poboljšanom čišćenju.

Ako tako nalažu lokalni zakoni ili smjernice, svi domaćini i gosti moraju da pristanu da nose masku ili zaštitu za lice prilikom lične interakcije i da održavaju međusobnu distancu od 2 metra. Naravno, preporučujemo da ne ugošćavate ili putujete ako ste bili izloženi ili imate simptome bolesti COVID-19. Pročitajte koje su mjere za bezbjednost i zaštitu zdravlja u smještajima.

U svakom trenutku možete direktno da se obratite domaćinu putem Airbnb aplikacije i pitate ga šta sve preduzima u svrhu zaštite zdravlja i bezbjednosti.

Kako da promijenim ili otkažem postojeću rezervaciju?

Ako morate da promijenite ili otkažete rezervaciju, idite na odjeljak Putovanja na Airbnb-ovom veb sajtu ili u aplikaciji i saznajte više detalja o trenutnim opcijama otkazivanja. Sastavili smo ovaj materijal kako bismo pomogli gostima da se lakše snađu u postupku otkazivanja rezervacije i bolje razumiju pravila otkazivanja.

Osim toga, gosti koji ne mogu da putuju jer im je potvrđeno da imaju COVID-19 mogu da se obrate službi za podršku i provjere da li imaju pravo na otkazivanje rezervacije uz povraćaj cjelokupnog iznosa. Saznajte više o pravilima u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Koja su pravila koja se odnose na COVID-19 osmišljena za Airbnb doživljaje?

Airbnb doživljaji se ponovo otvaraju u zemljama u kojima to dozvoljavaju relevantni državni propisi. Od gostiju i domaćina se očekuje da se pridržavaju posebnih bezbjednosnih mjera za doživljaje sa ličnim prisustvom, uključujući bezbjedno odstojanje u društvu i nošenje maske kada to nalažu lokalni propisi ili smjernice. Naravno, ostanite kod kuće ako ste bili izloženi pandemiji COVID-19 ili se ne osjećate dobro. Saznajte više o našim zdravstvenim i bezbjednosnim smjernicama za doživljaje.

Ako želite da učestvujete u doživljaju samo sa svojom grupom, možete da razmotrite privatnu rezervaciju. Ako vam grupna okupljanja izazivaju nelagodnost ili ako doživljaji s ličnim prisustvom još nijesu ponovo otvoreni na vašem tržištu, pogledajte naše onlajn doživljaje.

Koje fleksibilne opcije rezervacije su dostupne na Airbnb-u?

Pravila otkazivanja određuje domaćin, a razlikuju se od smještaja do smještaja. Više detalja o pravilima otkazivanja za svaki smještaj možete naći na glavnoj stranici svakog smještaja. Dodali smo novi filter za pretragu da bismo vam olakšali pronalaženje smještaja sa Fleksibilnim pravilima otkazivanja. Saznajte više o novom filteru.

Ostali materijali

Pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti

Pravila otkazivanja

Materijali za domaćine