Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregledanje koristite tastere za strelicama nagore i nadolje. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste odabrali izraz koji sadrži više riječi, algoritam za pretragu će tražiti taj izraz. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila zajednice

Airbnb-ova pravila za sadržaj

Objavljivanjem sadržaja na Airbnb-u pristajete na to da ćete poštovati ova pravila. Pojam sadržaja obuhvata tekstualne, fotografske, audio i video sadržaje kao i druge vrste sadržaja, uključujući sljedeće:

 • Tekst: nazivi i opisi smještaja, profilne stranice, javne i privatne recenzije, komentari, objave u Centru za zajednicu i poruke upućene Airbnb-u, domaćinima ili gostima
 • Slike: fotografije i video zapisi, kao i slike koje se vide na fotografijama i video zapisima (kao što su plakati ili umjetnički radovi koji vise na zidu)

Zadržavamo pravo da na osnovu sopstvene procjene uklonimo svaki sadržaj, bilo djelimično ili u cijelosti, zbog kršenja ovih pravila, naših Uslova korišćenja usluge, Standarda zajednice ili Pravila za pisanje recenzija kao i iz bilo kojeg drugog razloga. U slučaju višestrukog ili ozbiljnog kršenja pravila takođe možemo da uvedemo neka ograničenja na nalogu osobe koja je prekršila pravila, pa čak i da suspendujemo nalog ili ga uklonimo s platforme.

Na Airbnb-u nijesu dozvoljeni sljedeći sadržaji:

 • Sadržaj kreiran isključivo u svrhu oglašavanja ili drugi komercijalni sadržaj, uključujući logotipe, linkove ili nazive preduzeća
 • Nepoželjna pošta, neželjeni kontakt ili sadržaj koji se više puta dijeli i predstavlja smetnju
 • Sadržaj koji podržava ili promoviše nezakonite ili štetne aktivnosti ili koji je seksualno eksplicitan, nasilan, napadan, prijeteći ili uznemiravajući
 • Diskriminatorni sadržaji (za više informacija pročitajte naša Antidiskriminacijska pravila)
 • Sadržaji u kojima neko pokušava lažno da se predstavi (npr. kao druga osoba, korisnik ili subjekat ili pak osoba koja se obraća u ime Airbnb-a)
 • Sadržaj koji je nezakonit ili koji krši prava druge osobe ili subjekta, uključujući prava intelektualne svojine i prava na privatnost
 • Sadržaj koji sadrži privatne ili povjerljive podatke druge osobe, uključujući sadržaj koji je dovoljan za utvrđivanje lokacije smještaja

Dodatna kršenja pravila koja se odnose na određene tipove sadržaja:

Nazivi smještaja

 • Nazivi u kojima su sadržane informacije koje nemaju nikakve veze s tipom smještaja, stilom uređenja ili iskustvom koje smještaj pruža
 • Naslovi smještaja koji uključuju simbole ili emotikone

Stranice smještaja ili profila

 • Smještaji i profili koji navode lažne, netačne i obmanjujuće informacije, kao i informacije koje navode na pogrešne zaključke

Centar za zajednicu

 • Sadržaji koji tematski ne pripadaju nekoj raspravi, u kojima se ne postavlja pitanje niti se nudi odgovor na neko od pitanja koja su dio šire diskusije
 • Uznemirujući ili provokativni sadržaji kojima se namjerno izazivaju reakcije drugih korisnika ili se ciljano prozivaju pojedini korisnici

Recenzije

Prilagođene URL adrese

Sadržaji koji se odnose na COVID-19

  Kako da prijavite sadržaj koji je u suprotnosti s našim pravilima

  Ako smatrate da neki sadržaj nije u skladu s ovim pravilima, možete ga prijaviti direktno putem aplikacije ili nam se obratiti.

  Da li vam je ovaj članak pomogao?

  Slični članci

  Zatražite pomoć u vezi sa rezervacijama, nalogom i još mnogo toga.
  Prijava ili registracija